In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

0781
Laar van, Maarten Johannes Hendrik.
Lutten gem Hardenberg, 30-09-1920.
Dedemsvaart, Weth. v. Haeringenweg D 78c.
Bakker bezorger.
Vrijstelling;
Rijwiel gebruik in bedrijf. Daar ondergetekende Zondags niet in dienst is, is hij genoodzaakt Zaterdags 8Km en s'Maandags terug ook 8Km te fietsen naar Lutten.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0782
Laan van der, Jan. 
Gouda, 11-06-1898.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 125.
Garagehouder.
Vrijstelling;
Drager der Begrafenis Vereeniging De Laatste Eer.
Merk rijwiel;
Nordlight. (lantaarn?)

 

xxxxxxxxxx

 

0783
Laphor, Jacob. 
Muntendam, provincie Groningen, 21-02-1874.
Avereest, Sluis 7 A 20.
zonder beroep.
Vrijstelling;
omdat ik erg mank ben en moeilijk loop en ik mij op de fiets nog hier en daar een kan begeven.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

0784
Lange de, Bernardus. 
Steenwijkerwold, 09-03-1879.
Avereest, Kalkwijk F 6.
fruit en groentehandel aardappelhandel.
Vrijstelling;
om bestellingen te bezorgen.
Merk rijwiel;
Barzoi.

 

xxxxxxxxxx

 

0785
Lange de, Th. A.H. 
Dedemsvaart, 12-01-?.
Avereest, C 161.
Controleur Aardappelmeelfabriek "Onder Ons" De Krim.
Vrijstelling;
dagelijks 40 tot 50 KM moeten fietsen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0786
Lange de, Hendrik. 
Avereest, 03-05-1920.
Dedemsvaart, Sluis 6 A 44.
Landarbeider.
Vrijstelling;
voor de Landbouw.
Merk rijwiel;
Balmoral.

 

xxxxxxxxxx

 

0787
Lange de, Roelof. 
ambt ommen, 170-07-1887.
Dedemsvaart Sluis 6 A 44.
Landbouwer.
Vrijstelling;
voor Land en Tuinbouw.
Merk rijwiel;
Holfa.

 

xxxxxxxxxx

 

0788
Lange de, Koop.
Avereest, 03-08-1900.
Avereest, Korte Jacht C 96.
Landarbeider.
Vrijstelling;
landbouw werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Fruik.

 

xxxxxxxxxx

 

0789
Lange de, Jan. 
Avereest, 13-01-1901.
Avereest, B 3.
Landbouwer.
Vrijstelling;
gebruiken in het landbouw bedrijf.
Merk rijwiel; 
Union.

xxxxxxxxxx

 

0790
Lange de, Jan. 
Avereest, 17-11-1913.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 40.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Dat ik mijn rijwiel gebruiken moet naar het werk.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0791
Leenders, Jan. 
Borgercompagnie Pro (Groningen, 06-01-1882.
Avereest, Oostwijk F 369.
Landbouwer.
Vrijstelling;
In 't belang van het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0792
Leenders, Frederik. 
de Krim gem. Gramsbergen, 12-04-1908.
Avereest, Sluis 6 B 100.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Bestemd voor het Bedrijf groot 25½ H.A.
Merk rijwiel;
Wentworth.

 

xxxxxxxxxx

 

0793
Leeuw de, Gerrit. 
Avereest, 22-09-1912.
Avereest, Langewijk E 58.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Daar hij naar het en bij de arbeid wordt gebruikt.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0794
Leeuwen van, Jan. 
Avereest, 06-10-1929.
Avereest, G 125 (post) Ommen.
studerend.
Vrijstelling;
Omdat ondergetekende 13 Kilometer dagelijks naar school moet fietsen naar M.U.L.O. Moerheimstraat.
Merk rijwiel;
Onleesbaar.

 

xxxxxxxxxx

0795
Leeuwen van, Pieter. 
Nieuwkoop, 11-02-1899.
Avereest,Ommerveld G 125 (post) Ommen.
landbouiwer.
Vrijstelling;
Uitvoering van het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Emea.

 

xxxxxxxxxx

 

0796
Leeuwen van, Cornelis Bastiaan. 
Nieuwkoop, 14-08-1895.
Gem. Avereest, G 124 post Ommen.
Landbouwer.
Vrijstelling;
overal ver van verwijderd minstens 5 K.M.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0797
Leur van, Johan J. 
Avereest, 03-04-1914.
Avereest, B 79.
landarb.
Vrijstelling;
Werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Clipper.

 

xxxxxxxxxx

 

0798
Leur van, Antonius Frederikus. 
Avereest,30-01-1917.
Avereest, Sluis 6 B 79.
Landbouwer.
Vrijstelling;
voor uitoefening van bedrijf en uiteen gelegen landerijen.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0799
Liest, Evert. 
Avereest, 02-03-1913.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 2.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Landbouwbedrijf en bieten vletter.
Vier verlaten, 23 Juli 1942.
Wij verklaren hierdoor, dat E. Liest wonende te Dedemsvaart, bij de ontvangst van suikerbieten voor ons werkzaam is als bietenvletter en voor de uitoefening van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn rijwiel moet gebruiken.
N.V. Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek.

xxxxxxxxxx

 

0800
Linge v. Jan Roelf. 
Dedemsvaart, 30-04-1903.
Avereest, D 472.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Moet ongeveer alle dagen de fiets gebruiken.
Merk rijwiel;
D.B.O.

 

xxxxxxxxxx 

 

0801
Linde. Jan
Hoogeveen, 28-05-1876.
Avereest F 332b
schoenmaker.
Vrijstelling;
werkzaamheden o.a. bezorgen van schoenen bij de klanten, die ver uit elkaar wonen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

xxxxxxxxxx

0802
Linde, Lucas. 
Avereest, 01-12-1912.
Dedemsvaart, Sluis 6 b 114a.
Timmerman.
Vrijstelling;
Wegens onmisbaarheid bij 't werk. Elke dag moeten er minstens 5 K.M. mee afgelegd worden.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0803
Linde, Lefert. 
Zuidwolde, 12-03-1876.
Dedemsvaart Achterveld C 133.
Lanbouwer.
Vrijstelling;
voor bedrijf.
Merk rijwiel;
Vrijstelling geweigerd. Heeft de gronden dicht bij huis. Zoon heeft vrijstelling.

 

xxxxxxxxxx

 

0804
Linde, Hendrik. 
Dedemsvaart, 01-09-1920.
Dedemsvaart, achterveld C 133.
Landbouwer.
Vrijstelling;
voor bedrijf.
Merk rijwiel;
Galvano.

 

xxxxxxxxxx

0805
Lindeman, Kornelis. 
Aahlen (Dld), 12-05-1909.
Avereest, Weth.v. Haeringenweg D 106a.
Onderwijzer.
Vrijstelling;
Voor de luchtbeschermingsdienst behoort hij tot het geneeskundig personeel van blok 1.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0806
Linneman, Johannes Hendricus Theodorus. 
Avereest, 22-02-1913.
Avereest, C 120.
Boerenarbeider.
Vrijstelling;
Om het rijwiel te gebruiken van en naar de werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0807
Litz, Johannes. 
Dordrecht, 01-06-1895.
Avereest, Wijk f 225,
Waterbouwkundig Opzichter.
Vrijstelling;
Voor beroepsbezigheden in dienst van den Prov. Waterstaat van Overijssel, welke in een straal van 25 K.M. rond om Dedemsvaart liggen.
In verband met de vordering van rijwielen, deel ik U mede, dat de hierna genoemde ambtenaar (ambtenaren) van dienst van den provincialen waterstaat, wonende in Uwe gemeente, m.i een rijwiel voor de uitoefening van hun beroep volstrekt noodig hebben. boven dien bezitten die ambtenaren opsporingsbevoegdheid.
J. Litz, Opzichter Dedemsvaart.
Het zal mij aangenaam zijn, indien bovengenoemde persoon door mijn tusschenkomst in het bezit kan worden gesteld van een schriftelijk bewijs van vrijstelling als bedoeld in sub ? der desbetreffende beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van binnenlandsche zaken.
coll.
De Commissaris der provincie Overijssel.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0808
Logtenberg, Berend. 
Avereest, 12-04-1905.
Dedemsvaart, Boekweitenwijk F 265.
Landbouwer.
Vrijstelling;
De groote diepte van zijn bouwgrond, zich uitstrekkende van de Hoofdvaarty tot aan de Oostwijk, maakt het ondoenlijk om zonder gebruik van fiets op alle verschillende plaatsen de wisselende werkzaamheden op tijd te verrichten.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0809
Lochtenberg, Berend. 
Dedemsvaart, 01-01-1901.
Avereest, Hoofdvaaart, F 154.
Winkelier Broodbezorger.
Vrijstelling;
Kruidenierswaren en broodbezorgen.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

0810
Logtenberg, Frits. 
Dedemsvaart, 20-08-1911.
Dedemsvaart, Hoofdvaart F 174.
Slager.
Vrijstelling;
Wegens in gebruik voor de zaak.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0811
Logtenberg, Berend. 
Avereest, 23-07-1894.
Dedemsvaart (Dorp), Hoofdvaart F 178.
Besteller P.T.T.
Vrijstelling;
Gebruikt zijn rijwiel in dienst der Posterijen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0812
Logtenberg, Roelof. 
Avereest, 25-01-1899.
Avereest, Rollepaal D 35.
Bakker.
Vrijstelling;
om te venten met Brood.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0813
Logtenberg, Willem. 
Avereest, 08-04-1925.
Avereest, Rollepaal D 35.
loopjongen Puddingfabriek.
Vrijstelling;
Ik moet nogal eens boodschappen doen buiten de gemeente, zoals Bergentheim, Ommen, De Krim, Lutten.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0814.
Logtenberg, Hendrik Wzn. 
Dedemsvaart 17-11-1917.
Dedemsvaart, Langewijk E 56.
Petroleum Venter.
Vrijstelling;
Ik ben petroleum venter en venter in vuuraanmakers en ik heb al mijn klanten buiten de kom van Dedemsvaart.
Merk rijwiel;
Avernu.

 

xxxxxxxxxx

 

0815
Logtenberg, Frederik. 
Avereest, 24-01-1920.
Avereest, Langewijk E 56.
Kranten bezorger.
Vrijstelling;
voor uitoefening van het beroep.
Merk rijwiel;
Horco.

 

xxxxxxxxxx

 

0816
Louwdijk, Hendrik. 
Nieuwe Pekela Gr, 05-10-1902.
Avereest, Sluis 6 A 47.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat een gedeelte der boerderij aan het Ommerkanaal ligt moet ik daarheen geregeld mijn fiets gebruiken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0817
Louwdijk, Christiaan. 
Onstwedde, 06-12-0871.
Dedemsvaaart, Nieuwewijk F 345.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat ik nog veel Werkzaamheden in de landbouw te doen heb ver van huis.
Merk rijwiel;
Onleesbaar.

 

xxxxxxxxxx

 

0818
Lowijs, Reinder. 
Hoogeveen, 22-12-1901.
Avereest, Stegerens Allee D 386.
Smid.
Vrijstelling;
voor het bedrijf.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

0819
Lubbers, Jan. 
Dedemsvaart, 26-02-1907.
Dedemsvaart (sluis 6) Hoofdvaart B 70.
Metselaar.
Vrijstelling;
Ik moet naar mijn werk alle dagen ± 40 K.M. fietsen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0820.
Lubbers, Hugo. 
Avereest, 21-07-1922.
Dedemsv. D 421.
Koopman.
Vrijstelling;
ordenans der Lugtbescherming.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0821
Luimes, Herman. 
Zelhem, 24-01-1911.
Avereest, Sluis 6 B 25.
Landbouwer.
Vrijstelling;
In het Landbouwbedrijf is in de tegenwoordige omstandigheden een fiets onmisbaar.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0822
Maas, Jan. 
Avereest, 04-01-1918.
Avereest, Peterswijk F 299.
Landarbeider.
Vrijstelling;
vanwege het werk.
Merk rijwiel;
Nordlight (lamp).

 

xxxxxxxxxx

 

0823
Maas, Harm. 
Dedemsvaart, 22-12-1915.
Dedemsvaart, Sluis VI B 70.
Textiel arbeider (breier tricotagefabriek).
Merk rijwiel;
Ik moet de fiets gebruiken naar m'n werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0824
Maat, Jan. 
Zuidwolde, 09-08-1906.
Avereest, D 468.
Tuinder.
Vrijstelling;
Werkzamheeden.
Merk rijwiel; 
Veeno.

xxxxxxxxxx

 

0825
Masselink, Dirk Evert. 
Schonebeek 19-07-1896.
Avereest, F 353a.
Bijenhoudersknecht.
Vrijstelling;
Werkzaamheden als imkerknecht bij Schwieter's Bijenpark. De volken staan het Grootste deel van het jaar in verschillende deelen des lands en de werkzaamheden daarom moeten steeds per fiets geschieden.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0826
Marle van, Albert. 
Dedemsvaart, 02-02-1908.
Bedemsvaart, 't Bergje B 120 Sluis 6.
turfhandelaar.
Vrijstelling;
Dat hij zijn Rijwiel geregeld gebruiken moet naar het veld.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0827
Mars, Gerhardus Hermannus Leonardus. 
Nw.Schoonebeek, 06-11-1902.
Avereest, Langewijk C.44.
Garagehouder.
Vrijstelling;
Voor het verrichten van reparatie's aan automobielen, aan de weg, en het ophalen en wegbrengen van aoto's.
Merk rijwiel;
Centria.

 

xxxxxxxxxx

 

0828
Martens, Harm. 
Ruinen, 07-09-1897.
Avereest, Hoofdvaart G 11.
zonder.
Vrijstelling;
wegens gebrek aan 't lichaam kan niet loopen.
Merk rijwiel;
Cosmos.

 

xxxxxxxxxx

 

0829
Meerman, Hendrik. 
Midwolda, 26-01-1891.
Dedemsvaart, Weth.v.Haeringenweg D 60.
Smid.
Vrijstelling;
Word gebruikt Service Landbouwwerktuigen, Machines Reparatie.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0830.
Meerman, Arend Hendrik. 
Dedemsvaart, 20-11-1921.
Dedemsvaart, Weth.v Haeringenweg D 60.
Smid Monteur.
Vrijstelling;
Word gebruikt voor Service Landbouwwerktuigen, Machines.
Merk rijwiel;
Standaard.

 

xxxxxxxxxx

 

0831
Meerman, Hendrik. 
Dedemsvaart, 23-05-1926.
Dedemsvaart, Weth.v Haerigenweg D 60.
Bakker-Venter.
Vrijstelling;
Word in bovenstaand bedrijf gebruikt.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0832
Meerlo, Harm.
Gramsbergen, 28-04-1895.
Avereest, Weth v Haeringenweg D 100.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Gebruiken voor het werk.
Merk rijwiel;
Schott.

 

xxxxxxxxxx

 

0833
Meerlo, Wolter. 
Amt Hardenberg, 19-02-1926.
Avereest, Weth v Haeringenweg D 100
Landarbeider.
Vrijstelling;
Gebruiken naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0834
Meerholz, Carel Frederik. 
Avereest, 06-02-1883.
Avereest, Kalkwijk F 15.
Timmerman en aannemer.
Vrijstelling;
Fiets onmisbaar voor mijn werk.
Merk rijwiel;
Heva.

 

xxxxxxxxxx

0835
Meerholz, Gerrit. 
Avereest, 10-05-1892.
Dedemsvaart, Kalkwijk F 14.
Meubelmaker en handel.
Vrijstelling;
Mijn fiets wordt geregeld gebruikt voor transportfiets.
Merk rijwiel; 
Duglas.

xxxxxxxxxx

 

0836
Meesters, Koop. 
Avereest, 11-08-1920.
Avereest, F 170.
landbouwer.
Vrijstelling;
Rijwiel nodig op het bedrijf daar het land verspreid ligt in de omgeving.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0837
Meesters, Jan. 
Avereest, 09-04-1887.
Avereest, F 170.
Arbeider bij de Prov. Waterstaat Overijssel.
Vrijstelling;
Werkzaamheden van huis onderhoudswerk van sluis 5 en Ommen en tot Lutten a/d Dedemsvaart.
Merk rijwiel;
Philips dynamo.

 

xxxxxxxxxx

 

0838
Meesters, Andries
Dedemsvaart, 04-11-1889.
Avereest, F 180.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daar ik het land ver van huis heb ben ik mijn rijwiel hoognodig.
Merk rijwiel;
Padvinder.

 

xxxxxxxxxx

 

0839
Meesters, Geuchien. 
Dedemsvaart, 02-08 1912.
Avereest, C 93.
monteur.
Vrijstelling:
Voor het bezoeken van het werk.
Merk rijwiel:
Onbekend, Berkel dynamo.

 

xxxxxxxxxx

 

0840
Meesters, Johan. 
Avereest, 25-04-1900.
Avereest, Langewijk E 93.
landarbeider.
Vrijstelling:
Voor het bezoeken van zijn werk, wat dikwijls ver van huis ligt.
Merk rijwiel:
Holfa.

 

xxxxxxxxxx

0841
Meester, Hendrik.
Giethoorn, 01-08-1884.
Avereest, Ommerkanaal G 88.
landbouwer.
Vrijstelling:
Ik heb mijn fiets noodig voor het uitoefenen van mijn bedrijf.
Merk rijwiel:
The Sweeth.

 

xxxxxxxxxx

 

0842
Melenhorst, Johannes Bernardus. 
Avereest, 15-12-1875.
Avereest, F 100.
Drogist.
Vrijstelling:
Gebruik voor het bedrijf.
Merk rijwiel:
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0843
Mensink, Gerardus S.M. 
Zuidwolde, 30-06-1907.
Avereest, achterveld C 119.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Onmisbaar in het bedrijf.
Merk rijwiel:
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0844
Mensink, Johannes Lodewijk Hermanus. 
Zuidwolde, 16-01-1909.
Dedemsvaart, Kortejacht C 26.
fabrieksarbeider.
Vrijstelling:
daar ik 4 keer op, en neer naar het erk moet soms nog vaker
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0845
Menzo Sr, Willem. 
Avereest, 03-02-1886.
Dedemsvaart, Nieuwewijk, F340.
Tijp- Tuinderij. (bedrijf van huis).
Vrijstelling:
Bij plotseling opkomend onweder of storm moeten des daags of des nachts, ook des Zondags, de ramen (glaswerk) zoo spoedig mogelijk gesloten worden, anders zou alles stuk waaien, dit is dan ook de reden, waarom ik vriendelijk om vrijstelling verzoek. (Aantal ramen (glas) 2300 stuks) die wij dan met elkaar zoo spoedig mogelijk moeten sluiten.
Merk rijwiel:
Vrijstelling geweigerd; voorgesteld wordt in het gezin Menzo drie vergunningen te verlenen en deze aanvrage te weigeren.
w.g. van der Aart.

 

xxxxxxxxxx

 

0846
Menzo, Gerrit. 
Dedemsvaart, 17-02-1918.
Dedemsvaart, Nieuwewijk F 340.
Groentenkweeker.
Vrijstelling:
Wij hebben 2300 broeiramen. Bij plotseling opkomend slecht weer vooral wind moeten we met man en macht soms midden in den nacht naar de tuin om de ramen te sluiten. In het Najaar b.v. staan de ramen dag en nacht open om het plantmateriaal voor de Winter af te harden, en daar wij de Tuin niet bij huis hebben kunnen we de fiets onmogelijk missen als we de ruiten teminste heel willen houden.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0847
Menzo, Antoon. 
Avereest, 20-12-1919.
Avereest, Nieuwewijk F 340.
Groentenkweeker. (bedrijf van huis).
Vrijstelling:
Bij slecht weder of plotseling opkomend onweder overdag of s'nachts moeten we zo snel mogelijk onze ramen kunnen sluiten als we niet willen dat ons alles kapot waait. Dit is mijn reden, waarop ik gaarne vrijstelling zou willen zien.
Merk rijwiel:
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0848
Menzo, Meine. 
Dedemsvaart, 13-07-1923.
Dedemsvaart, Nieuwe Wijk F 340.
Tuinder, (bedrijf van huis gelegen).
Vrijstelling:
Bij slecht weer of plotseling opkomend onweer, overdag of s'nachts moeten we zo snel mogelijk onze ramen sluiten als niet alles over de kop zal waaien. Dit is de reden waarop ik gaarne vrijstelling wil hebben. (Aantal ramen 2300 Stuks).
Merk rijwiel:
Eagle.

 

xxxxxxxxxx

0849
Meinders, Harm. 
Nieuw A'dam, Gem Emmen 30-10-1898.
Avereest, Weth.v. Haeringenweg D 101.
Winkelier.
Vrijstelling:
Transportmiddel voor de zaak.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0850
Meinders, Harm. 
Emmen, 30-10-1898.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 101.
Handelsreiziger.
Vrijstelling:
Om mijn klanten te bezoeken te Dedemsvaart, Balkbrug, Nieuwleusen enz. Handelsreiziger omdat ik dagelijks van dorp naar dorp moet fietsen om mijn klanten te bezoeken en aan hun te verkopen, om daardoor in mijn onderhoud te kunnen voorzien.
Merk rijwiel:
Veeno.
Bijlage van N.V. Koffiebranderij en Theehandel "INSULINDE".
Groningen, 29 Juli 1942
V E R K L A R I N G
L.S.
Hiermede verklaren wy, dat de Heer H. Meinders Hzn., Weth. v. Haeringenweg,
Dedemsvaart, als reiziger in onze dienst is.
Hy bereist voornamelijk de provincie Noord Brabant, speciaal ook de kleine plaatsen welke per trein of bus niet bereikbaar zyn.
Het gebruik van een rywiel is dus beslist noodzakelyk.
N.V. Koffiebrandery & Theehandel
"INSULINDE"
W.G. onleesbaar, Adj. directeur.

 

xxxxxxxxxx

0851
Meinders, Hendrik Harm. 
Avereest, 20-03-1927.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 101.
Groentekweker.
Vrijstelling:
Moet 4 keer per dag de fiets gebruiken om naar en van mijn werk te komen dikwijls op de Heinbaaswijk sluis 6.
Merk rijwiel:
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0852
Meinesz, Berend. 
Avereest, 10-06-1885.
Avereest, J 374.
Landbouwer.
Vrijstelling:
werkzaam in de Landbouw.
Merk rijwiel:
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0853
Meiburg, Egbert. 
Wildervank, 30-03-1899.
Dedemsvaart, Stegerensallee D 409.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Werkzaam in de landbouw.
Merk rijwiel:
H R F.

 

xxxxxxxxxx

 

0854
Merwe v.d., Pieter Cornelis. 
Culemborg, 17-09-1878.
Avereest, Sluis 6, B 108.
Winkelier.
Vrijstelling;
Voor de transportfiets, daar deze onmisbaar is voor mijn bedrijf.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0855
Merwe v.d. Cornelis Johannes Hendrikus. 
Alkmaar, 06-09-1914.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 108.
Bediende levensmiddelenbedrijf.
Vrijstelling:
Voor mijn fiets, daar deze voor de zaak nodig is.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0856
Metselaar, Jan. 
Avereest, 01-07-1898.
Avereest, Judith van Marlelaan F 49b.
Secretaris-ontvanger van het waterschap Het Westerhuizingerveld.
Vrijstelling:
Voor de uitoefening van bovengenoemde functie. Zittingen te IJhorst,Staphorst, bestuursvergaderingen; besprekingen met den Voorzitter en bestuursleden die te De Wijk) de Stapel) IJhorst Oud Avereest en Sluis 5 wonen.
Merk rijwiel:
Burgers E.N.R.

 

xxxxxxxxxx

 

0857
Meulen v.d. Gosse. 
Dantumadeel Fr, 14-11-1876.
Avereest, Ommerschans G 133.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Wegens gevorderde Leeftijd en voor het bedrijf.
Merk rijwiel:
Arizona.

 

xxxxxxxxxx

 

0858
Meulen v.d. Gerben. 
Dantumadeel, 10-07-1908.
Avereest, Langewijk E 88.
Monteur.
Vrijstelling:
15 K.M. van het werk.
Merk rijwiel:
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0859
Meulen v.d. Sikke. 
Tietjerkstradeel Fr, 18-06-1909.
Avereest, Ommerschans G 133.
Landbouwer.
Vrijstelling:
wegens werkzaamheden in het bedrijf voorkomende.
Merk rijwiel:
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0860
Meuleman, Willem. 
Avereest, 07-10-1868.
Avereest, Achterveld C 105.
Landbouwer.
Vrijstelling:
Onmisbaar voor het bedrijf.
Merk rijwiel:
Westland.

 

xxxxxxxxxx

 

0861
Meuleman, Wilhelmus Gerhardus H. 
Avereest, 07-10-1896.
Avereest, Langewijk C 169.
Huisschilder.
Vrijstelling:
Kan zeer moeilijk lopen tengevolge van een vroeger gekregen rugblessure.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0862
Meuleman, Hendrikus Gerhardus. 
Avereest, 14-06-1900.
Avereest, Achterveld C 105.
Schilder.
Vrijstelling:
Onmisbaar voor het bedrijf.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0863
Meupelenberg, Jan
Ambt-Hardenberg, 06-08-1879.
Dedemsvaart, Dr W Achterveld C 129.
Landbouwer.
Wegens Landbouw Boerenbedrijf.
Merk rijwiel:
Union lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

0864
Meuleman, Wilhelmus Johannes. 
Avereest, 20-06-1924.
Avereest, Langewijk C 169.
Kantoorbediende L.C.O. (Landbouw Crisis Organisatie)
Vrijstelling:
Elke morgen naar kantoor te Balkbrug. Dikwijls in de kantooruren bezoeken af te leggen bij de georganiseerden der Landbouw Crisisorganisatie voor Overijssel.
Merk rijwiel:
Melos.

 

xxxxxxxxxx

 

0865
Meijer, Jan. 
Amt Hardenberg, 12-10-1901.
Avereest, F 235.
Metselaar.
Vrijstelling:
Omdat ik er dagelijks gebruik van maak voor mijn werkzaamheden.
Merk rijwiel:
Dorney.

 

xxxxxxxxxx

 

0866
Meijer, Jan. 
Sleen, 28-01-1917.
Avereest, F 321.
Rijwielhersteller.
Vrijstelling:
Reparaties aan bakfietsen en transporten voor de voedselvoorziening.
Merk rijwiel:
onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0867
Meier, Hendrik.
Gramsbergen, 28-01-1902.
Avereest, Langewijk E 83a.
Landarbeider.
Vrijstelling:
werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Hoefa.

 

xxxxxxxxxx

 

0868
Meijer, Berend. 
Avereest, 17-03-1919.
Avereest, D 364.
Landarbeider.
Vrijstelling:
daar hij het rijwiel dagenlijks noodig heeft naar het werk.
Merk rijwiel:
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0869
Meijer, Jan. 
Avereest, 30-11-1889.
Avereest, Samenwijk D 448.
grondwerker.
Vrijstelling:
Om naar het werk te rijden.
Merk rijwiel:
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0870
Meijer, Jan. 
Avereest, 23-12-1922.
Avereest, Samen Wijk D 448.
Tuindersknecht.
Vrijstelling:
Wegens bedrijfs afstand ± 3½ km fietsen s'Morgens in de week om 5 uur beginnen.
Merk rijwiel:
Devato.

 

xxxxxxxxxx

 

0871
Meijer, Hendrik. 
Staphorst, 19-08-1870.
Avereest, Sluis 6 D 23.
Varkenshandelaar.
Vrijstelling:
Omreden opkoopen varkens voor de Ned Centrale in den verre omtrek.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0872
Meijer, Evert. 
Stad Hardenberg, 14-01-1912.
Avereest, F 96.
Kleermaker.
Vrijstelling:
Beroepswerkzaamheden.
Merk rijwiel:
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0873
Meijer, Hendrik. 
Avereest, 10-11-1913.
Dedemsv. B 69.
Landarb,.
Vrijstelling:
Dorschbedrijf.
Merk rijwiel:
Tors.

 

xxxxxxxxxx

0874
Meijer, Klaas. 
Avereest, 09-02-1885.
Avereest, Hoofdvaart, G 52.
landarbeider.
Vrijstelling:
Fiets noodig voor z'n arbeid 't welke soms meer dan 2 uur loopende van huis afwezig is. Hij heeft maar 1 fiets ter zijner beschikking.
Merk rijwiel:
Nordlicht.

 

xxxxxxxxxx

 

0875
Meijerink, Willem. 
Gemeente niet vermeld, 14-08-1867.
Dedemsvaart, Kalkwijk F 68.
zonder beroep.
Vrijstelling:
wegens leeftijd loopen moeilijk valt.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0876
Meijerink, Teunis Hendrik. 
Dedemsvaart, 20-05-1895.
Dedemsvaart, F 69.
Bier Lim handel, Brandstoffenhandel IJsfabriek.
Vrijstelling:
Ik bezit een fiets. Doordat we anders de klanten per auto bezoeken, kunnen we nu niet anders dan per fiets, ook worden met deze fiets bestellingen vervoerd, en kan ik hem niet misen.
Merk rijwiel:
ongemerkt.

 

xxxxxxxxxx

 

0877
Meijerink, Antonius Matheus. 
Losser, 21-08-1905.
Avereest, F 182.
Timmerman.
Vrijstelling:
Voor het gebruik alle dagen naar het werk.
Merk rijwiel:
Ongemerkt.

 

xxxxxxxxxx

 

0878
Meijerink, Willem. 
Avereest, 18-04-1925.
Avereest, F 69
Knecht bij Hazenberg.
Vrijstelling:
Wegens de afstand te ver is om te lopen.
Merk rijwiel:
Atlanta.

 

xxxxxxxxxx

0879
Meijler, Jacobus Marinus. 
Goes, 07-04-1883.
Avereest, Nieuwewijk F 342.
typograaf.
Vrijstelling:
Daar ik handenarbeid verricht.
Merk rijwiel:
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0880
Meijler, Herman Jacobus. 
Avereest, 12-06-1926.
Avereest, Nieuwewijk F 342.
studerend.
Vrijstelling:
ondergetekende moet ieder dag 34 KM fietsen heen en terug naar school.
Merk rijwiel:
Populair.

 

xxxxxxxxxx