Het salaris van een schoolmeester, 1823-1857. 1985/1-2

De post van onderwijzer te Linde (Den Ham) is door vertrek van F. Janssen vacant. Emolumenten: f 25,-- tractement en ruim f 100,-- uit het schoolfonds.

Lees meer

 

Beloning inwonend personeel boerderij in Den Huizen, 19e eeuw (1840-1855). 1987-1

De bewaarlust van mijn moeder (Margje Huizing) en de door mij van haar overgeërfde zelfde bewaarlust, heeft het mij mogelijk gemaakt dit artikel te schrijven op basis van de beschikbare originele schriftelijke gegevens.

Lees meer

 

Men komt er wel, maar het is scharrelen; Enquête; arbeidsomstandigheden. 1993-4

Zelden is het in het verleden gebeurd dat gewone mensen door de overheid werd gevraagd wat zij vonden van de hoogte van hun lonen, van de omstandigheden waaronder zij hun werk verrichtten, van de kwaliteit van geneeskundige voorzieningen en de voor~ en nadelen van kinderarbeid.

Lees meer

 

Ik ben stil naar huis gegaan; Enquête, arbeidsomstandigheden in de veenderijen. 1993-4

Op donderdag 3 september 1891 kwam in het raadhuis van Hoogeveen opnieuw de commissie bijeen. Opvallend weinig veenarbeiders werden nu gehoord, slechts twee, terwijl er verder twee verveners, twee fabrikanten en een geneesheer werden ondervraagd.

Lees meer

 

Ik ben stil naar huis gegaan; Enquête (vervolg). 1994-1

1888 is een jaar geweest van veel onrust onder Friese, Drentse en Overijsselse veenarbeiders. Turfgraver Frederik Nieuwenhuis heeft nog weet van die bollejagerij, drie jaar geleden. Sterker nog, hij is er zelf bij betrokken geweest.

Lees meer

 

Een reactie op een verhaal en een verhaal over een actie. 1994-2

De heer J. Kompagnie is er in zijn in de twee laatst verschenen nummers van dit blad gepubliceerd artikel over de arbeidsomstandigheden in het veen van Avereest goed in geslaagd om de weerbarstige materie van de verhalen.......

Lees meer

 

Arbeidsomstandigheden in het veen van Avereest; twee getuigenissen. 1994-3

Zoals de heer Wim Visscher terecht in het vorige nummer opmerkte is de getuigenis van Johannes Padding niet opgenomen in het artikel dat een samenvatting bevatte van de verslagen van de commissie die de toestanden in de venen onderzocht.

Lees meer