In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

1118
Schalen, Arend. 
Zuidwolde (Dr.), 28-03-1898.
Avereest, Langewijk E 83.
Smid-Vuurwerker-lasser, bij de N.V. E.D.S.
Vrijstelling:
Ik ben mijn fiets noodig van en naar het werk en ben tevens fabrieksarbeider.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1119
Schalen, Johan. 
Groningen, 29-04-1918.
Dedemsvaart, Ommerkanaal F 393a.
Landarbeider.
Vrijstelling:
Dagelijks gebruik naar het werk. Werkzaam in het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel:
Barzoi.

 

xxxxxxxxxx

 

1120
Scheiuit, Albert. 
Amt Hardenberg, 20-02-1909.
Avereest, Ommerkanaal F 388.
Landarbeider.
Vrijstelling:
25 Km te fietsen naar het werk.
Merk rijwiel:
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1121
Schepers, Gerrit. 
Gramsbergen, 06-06-1905.
Avereest, Ommerkanaal G 113.
varkenskoopman.
Vrijstelling:
Wegens kostwinnersschap.
Merk rijwiel:
Bouer.

 

xxxxxxxxxx

1122
Schomaker, Lambertus. 
Amt Hardenberg, 27-01-1883.
Avereest, Hoofdvaart F 167.
Commissionair.
Vrijstelling:
geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede voedselvoorzienings belangen gemoeid zijn.
Merk rijwiel:
Fongers.
VERKLARING.
Hierbij verklaren wij dat L.Schomaker wonende F 167, Avereest, Dedemsvaart van beroep Commissionair geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede voedselvoorzieningsbelangen gemoeid zijn, in het bijzonder: met de bemonstering van aan de regeering te leveren granen.
Daar boven genoemde voor de uitoefening zijner werkzaamheden een rijwiel zeer bezwaarlijk kan missen, verzoeken wij U hem vrijstelling van vordering te geven.

 

xxxxxxxxxx

 

1123
Schomaker, Johannes Antonius. 
Dedemsvaart, 29-08-1891.
Avereest, F 164.
(Molenaar) Commissionair.
Vrijstelling:
Met de bemonstering van aan de regeering te leveren granen.
Merk rijwiel:
Burgers.

VERKLARING.
Hierbij verklaren wij dat J.A. Schomaker wonende te F 164, Avereest, Dedemsvaart van beroep Commissionair geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede voedselvoorzieningbelangen gemoeid zijn, in het bijzonder: Met de bemonstering van aan de regering te leveren granen.
Daar bovengenoemde voor de uitoefening zijner werkzaamheden een rijwiel zeer bezwaarlijk kan missen, verzoeken wijU hem vrijstelling van vordering te geven.

 

xxxxxxxxxx

 

1124
Schokker, Andries. 
Avereest, 01-09-1896.
Avereest B 17.
Kweekersknecht.
Vrijstelling:
Daar ik dagelijks gebruikt naar 't werk.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1125
Schokker, Albertus Jacobus. 
Avereest, 03-05-1908.
Avereest, Oostwijk F 359.
kweekersknecht.
Vrijstelling:
voor gebruik naar het werk.
Merk rijwiel: 
Onbekend.

xxxxxxxxxx

 

1126
Scholte, Hedrikus A. 
D,vaart, 31-03-1888.
Avereest E 39.
Landbouwer P.B.H.
Vrijstelling:
In dienst voedselvoorziening.
Merk rijwiel:
Juncker.

 

xxxxxxxxxx

 

1127
Scholte, Hendrikus Antonius. 
Dedemsvaart, 18-04-1912.
Avereest, Sluis 6 A 30.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Hoofd: te gebruiken voor het bedrijf.
Merk rijwiel:
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1128
Scholte, Johannes Maria. 
Avereest, 04-02-1914.
Avereest, Zuidwolderstr. E 39.
Manufacturier.
Vrijstelling:
Rijwiel onmisbaar voor het uitoefenen van 't bedrijf Zoowel bij het ten dienste Zijn der klanten, alsook het bereiken der fabrieken.
Merk rijwiel:
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1129
Scholte, Antonius Gerhard. 
Dedemsvaart, 17-11-1915.
Avereest, Marktstraat F 92.
Manufacturier.
Vrijstelling:
Reeds een fiets geleverd. Voor het bedrijf te gebruiken Tendienste der klanten en voor het bezoeken der fabrieken voor herbevoorrading.
Merk rijwiel:
D.S.Z.

 

xxxxxxxxxx

 

1130
Scholte, Gerhardus Marinus. 
Avereest, 24-04-1919.
Dedemsvaart, Kloosterhoek E 39.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Bedrijfsleider landbouwwerkzaamheden. Tevens lid v.d. blokploeg Blok 1X der lucht bescherming Avereest.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1131
Schotkamp, Hendrik. 
Dedemsvaart, 02-01-1899.
Dedemsvaart Dorp F 200c.
timmerman-aannemer.
Vrijstelling.
om ver afgelegen werk te kunnen uitvoeren.
Merk rijwiel:
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1132
Schotkamp, Geert. 
Dedemsvaart gem. Avereest, 30-06-1906.
Averest, G 63.
Landbouwer.
Vrijstelling:
fiets te gebruiken om naar het land te gaan en alle an het bedrijf verbonden werkzaamheden dat per rijwiel verricht kan worden.
Merk rijwiel:
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1133
Schotkamp, Herman. 
Dedemsvaart, 11-01-1913.
Avereest G 40.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Omreden ik dagelijks een fiets noodig heb, daar ik het land van huis heb. En daar ik van de B steun verplicht ben om één dag per week werk te zoeken.
Merk rijwiel:
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1134
Schot, Theo
Gem. Onstwedde, 11-04-1898.
Avereest,Sluis 6 B 160.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Landbouwer en agent van de Beetwortelsuikerfabriek te Vierwalden en Agent van de veeverzekering Maatschappij "De oude Zwolsche" te Den Haag.
Merk rijwiel:
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

1135
Schoterman, Gerrit. 
Diepenveen, 19-01-1875.
Avereest, F 335.
tuinman.
Vrijstelling:
Ondergeteekende verzoekt beleefd ont heffing va rijwielvordering daar hij het rijwiel dagelijks naar en in zijn werkgeregeld noodig heeft.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1136
Schoterman, Johannes Marinus. 
Dedemsvaart, 09-06-?,
Avereest F 335.
Tuinknecht.
Vrijstelling:
Daar ik alle dagen één uur moet fietsen voor tuinbouw of voedselvoorziening. Verzoek beleefd ontheffing van Rijwielvordering.
Merk rijwiel:
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1137
Schokker, Hendrik. 
Amt Ommen, 24-02-1917.
Dedemsvaart, Sluis 6 A 49.
Kwekersknecht.
Vrijstelling:
Voor het gebruik naar en van zijn werk.
Merk rijwiel:
Schot.

 

xxxxxxxxxx

 

1138
Schipper, Hendrik. 
Dedemsvaart, 27-01-1873.
Avereest, Keukensweg D 99.
Arbeider.
Vrijstelling:
groote afstand.
Merk rijwiel:
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1139
Schipper, Roelof. 
Giethoorn, 26-10-1894.
Avereest E 32.
kl. veehouder.
Vrijstelling:
wegens land ver van huis.
Merk rijwiel:
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

1140
Schipper, Mannes. 
Nieuwleusen, 10-01-1897.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 42.
Landarb.
Vrijstelling:
Moet hem gebruiken naar het werk heb mijn werkzaamheden thans bij Ommen.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1141
Schipper, Hendrik. 
Dedemsvaart, 09-01-1906.
Avereest D 78.
Bakker en Lid van de Luchtbescherming.
Vrijstelling:
Voedselvoorziening. hulppolitie luchtbescherming.
Merk rijwiel:
Nordlicht lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

1142
Schipper, Jan. 
Giethoorn, 22-04-1908.
Avereest E 23.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Zijn grond gedeeltelijk vrij ver van de boerderij verwijderd.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1143
Schipper, Hendrik Jan. 
Avereest, 17-07-1912.
Avereest, Hoofdvaart F 207.
Landarbeider.
Vrijstelling:
Dagelijks naar het werk.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1144
Schipper, Harm. 
Avereest, 15-12-1918.
Dedemsvaart, Strooiendorp E 32.
Landarbeider.
Vrijstelling:
Voor den arbeid.
Merk rijwiel:
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1145
Schipper, Aalderd. 
Avereest, 21-11-1921.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 42.
Rijwielhersteller.
Vrijstelling:
Mijn werkzaamheden zijn thans te Hardenberg.
Merk rijwiel:
Wolf.

 

xxxxxxxxxx

 

1146
Schipper, Koop. 
Avereest, 02-05-1923.
Avereest, Adres niet vermeld.
Machine-Bankwerker.
Vrijstelling:
Moet hem gebruiken om tussen de middaguren naar huis te gaan eten. Ben werkzaam bij scheepswerf Peters.
Merk rijwiel:
Bridge.

 

xxxxxxxxxx

 

1147
Schipper, Hendrik Jan. 
Avereest, 20-03-1927.
Dedemsvaart, Weth. v.Haeringenweg D 43.
Landarbeider.
Vrijstelling:
Mijn werkzaamheden zijn thans zwarte pad A. Boesekool.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1148
Schippers, Lambertus. 
Avereest, 20-01-1877.
Avereest F 136.
Landarbeider.
Vrijstelling:
wegens Landarbeid.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1149
Schreur, Harm. 
Zwolle, 06-01-1898.
Avereest, Ommerkanaal G 90.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1150
Schreurs, Jan. 
De Wijk (Dr), 02-02-1886.
Avereest, Hoofdvaart G 10.
Landarbeider.
Vrijstelling:
Hij moet het rijwiel alle dagen gebruiken naar zijn werk.
Merk rijwiel:
S.B.J.K.

 

xxxxxxxxxx

 

1151
Schreur, Jan.  
De Wijk, 25-02-1928.
Avereest, Hoofdvaart G 10.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Daar hij zijn ouders Behulpzaam is in het verdienen met bonenplukken en straks aardappels krabben in het ariërveld bij R.Kampingga.
Merk rijwiel:
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

1152
Schreuder, Lucas Johannes. 
Avereest, 02-04-1906.
Avereest, Sluis 6 A 58.
fabrieksarbeider.
Vrijstelling:
Moet het rijwiel gebruiken om zich naar en van zijn werk te begeven te Coevorden terwijl hij woont te sluis 6 A 58.
Merk rijwiel:
Juncker. 

 

xxxxxxxxxx

 

1153
Schemper, Jan. 
Staphorst, 07-09-1884.
Avereest, Balkbrug G 137.
Landbouwer.
Vrijstelling:
als hoofd van het gezin en leider van het bedrijf voor Crisis en distibutiemaatregelen markten enz.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1154
Schuimer, Hendrik Roelof. 
Sneek, 24-03-1917.
Avereest F 98.
Horlogemaker.
Vrijstelling:
Lid luchtbescherming en noodzakelijk voor bedrijf.
Merk rijwiel:
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1155
Schoemaker, Jan. 
Zuidwolde, 25-04-1893.
Avereest, Langewijk E 8.
Smid-bankwerker.
Vrijstelling:
ik heb de fiets nodig voor 't repareren van pompen enz, over ver en als lid van de Luchtbeschermingsdienst.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1156
Schoemaker, Gerard. 
Smilde (Dr), 20-04-1922.
Avereest, E 8.
Quitantieloper, kantoorbediende, Reiziger.
Vrijstelling:
ik moet mijn fiets geregeld gebruiken voor het bezorgen van rekeningen het innen van quitanties het bezoeken van afnemers over ver Zuidwolde Slagharen, de Krim Lutten Ommen Balkbrug Oudavereest enz.
Merk rijwiel:
Nederland. Heeft reeds een rijwiel geleverd.

 

xxxxxxxxxx

 

1157
Schoemaker, Arend. 
Staphorst, 08-07-1886.
Avereest, Tuinstraat F 46.
Gemeente-secretaris.
Vrijstelling:
gebruik van het rijwiel voor gemeentelijke diensten.
Merk rijwiel:
Union,

 

xxxxxxxxxx

 

1158
Schuldink, Hendrik. 
Gem Stad Hardenberg, 21-02-1883.
Gem Avereest, Sluis 6 B 111.
Landarbeider.
Vrijstelling:
Fiets gebruiken naar het werk.
Merk rijwiel:
Arend.

 

xxxxxxxxxx

 

1159
Schuring, Tjarko Jacob, 
Nieuwe Pekela 27-12-1884.
Avereest, Stegerens Allee D 375.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Word gebruikt ten behoeve van het bedrijf. Tevens veel gebruikt ten behoeve van de Landstand, als zijnde lid van de Boerenraad te Avereest.
Merk rijwiel:
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1160
Schuring, Roelof Jacob. 
Dedemsvaart, 13-10-1915.
Dedemsvaart, 16e Wijk D 358.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Voor gebruik in het landbouwbedrijf, en als lid zijnde van de luchtbeschermingsdienst.
Merk rijwiel:
Mentor.

 

xxxxxxxxxx

 

1161
Schuring, Marius. 
Avereest, 17-05-1922.
Avereest, Zwartepad D 375.
Landbouwer.
Vrijstelling:
om te gebruiken Voor het bedrijf, Voor de W.A. Voor de N.S.B.
Merk rijwiel:
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

1162
Schutte, Derk. 
Avereest, 24-02-1898.
Avereest,Balkbrug G 130.
Agent der Onderlinge Verzekerings Mij. voor Paarden en Rundvee "Almelo" te Apeldoorn.
Vrijstelling:
Voor dit werk kan ik het rijwiel zeer moeilijk missen.
Merk rijwiel:
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1163
Schutte, Jan. 
Ambt. Hardenberg, 06-09-1910.
Avereest, Sluis 7 A 14.
landarbeider.
Vrijstelling:
Daar ik hem Daagelijks moet gebruiken na mijn werk.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1164
Schwieters, Joh. Hendr. 
Schoonebeek, 26-03-1897.
Avereest F 353.
Bijenhouder.
Vrijstelling:
De werkzaamheden en contrôle werken bij de bijenvolken welke het grootste gedeelte van het jaar in verschillende delen van ons land staan moeten weegens benzineschaarste steeds per fiets geschieden.
Merk rijwiel:
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

1165
Schwieters, Bernardus Hendrikus. 
Avereest, 02-12-1926.
Avereest F 353.
Hulp en in opleiding in het bijenhoudersvak.
Vrijstelling:
Dezelfde reden als z'n vader J.H. Schwieters.
Merk rijwiel:
Onbekend.

xxxxxxxxxx

1166
Seine, Jan. 
Nieuw Leusen, 27-06-1899.
Avereest G 87.
Landarbeider.
Vrijstelling:
wegens een half uur fietsen naar mijn werk.
Merk rijwiel:
Cycles

 

xxxxxxxxxx

 

1167
Seine, Hendrik. 
Zuidwolde, 07-04-1924.
Avereest, B 67.
landarbeider.
Vrijstelling;
naar en van het land.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1168
Seine, Berend. 
Zuidwolde, 08-02-1898.
Avereest, B 67.
landbouwer.
Vrijstelling;
landbouw werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1169
Sempel, Hendrik 
Avereest, 12-11-1917.
Avereest, Sluis 6 B 147.
Bakkersbediende.
Vrijstelling;
Gebruik voor de zaak.
Merk rijwiel;
Niet vermeld. Heeft reeds een rijwiel geleverd.

 

xxxxxxxxxx

 

1170
Sempel, Hendrik. 
Avereest, 12-11-1917.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 70.
Brood en Banketbakker.
Vrijstelling;
Daar ik bij de luchtbescherming ben; kan ik mijn rijwiel niet missen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1171
Setten van, G.A. 
Giethoorn, 24-01-1870.
Avereest, Hoofdvaart, G 18.
Zonder beroep
Vrijstelling;
ik heb land en huizen te Balkbrug waar ik telkens een moet en ook huur innen en daar ik maar een fiets bezit en niet best kan loopen ik ben in kort uit zieken gekomen en een hooperasie heb ondergaan.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1172
Siero, Hermannus Hendrikus Antoon. 
Dedemsvaart, 09-03-1904.
Avereest, Weth. v. Haeringingenstraat D 78h.
Bouwkundig-Opzichter-Teekenaar.
Vrijstelling;
Voor de uitoefening van zijn beroep waar bij de afstanden geheel verschillend zijn. Onderget. is tevens bij de luchtbeschermingsdienst
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1173
Siero, Johannes Wilhelmus
Avereest, 26-08-1906.
Dedemsvaart, Langewijk C 165a.
Onderwijzer.
Vrijstelling;
Als leeraar Middenstandscursus o.g. les geven op 6 Km afstand. Van bus of tram kan hij onmogelijk gebruik maken.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1174
Siegers, Harm. 
Avereest, 25-08-1922.
Avereest, Hoofdvaart F 148a.
Magazijnbediende "Delana".
Vrijstelling;
Om naar en van het werk te fietsen 15 km per dag.
Merk rijwiel;
Cosmos.

 

xxxxxxxxxx

 

1175
Siegers, Johan. 
Dedemsvaart, 31-05-1927.
Avereest, Molen vonder F165.
Timmerman.
Vrijstelling;
Dagelijks naar het werk en in de week veel als loopjongen en met kwitantie's lopen.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1176
Siegers, Dirk. 
Dedemsvaart, 18-11-1894?.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 75.
doodgraver (timmerman).
Vrijstelling;
voor werkzaamheden en mede als lid der blokploeg van de luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Unigro.

 

xxxxxxxxxx

 

1177
Siegers, Jan. 
Avereest, 28-12-1885.
Avereest F 165.
Sigarenfabrikant.
Vrijstelling;
Te ver van de werkzaamheden en bezorgen van Sigaren.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1178
Siegers, Jan. 
Avereest, 26-02-1898.
Avereest, Hoofdvaart F 148a.
machine Bankwerker. N.V E.D.S.
Vrijstelling;
Ik ben werkplaatsen of fabrieksarbeider Doe dikwijls dienst na de werktijden voor personeel ophalen die stagnatie's in de autobus of stoomtram moeten repareren en met spoed aanwezig moeten zijn.
Merk rijwiel;
Invetto?.

 

xxxxxxxxxx

 

1179
Sieben, Teunis.
Avereest, 16-10-1896.
Avereest, Nieuwewijk f 346.
Timmerman.
Vrijstelling;
omdat hij in Duitsland werkt, en op de Fiets heen en terug gaatt 50 KM.
Merk rijwiel;
Onleesbaar.

 

xxxxxxxxxx

 

1180
Sieben, Egbert. 
Avereest, 14-06-1910.
Avereest, E 70.
Brood en banketbakker.
Vrijstelling;
Aanvrager heft een rijwiel nodig voor 't verrichten van z'n beroeparbeid.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1181
Sieben, Hendrik. 
Avereest, 09-01-1908.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg d 65.
Huisschilder en Behanger.
Vrijstelling;
Ondergetekende moet voor zijn werkzaamheden als huisschilder alle dagen zijn rijwiel gebruiken en dikwijls vrij grote afstanden afleggen.
Merk rijwiel;
Seper Falato.

 

xxxxxxxxxx

 

1182
Sietsma, Mijne. 
Nijega, Smallingerland, 23-07-1904.
Avereest, Sluis 6 B 34.
fabrieksarbeider (1ste kaasmaker).
Vrijstelling;
fabrieksarbeider ingedeeld bij de luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1183
Slagter, Klaas. 
Meppel, 30-08-?.
Avereest, Sluis 6 b 130.
Arbeider.
Vrijstelling;
wegen mijn werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1184
Slagter, Hendrikus. 
Avereest, 27-10-1912.
Avereest, Langewijk West E 112a.
Land arbeider.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik.
Merk rijwiel;
Populair.

 

xxxxxxxxxx

 

1185
Sluimer, Leendert. 
Vlaardingen, 29-09-1898.
Avereest, Kalkwijk F 33.
onderwijzer.
Vrijstelling;
Luchtbescherming Gasverkenner.
Merk rijwiel;
Albert.

 

xxxxxxxxxx

 

1186
Sluiyer, Jan. 
Ambt-Ommen,08-02-1909.
Avereest, Hoofdvaart G 80a.
Rijtuischilder bij de N.V. E.D.S.
Vrijstelling;
Ik gebruik mijn fiets van en naar mijn werk en ben werkzaam in de werkplaats. Dus ook fabrieksarbeider.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

1187
Smelt, Hendrik. 
Nieuwleusen, 12-04-1895.
Avereest, Wethouder Molstraat F 137.
Brandstoffenhandelaar.
Vrijstelling;
rijwiel wordt geregeld gebruikt om van huis naar ''t veen te fietsen, welk werk geregeld geschied. afstand huis 't veen 50-80 km bovendien wordt fiets gebruikt voor de begravenisvereeniging daar ondergeteekende verkleder is van overledenen.
Merk rijwiel;
Populair.

 

xxxxxxxxxx

 

1188
Smit, Jan. 
Avereest, 09-05-1905.
Avereest, Wijk F 194.
landbouwer.
Vrijstelling;
noodig voor landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

1189
Smit, Aelie. 
Sappemeer. 20-05-1874.
Avereest, Nieuwewijk F 349.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Wegens ouderdom, daar het lopen moeizaam gaat, en aldus het rijwiel elke dag naar en van het werk gebruikt moet worden
Merk rijwiel;
Bato.

 

xxxxxxxxxx

 

1190
Smit, Derk.
Avereest, 30-10-1917.
Avereest, Nieuwewijk F 349.
Machine Bankwerker Monteur.
Vrijstelling;
Daar het rijwiel voor mij onmisbaar is bij het uitoefenen van mijn werk ten behoeve van de voedselvoorziening. Elke dag moet ik weg om reparatie te verrichten aan landbouwmachine's dorsmachine's tractoren en dat tot in alle omliggende dorpen en zoodoende ook grote afstanden af moet leggen Werkzaam bij H. Meerman Weth. v. Haeringenweg.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1191
Smit, Derk
Slochteren Gr, 07-12-1882.
Dedemsvaart, G 118.
landarbeider.
Vrijstelling;
wegens verre afstand van het werk , werkt bij Moerheim.
Merk rijwiel;
Nordlicht lamp.

 

xxxxxxxxxx

 

1192
Smit, Johan. 
Avereest, 27-12-1907.
Avereest, Ommerkanaal G 104.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Naar de plaatselijke Bereauhouder en Landbouwbezigheden.
Merk rijwiel;
Nordlicht.

 

xxxxxxxxxx

 

1192a
Smit, Albertus.
Avereest, 17-05-1880.
Avereest, Ommerkanaal G 101
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouw bedrijf en Schatter van het Onderlinge veefonds Balkbrug en Omstreken.
Merk rijwiel;
Juncker.

 

xxxxxxxxxx

 

1193
Smit, Hendrik. 
Ardenberg, 04-09-1875.
Avereest, D 395.
Landbouwer.
Vrijstelling;
omdat ik de fiets gebruiken moet bij mijn werk.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1194
Smit, Wolter. 
Staphorst, 24-01-1890.
Avereest, D 406.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Om voor het bedrijf te gebruiken.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

1195
Smit, Jan. 
Dedemsvaart, 11-02-1920.
Avereest F 268.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Luchtbeschermingsdienst en ik moet alle dagen mijn fiets gebruiken naar Moerheim.
Merk rijwiel;
Royal.

xxxxxxxxxx

 

1196
Smit, Jan. 
Staphorst, 17-08-1895.
Avereest, Dorgelo's wijk F 268 (271).
Landbouwer.
Vrijstelling;
Op bedrijf noodig.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1197
Smit, Hendrik Jan. 
Dedemsvaart, 24-05-1925.
Avereest, F 268.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Ik moet alle dagen mijn fiets gebruiken naar de Kon Kweekerij Moerheim.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1198
Smit, Willem Arend. 
Avereest, 10-11-1918.
Dedemsvaart, Hoofdvaart G 6.
melkvaarder, landarbeider.
vrijstelling;
Moet geregeld daags zijn fiets gebruiken: 1ste om s'morgens op tijd te kunnen beginnen met de melkboot 2de om s'middags naar de boer te gaan.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1199
Smit, Jacob. 
Staphorst, 04-08-1893.
Dedemsvaart,Achterveld C 123.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor mijn bedrijf.
Merk rijwiel;
Giro.

 

xxxxxxxxxx

 

1200
Schmidt, Cornelis. 
Voorschoten, 18-10-1887.
Avereest, Ommerkanaal G 109.
veehouder en landbouwer.
Vrijstelling;
onmisbaar voor het bedrijf van wege het hale van distriebutie bescheiden en andere extra rijzen wegen tijd omstandigheden.

 

xxxxxxxxxx

 

1201
Snippe. Seine. 
Avereest, 21-08-1903.
Avereest, Gaffelwijk D 423 .
Land arbeider.
Vijstelling;
gebruik van het rijwiel in Landbouwbedrijf.
Merk rijwiel; 
Spido.

 

xxxxxxxxxx

 

1202
Snippe, Jan. 
Avereest , 22-06-1925.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 51.
landarbeider.
Vrijstelling;
landbouw. voor het werk
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

 

1203
Snippe, Jan Otto
Avereest, 10-12-1903.
Dedemsvaart, sluis 6 B51.
landarbeider.
Vrijstelling;
landbouw voor het werk.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1204
Snoeijer, Peter
. 
Ommen, 09-04-1901.
Avereest, Zwartepad D 392.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Wegens het dagelijks gebruik naar mijn werk.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

1205
Snoeijer, Willem. 
Avereest, 24-01-1901.
Avereest,d Dorgeloswijk F277.
landarbeider.
Vrijstelling;
Rijwiel wordt gebruikt voor land arbeid.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1206
Snoeijer, Leendert. 
Ambt Ommen, 25-01-1881.
Avereest, Oostwijk F 364.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Heeft voor de uitoefening van zijn werk een rijwiel noodig.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1207
Snoeijer, Willem. 
Dedemsvaart, 19-03-1917.
Avereest, Sluis 6 B 129a.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Gebruiken voor het werk.
Merk rijwiel; 
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1208
Snoeijer, Roelof. 
Ommen, 24-08-1890.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 133.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor het gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1209
Snoeijer, Klaas. 
Avereest, 10-04-1922.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 133.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor het gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1210
Snoeier, Hendrik. 
Avereest, 22-11-1918.
Dedemsvaart Sluis 6 B 133.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor het gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Stadion.

 

xxxxxxxxxx

 

1211
Snoijer, Jan. 
Amt Ommen, 31-05-1894.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 52.
arbeider.
Vrijstelling;
gebruik voor de werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

1212
Snijder, Cornelis.
Zuidwolde, 23-10-1907.
Dedemsvaart, Boekweitenwijk F 265.
Landbouwersknecht.
Vrijstelling;
De grote diepte van het bedrijf waarop hij werkzam is (B. Lochtenberg) zich uitstrekkende van Hoofdvaart tot Oostwijk, maakt het ondoenlijk om zonder gebruik van fiets op alle verschillende plaatsen de wisselende werkzaamheden op tijd te verrichten.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

1213
Snijder, Tinus.
Zuidwolde, 19-09-1903
Avereest, Weth. van Haeringenweg D 51.
stoelenmatter.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik om stoelen op te halen en weg te brengen.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

1214
Sok, Harm. 
Zuidwolde, 14-05-1921.
Avereest, F 350a.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Daar hij de kost er op verdienen moet. Hij werkt bij B. Stukje 11e wijk Gem a. Hardenberg.
Merk rijwiel;
Wereld.

 

xxxxxxxxxx

 

1215
Sok, Albertus.
Zuidwolde, 17-11-1913.
Avereest, Sluis 6 A 25.
fabrieksarbeider.
Vrijstelling;
Luchtbeschermingsdienst, hulppolitie, naar mijn werk.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

1216
Sok, Okko. 
Zuidwolde, 07-07-1897.
Avereest, Nieuwewijk F 350a.
Arbeider.
Vrijstelling;
Door het te verrichten arbeid ben ik mijn fiets noodig. Ik heb de Arbeid wel eens kort bij maar soms ook wel ver weg zooals kolen lossen en overladen bij spoor.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx