In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

1316
Uri, Hendrik
Assen, 07-07-1892.
Avereest, Zuidwolderstraatweg E 11b.
Gasfitter.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik voor mijn beroep Tevens per fiets nar het bedrijf te Hoogeveen.
Merk rijwiel;
Mustang.

 

xxxxxxxxxx

 

1317
Uri, Marginus. 
Hoogeveen 03-11-1922.
Avereest, Zuidwolderstraatweg E 11b.
Winkelbediende.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik aan de zaak, aangezien er geen rijwiel daarvoor beschikbaar is.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

1318
Varwijk, Gerardus Henricus. 
Avereest, 26-05-1882.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 7.
Molenaar Handelaar Commisionair.
Vrijstelling;
voor de voedselvoorziening.
Merk rijwiel;
Magneet.

 

xxxxxxxxxx

 

1319
Varwijk, Hendrikus Johannes. 
Avereest, 02-01-1898.
Dedemsvaart, Langewijk C 76.
Expediteur.
Vrijstelling;
Voedselvoorziening, groenten voor Zwolle, Coevorden van Kweekers te Dedemsvaart.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

1320
Varwijk, Gerhardus Hendrikus.
Avereest, 19-10-1911.
Dedemsvaart, Langewijk C 77a.
Molenaar Chauffeur.
Vrijstelling;
Voedselvoorziening, Groente Vervoer.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1321
Varwijk, Jan Eltje.
Avereest, 24-09-1913.
Avereest, Weth. van Haeringenweg D 96.
Molenaar.
Vrijstelling;
Commissionair, bijlage.
VERKLARING
Hierbij verklaren wij dat J.E. Varwijk: wonende te Weth. v. Haeringenweg D 96 Avereest van beroep commissionair geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede voedselvoorzieningsbelangen gemoeid zijn, in het bijzonder met de bemonstering van de regering te leveren granen.
Daar bovengenoemde voor de uitoefening zijner werkzaamheden een rijwiel bezwaarlijk kan missen, verzoeken wij U hem vrijstelling van vordering te geven.
De voedselcommissaris voor de Provincie Overijssel.
Merk rijwiel;
Opto.

 

xxxxxxxxxx

 

1322
Valk, Derk Jan. 
Avereest, 19-11-1891.
Avereest B 48.
landarbeider.
Vrijstelling;
Om hem naar zijn arbeid, en overal ver af waar wij wonen, zoodoende te gebruiken.
Merk rijwiel;
Bato.

 

xxxxxxxxxx

 

1323
Veeningen, Warner. 
Lutten, a/d Dedemsvaart 01-02-1888.
Avereest, Langewijk E 52.
Pluimveehouder en Kuikenbroederij.
Vrijstelling;
thans tuinbouw en landbouw bedrijf, (tuinbouwvergunning aanwezig).
Merk rijwiel;
Record.

 

xxxxxxxxxx

1324
Veeningen, Berend. 
Zuidwolde, 18-03-1892.
Avereest E 111.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Wegens te grote afstand om te fietsen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1325
Veldsink, Hermannes, 
Ambt Hardenberg, 27-04-1888.
Avereest, Sluis 6 D 478.
Landarbeider.
Vrijstelling;
om de fiets te gebruiken naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1326
Veldsink, Johannes. 
Ambt Hardenberg, 11-05-1906.
Avereest Heinbaaswijk B 13.
landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet dagelijks een rijwiel gebruiken naar Mijn Werk om de kost te verdienen Voor Vrouw en kinderen.
Merk rijwiel;
Bosch lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

1327
Veldman, Albert. 
Hoogeveen, 31-12-1883.
Avereest, B 139.
landbouwer.
Vrijstelling;
Wij hebben 5 Hct land 1 1/4 uur van huis en moeten geregeld 2 keer daags melken en later aardappels krabben en Sorteren.
Merk rijwiel;
Bato.

 

xxxxxxxxxx

 

1328
Veldman Lucas Evert. 
Dedemsvaart, 01-06-1909.
Avereest B 139.
Landbouwer.
Vrijstelling;
We hebben 5 Hct land 1 1/4 uur van huis we moeten geregeld 2 ker daags daar melken en later aardappelkrabben en Soteren van 2 Hct.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1329
Veldman, Klaas. 
Avereest, 19-03-1896.
Avereest, Sluis 6 B 132.
landarbeider.
Vrijstelling;
ik moet erop naar mijn werk en ik moet ongeveer één uur fietsen.
Merk rijwiel.
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1330
Veldman, Harm. 
Avereest, 30-01-1906.
Avereest, Langejacht B 78.
Landarbeider.
Vrijstelling;
naar het Werk.
Merk rijwiel;
onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1331
Veldman, Jan
Hoogeveen, 10-01-1872.
Avereest, Sluis 6 B 80.
Landbouwer.
Vrijstelling;
noodig voor het bedrijf bouwland 1 1/2 uur van huis.
Merk rijwiel;
Bato.

 

xxxxxxxxxx

 

1332
Veldman, Gerrit. 
Zuidwolde, 21-02-1906.
Avereest, Sluis 6 B 80.
Landbouwer.
Vrijstelling;
noodig in bedrijf, bouwland 1 1/2 uur van huis.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1333
Veldman, Berend Jan. 
Avereest, 18-04-1906.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 71.
landarbeider.
Vrijstelling;
Noodig voor werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Truk.

 

xxxxxxxxxx

 

1334
Veldman, Hendrik. 
Dedemsvaart, 20-08-1900.
Avereest, Oostwijk F 361.
Landarbeider.
Vrijstelling;
om de grote afstand naar de boer af te leggen.
Merk rijwiel; 
Niet vermeld.

xxxxxxxxxx

 

1335
Veldman, Albert Jan. 
Hardenberg, 26-07-1920.
Avereest, Sluis 6 D 14.
Bakker.
Vrijstelling;
Omdat ik als bakkers bediende broodbezorging heb te verrichten en verdere werkzaamheden betreffende de bakkerij.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

1336
Veldman, Andries. 
Avereest, 10-08-1925.
Avereest, (D399).
Landarbeider.
Vrijstelling;
wegens de arbeid op de fiets.
Merrk rijwiel;
Empo lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

1337
Veldman, Poppe. 
Avereest, 21-12-1902.
Avereest, (D399).
Landarbeider.
Vrijstelling;
wegens arbeid op de fiets.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1338
Veldman, Egbert Lucas
Avereest, 06-11-1926.
Dedemsvaart, Rollepaal D 25.
landarbeider.
Vrijstelling;
Voor werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1339
Veldman, Jacob Geert. 
Avereest, 12-07-1915.
Avereest, D 25.
Landarb.
Vrijstelling;
Werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1340
Veldman, Hendrik. 
Avereest, 09-02-1903.
Avereest, D 466.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Alle dagen straks gebruiken naar de Dorsmachine.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1341
Veltman, Poppe. 
Ambt Ommen, 14-02-1907.
Avereest, Sluis 6 D 18.
landarbeider.
Vrijstelling;
voor gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1342
Veltman Marinus. 
Dedemsvaart, 21-06-1920.
Avereest, F 47.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Wegens werkzaamheden ver van huis.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1343
Vermeijden, Johan Hendrik. 
Rotterdam, 25-06-1926.
Avereest, Zwarte Pad D 407.
scholier.
Vrijstelling;
Zeer veraf gelegen woning.
Merk rijwiel;
Staat niet in de bevolking alhier.

 

xxxxxxxxxx

 

1344
Veurink Mannes. 
Avereest, 21-05-1901.
Avereest, Spekkopswijk, B 49.
landarbeider.
Vrijstelling;
omdat mijn werk meestal ver van huis is .
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1345
Veen van der, Albert. 
Avereest, 17-05-1893.
Avereest, 't Zwarte C 138.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden. Runderhorzelbesrtijding. Controleur brandwaarborg Maatschappij
De Jong en Co Amsterdam.
Merk rijwiel;
Speendise.

 

xxxxxxxxxx

 

1346
Veen van der, Jan Klaas. 
Avereest, 27-02-1920.
Avereest, 't Zwarte, C 138.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Inventarisatie L.C.O. Leeraar Melkcursus.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1347
Veen van der, Jan. 
Avereest, 15-04-1898.
Avereest, Sluis 6 D 2.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Bietenweger en tarreerder.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.
Bijlage.

Vierverlaten 23 Juli 1942.
Wij verklaren hierdoor, dat J.V.D. veen wonende te Dedemsvaart, geboren------ bij de ontvangst van suikerbieten voor ons werkzaam is als bietenweger en tarreerder en voor de uitoefening van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn rijwiel moet gebruiken.
N.V. Noord-Nederlandsche beetwortelsuikerfabriek.

 

xxxxxxxxxx

 

1348
Veen v. d. Jan 
Avereest, 27-06-1895.
Avereest, Langewijk E 97
landbouwer.
Vrijstelling;
landbouwwerkzaamheden, Inventarisatie. L.C.O.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1349
Veen van der, Hendrik. 
Dedemsvaart, 28-11-1916.
Avereest, Sluis 6 D 3
Handel in huish. art. glas en aardewerk.
Vrijstelling;
Voor bedrijfsdoeleinden.
Merk rijwiel; 
Veeno.

xxxxxxxxxx

 

1350
Veen van der, Gerhard Hendrik. 
Tubbergen, 17-06-1904.
Avereest, Kalkwijk f 11.
candidaat-notaris.
Vrijstelling;
Voor beroepsdoekeinden (zie mijn schrijven d.d. 25 juli 1942, inhoudende bezwaren tegen de vordering van mijn rijwiel).
Voor het geval ik mijn rijwiel niet terug kan krijgen, zoo zou ik gaarne een vrijstelling van verdere vordering ontvangen voor het geval ik weder in het bezirt van een rijwiel zou komen; anders zou het te riskant zijn weder een rijwiel aan te schaffen.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

1351
Veen van, Gerrit. 
Avereest, 04-10-1889.
Avereest, Langewijk zeven (C7).
schilder.
Vrijstelling;
Moet er de Kost mee verdienen.
merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1352
Veen van, Boele. 
Avereest, 13-02-1887.
Avereest, Langewijk zeven (C7).
coeranten Bezorgen Arbeider Boekverkoper.
Vrijstelling;
Moet er de kost mee verdienen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1353
Veen van, Evert. 
Dedemsvaart, 07-04-1879.
Dedemsvaart, Langejacht C 98.
Landbouwer.
Vrijstelling;
dat ik aangesteld ben als taxateur van het onderlinge veefonds te Balkbrug.
Merk rijwiel;
Samson.

 

xxxxxxxxxx

 

1354
Veen van, Johan Caul. 
Dedemsv. 11-09-1885.
Avereest, Hoofdvaart F 157.
Dierenarts.
Vrijstelling;
Onmisbaar bij de geneeskundepractijk en vleeschkeuring.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1355
Veen Van, Klaas. 
Avereest, 01-03-1895.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 96a.
Schilder.
Vrijstelling;
Voor mijn werkzaamheden een rijwiel niet kunnende missen verzoek ik vrijstelling van rijwielvordering.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1356
Veen van, Jan. 
Avereest, 24-06-1903.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 106.
Handelsreiziger.
Vrijstelling;
't Rijwiel wordt dagelijks gebruikt om mijn beroep uit te oefenen.
Merk rijwiel;
Horco.

 

xxxxxxxxxx

 

1357
Veen van, Evert Albertus. 
Dedemsvaart, 19-12-1920.
Dedemsvaart, Langejacht C 98.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
Ben een fiets noodig voor 't werk o.a. het bijhouden van boeken van landbouwers die ver weg wonen.
Merk rijwiel;
Solar lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

1358
Veerman, Reinier Willem. 
Pijnacker, 11-10-1910.
Dedemsvaart, Jud. v. Marlelaan F 52.
Groenten en fruitkweeker.
Vrijstelling;
Aangezien ondergeteekende zijn tuin ver van huis is en ik daar noodzakelijk ten allentijde vlug moet kunnen komen, ook des 's avonds en zondags vanwege de broeibakken, is het ten zeerste gewenscht dat ik mijn rijwiel mag behouden.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1359
Veenhuizen, Oomke. 
Haren (Gr), 07-07-??.
Avereest, Hoofdvaart F 247.
bauwarbeider.
Vrijstelling;
Zie bijgaande verklaring.
Ich bescheinige hiermit, dem Bauarbeiter Oomke Veenhuizen (Holland) Dass er sein Fahrrad für die Fahrt zur arbeitsstelle benötigt.
Nordhorn,den 31 Juli 1942.
THEODOR GRIESE.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

1360
Veerbeek, Johan. 
Dinxperlo, 24-05-1871.
Avereest, Ommerkanaal G 115.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daar ik help waar mijn hulp door ziekte of drukte mijn hulp meest nodig is bij mijn zoons.
Merk rijwiel;
Albatros.

 

xxxxxxxxxx

 

1361
Veerbeek, Dirk Jan. 
Dinxperlo, 08-09-1899.
Avereest D 415.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daar het rijwiel daageliujks noodig is in bedrijf met alle Overheids maatregelen en ondergetkende ook hulpcntroleur is voor Crissisdienst.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1362
Veerbeek, Willem Johan. 
Aalten (Geld), 20-03-1908.
Avereest,Ommerkanaal G 115b
Landbouwer.
Vrijstelling;
Noodig voor landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Empo lamp.

 

xxxxxxxxxx

 

1363
Veerbeek, Johan Jr. 
Aalten, 25-06-1909.
Avereest, Kortejacht C 97.
Landbouwer.
Vrijstelling;
gebruiken voor de boerderij het land ver van huis en we moeten er dagelijks heen te melken enz.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1364
Veerbeek, Johan. 
Avereest, 14-10-1926.
Avereest G 111.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerk.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1365
Veerbeek, Johan. 
Avereest, 25-01-1926.
Avereest D 415.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daagelijks noodig in bedrijf en verder voor het volgen van melkcursus en Landbouwwinterschool.
Merk rijwiel;
Regal.

 

xxxxxxxxxx

 

1366
Veer van der, Gerk. 
Eestrum (Fr), 02-10-1891.
Dedemsvaart, Wethouder Molstraat 132c.
Machine-bankwerker, E.D.S., werkplaats.
Vrijstelling;
1 Gedurende het winterhalfjaar wordt de schafttijd soms tot 1/2 uur beperkt, zoodat zonder rijwiel geen tijd meer is om maaltijd te nuttigen. beperking duurt tot laatst April.
2 Rijwiel wordt mede gebruikt voor het geven van voordrachtavonden in den omtrek (ouderavonden, feestavonden etc-)
3 Mede momenteel voor Ziekenbezoek in Zwolle, waar mijn echtgenoote wordt verpleegd.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1367
Veenbaas, Jan. 
Langezwaag, gem Opsterland (Fr), 24-09-1874.
Avereest G 106.
Veehouder.
Vrijstelling;
Als leider van het bedrijf.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1368
Veldhuis, Johannus Hendrikus. 
Avereest, 17-12-1922.
Avereest, Hoofdvaart G 37.
Draaier bij N.V. E.D.S.
Vrijstelling;
Ik gebruik mijn rijwiel van en naar mijn werk en moet per dag 12 KM afleggen en tevens fabrieksarbeider.
Merk rijwiel;
Speedy.

 

xxxxxxxxxx

 

1369
Vecht van der, Arend Jan. 
Avereest, 12-06-1881.
Avereest, peterswijk F 300.
Scheepsbouw in valide metaalbewerker.
Vrijstelling;
dat de viest legt en de banden ook eel Slegt als ik hem nog wat kan maken dan hat ik hem tog nog voor beetje hijgen gebruik.
Merk rijwiel;
Rubicon.

 

xxxxxxxxxx

 

1370
Vecht Van d., Jan. 
Avereest, 02-09-1893.
Avereest, Langejacht B 77.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik naar't werk.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1371
Vecht v.d., Roelof. 
Avereest, 10-10-1922.
Avereest,.D 46.
Arbieder.
Vrijstelling;
om dat hij naar Duischland gaat.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

1372
Vegt van der, Jan. 
Purmerend, 05-01-1874.
Avereest F13
Zonder.
Vrijstelling;
ouderdom, kan slecht loopen.
Merk rijwiel;
Durkopp.

 

xxxxxxxxxx

 

1373
Vegt van der, Evert. 
Wanneperveen (O), 05-12-1885.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 89.
Breier en manufacturier.
Vrijstelling;
Daar ik dagelijks mijn fiets noodig heb om naar de breierij te gaan dewelke gelegen is in wijk F 99 en nog al dikwijls per dag ver en terug moet rijden voor mijn zaak in wijk D 89,is de fiets voor mij onmisbaar en zou zonder fiets niet mijn werk kunnen verrichten wat ik thans verricht en zou dan niet op tijd bij mijn personeel kunnen zijn.
Merk rijwiel;
Adek.

 

xxxxxxxxxx

 

1374
Vegt van der, Gerrit. 
Dedemsvaart, 19-12-1911.
Avereest, Weth. van Haeringenweg D 89.
manufacturier.
Vrijstelling;
voor klantenbezoek verder voor magazijn bezoek (voor den inkoop).
Merk rijwiel;
Union. 

xxxxxxxxxx

1375
Vegt van der, Rudolf Zwier. 
Avereest, 26-01-1914.
Avereest, Kalkwijk F 99.
Manufacturier.
Vrijstelling;
Wegens lid van de Luchtbeschermingsdienst. Blok 1.
te Avereest en tevens voor het uitoefenen van mijn beroep.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1376
Vegt van der, Jan. 
Dedemsvaart Gem. Avereest 29-04-1918.
Avereest, Zaakadres Julianastraat F 99.
Manufacturier.
Vrijstelling;
Voor het uitoefenen van het bedrijf, daar wij de klanten geregeld bezoeken, en daaar steeds de goederen bezorgd moeten worden, is mijn fiets onmisbaar, en de klanten ver in de omtrek liggen: zooals Zuidwolde en de Wijk en ommen enz enz.
Merk rijwiel;
V.T.

 

xxxxxxxxxx

 

1377
Velde te, Gijsbert. 
Hoogezand, 07-11-1892.
Dedemsvaart, Weth. van Haeringenweg D 91b.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Hulp opzichter L.C.O. Molenweg 152 Zwolle.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

1378
Velde te, Jan. 
Gasselte, 14-06-1906.
Avereest D 419.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat er minstens 2 keer per week naar de Plaatselijke bureauhouder moet voor krisis maatregels. Ik heb een sellectie bedrijf waar veel werk mee is, en veel werkvolk voor noodig is waar ik minstens 1 keer per dag de fiets beslist noodig heb. verders er maar één fiets aanwezig wat op andere bedrijven niet altijd het geval is.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

1378
Velde van de, Willem. 
Avereest, 10-12-1898.
Avereest, Sluis 6 B 143.
Werkbaas Ned. Heide Mij.
Vrijstelling;
Moet dagelijs plm 50 KM fietsen.
Merk rijwiel;
Onbekend.
Bijlage.
Ondergeteekende, Ir C. Staf, President-Directeur der Nederlandsche Heide Maatschappij verklaart dat W. V.D. Velde, Sluis 6 B 143..Werkbaas in dienst der Nederlandsche Heide Maatschappij voor de uitoefening van zijn werkzaamheden in verband met land- en boschbouw, ontginning en grondverbetering gebruik moet maken van zijn rijwiel.
DE PRESIDENT- DIRECTEUR VOORNOEMD
Get C.Staf.

 

xxxxxxxxxx

 

1379
Velde van de, Andreas Hendrik. 
Avereest, 04-06-1900.
Avereest, Sluis 6 B 21.
Landarbeider.
Vrijstelling;
wegens gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1380
Velde van de, Jan willem. 
Avereest, 01-10-1908.
Avereest, Hoofdv. D 475.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor het werk en boodschappen doen voor mijn oud Moeder is oud 66 jaar.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

 

1381
Velde v.d, Hendrik. 
Amt ommen, 18-04-1910.
Dedemsvaart, sluis 6 SchutswijkB 159.
Landtarbeider.en in de Aastaande bieten Campange bietenvletter.
Vrijstelling;
Om dat ik in bieten campange de fiets geregeld moet gebruiken.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1382
Velde v/d, Jan. 
Avereest, 11-05-1924.
Avereest, B 21.
Land Arbeider.
Vrijstelling;
wegens gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1383
Velde v/d, Hendrik
Avereest, 28-04-1925.
Avereest, B 21.
Land Arbeider.
Vrijstelling;
Wegens gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Warnington.

 

xxxxxxxxxx

 

1384
Visscher, Roelof. 
Staphorst, 06-09-1889.
Avereest, Langewijk C 40.
Fabrikant in Landbouwartikelen als schopstelen, Harken enz.
Vrijstelling;
Ben geregeld mijn rijwiel nodig voor het Koopen en hakken voor hout en het bezoeken van verschillende afnemers, want ik moet het hout meest uit de bosschen in Ommen en elders koopen.
Merk rijwiel;
Rieman.

 

xxxxxxxxxx

 

1385
Visscher, Engbert. 
Staphorst, 24-05-1894.
Avereest, Zwarte pad D 429.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Werkzaamheden nar het land, plm 25 KM ver , waterleidingen schoonmaken.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1386
Visscher, Hendrik.
Staphorst, 14-04-1922.
Avereest, Zwarte Pad, D 429.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor het gebruik naar het werk op het land.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

1387
Visscher, Hendrik.
Staphorst, 13-03-1903.
Avereest, Zwarte Pad D 427.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor alle doeleinden in het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1388
Visscher, Jan. 
Rouveen Gem. Staphorst, 01-05-1905.
Dedemsvaart, Oostwijk, F 372.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Onmisbaar in het Landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

1389
Visscher, Jan. 
Dedemsvaart, 09-01-1925.
Avereest, Langewijk C 40.
Rijwielhersteller.
Vrijstelling;
1e Ik moet mijn rijwiel gebruiken voor het ophalen en terug bezorgen ban herstelde rijwielen.
2e Mijn rijwiel wordt gebruikt voor een aanhangwagen om de goederen die mijn Vader R. Visscher fabriceerd te bezorgen bij klanten in de omtrek wegens de slechte vervoermiddelen.
Merk rijwiel;
Stadion.

 

xxxxxxxxxx

 

1390
Vogel De. Arend. 
Dedemsvaart, 10-09-1875.
Avereest, Zwartepad D 414.
Brandstoffenhandelaar.
Vrijstelling;
Daar mijn werk uitsluitend turfhandel is moet ik geregeld 50 kilometer per dag rijden Nieuwe Krim.
Merk rijwiel;
Ongemerkt.

 

xxxxxxxxxx

 

1391
Vogel de, Jan. 
Avereest, 17-02-1889.
Avereest, Weth. van Haeringenweg D 44.
boerenarbeider.
Vrijstelling;
gebruik voor het werk.
Merk rijwiel;
Pretty-Junior.

 

xxxxxxxxxx

 

1392
Vogel de, Jan. 
Avereest, 03-06-1902.
Avereest F 200.
Huisknecht.
Vrijstelling;
Aangezien ik vaak boodschappen moet doen op verre afstanden.
Merk rijwiel;
Jupiter.

 

xxxxxxxxxx

 

1393
Vogel de, Johannus. 
Avereest, 06-05-1906.
Avereest, Hoofdvaart F 198.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Werkend lid van de N.S.B., W.A.
Merk rijwiel;
Goricke.

 

xxxxxxxxxx

 

1394
Vogel de, Hendrik. 
Dedemsvaart, 25-08-1911.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 156.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Om dagelijks te gebruiken nar het werk.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1395
Vogel de, Jan. 
Avereest, 02-12-1904.
Avereest, Samenwijk D 449.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Om dagelijks te gebruiken om naar het werk te gaan.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1396
Vogel de, Geuchien. 
Avereest, 30-06-1914.
Avereest D 44a.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
Werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1397
Vogelzang, Jan. 
Avereest, 22-02-1889.
Avereest, Langewijk E 68.
landbouwer.
Vrijstelling;
voor het uitoefenen van het bedrijf, en daar ik vee in Hellendoorn heb weiden waar ik ook geregeld naar toe moet, en nog land van huis heb waar ik ook geregeld naar toe moet.
Merk rijwiel;
Duglas.

 

xxxxxxxxxx

 

1398
Vogelzang, Berend. 
Zuidwolde, 19-02-1905.
Avereest, Zuidwolderstraat E 14.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Al ons bouwland is plm 5 KM van huis gelegen en een gedeelte van ons hooiland ook, zoodat als ik geen fiets heb, een gedeelte van de tijd verloren gaat, die ik ook op het land kan werken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1399
Vogelzang, Jan. 
Zuidwolde, 24-08-1914.
Avereest, Sluis V1 B 30.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet dagelijks gebruik maken van mijn fiets.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1400
Voerman, Fokke. 
Hoogeveen 18-06-1906.
Avereest, F 77a.
commies-chef ter secrtarie.
Vrijstelling;
A. voor mijn werk;
B. afstand naar het gemeente huis; middagpauze slechts 1 uur.
C. voorts organisatieleider NVD, en WH, hetgeen medebrengt dat in den winter dikwijls collectanten en dergelijke moeten worden bezocht.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

1401
Vos, Lucas. 
Westerbork, 06-07-1874.
Avereest, a/d Pol E 120a.
Erkend handelaar der N.V.C.
Vrijstelling;
Moet dagelijks de boeren bezoeken.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1402
Vos, Hendrik.
Avereest, 08-04-1875.
Avereest, Hoofdvaart F 104.
Meubelmaker.
Vrijstelling;
Voor de zaak veel op reis buiten de gemeente.
Merk rijwiel;
Indus.

 

xxxxxxxxxx

 

1403
Vriend, Marinus. 
Avereest, 15-12-1916.
Avereest, Sponturfwijk E 25.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat de delen land die bewerkt moeten worden ver van de boerderij gelegen. En als hulp bij de blokploeg.
Merk rijwiel;
Primarius.

 

xxxxxxxxxx

 

1404
Vriend, Hendrik. 
Avereest, 16-07-1918.
Avereest, Sponturfwijk E 25.
Landbouwer.
Vrijstelling.
Omdat de te bewerken stukken land ver van de boerderij gelegen zijn. Werkzaam bij de Aardappel voorziening, V.B.N.A. Bij J. Spijkerman.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

1405
Vriend, Albert. 
Ommen, 12-12-1922.
Dedemsvaart, Sponturfwijk E 25.
Machinist.
Vrijstelling;
Omdat ik elke dag werkzaam moet zijn als machinist aan de Coöp. Zuivelfabriek "Balkbrug"te Balkbrug.
Merk rijwiel;
Unigro lamp.

 

xxxxxxxxxx

 

1406
Vries de, Reinder. 
Elsloo (Fr), Gem. Oostellingwerf, 25-08-1909.
Avereest, F 183.
Timmerman- aannemer.
Vrijstelling;
het werk is gelegen door den geheele Gem. Avereest.. Zoodat er heele afstanden per rijwiel gedaan worden.-- is tevens ingedeeld bij den luchtbeschermingsdienst.
Merk rijwiel;
Junker.

 

xxxxxxxxxx

 

1407
Vries de, Herman Klaas. 
Zuidwolde (Dr), 26-01-1911.
Avereest, Tuinstr. F 44.
gymnastiekleraar.
Vrijstelling;
hij geeft zijn lessen aan de U.L.O. scholen in de gemeente; waarvoor hij enige keren per dag, tijdens het wisselen van de uren, van de ene oefengelegenheid naar de andere moet, om deze genoemde oefenlokalen en terreinen zodanig ver uitelkaar liggen, dat dit wisselen zonder fiets beslist niet mogelijk is. Inmiddels heeft hij reeds zijn fiets moeten inleveren.
Merk rijwiel;
Burgers..

 

xxxxxxxxxx

 

1408
Vries de, Frederik. 
Coevorden, 16-12-1922.
Dedemsv. Langewijk E 65.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Om dat ik het lopen niet vol kan houden. Dan krijg ik direct zere voeten.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1409
Vrieling, Gerrit Jan. 
Dedemsvaart, 12-06-1913.
Avereest, Oostwijk F 365.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat ik dagelijks voor het bedrijf een rijwiel noodig ben. Ook is ondergeetekende bij de luchtbescherming ingedeeld.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

1410
Vrieling, 
Avereest, 24-03-1915.
Avereest, Oostwijk F 365.
Landbouwer.
Vrijstelling;
1e Moet dagelijks 8 K.M. afleggen naar het land.
2e Moet straks de Landbouwwinterschool te Heemse bezoeken per rijwiel.
3e Moet meerdere malen de bedrijfsbelangen buiten het bedrijf behartigen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1411
Vrieling, Jan. 
Zuidwolde Dr 25-01-1917.
Dedemsvaartt, Ommerkanaal F 393.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1412
Vrielink, Albertus. 
Avereest, 08-04-1886.
Avereest, ommerkanaal G 107.
Metaalbewerker.
Vrijstelling;
Wegens gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1413
Vrielink, Jan. 
Avereest, 07-09-1925.
Avereest, Ommerkanaal G 107.
Landarbeider.
Vrijstelling;
om naar het land te gaan werken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1546
Vugteveen, Jan. 
Ambt Hardenberg, 10-06-1905.
Avereest, Hoofdvaart D 54.
Chauffeur E.D.S.
Vrijstelling;
Omreden ik ongeregelde diensten heb en zonder rijwiel niet 'thuis zou kunnenkomen eten.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx