In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

0516
Hoeve, Koop. 
Avereest, 24-11-1888.
Avereest, Weth. Molstr. F 130.
Metselaar.
Vrijstelling;
Luchtbescherming en dagelijks gebruik.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0517
Hoekstra, Jan Willem. 
Avereest, 31-08-1885.
Avereest, F 98.
Horlogemaker.
Vrijstelling;
Voor het nazien en stellen van uurwerken bij cliëntéle aanhuis, alsmede het verzorgen van diverse torenuurwerken in een rayon met een straal van minstens 15 K.M. is deeenige fiets die ik bezit noodzakelijk voor mijn bedrijf.
Merk rijwiel;
Bontius.

 

xxxxxxxxxx

0518
Hoekman, Rutger. 
Zuidwolde, 30-07-1867.
Dedemsvaart, Samenwijk D 450.
Zonder beroep.
Vrijstelling;
wegens gebrekkig loopen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0519
Hoek van der, Wicher. 
Avereest, 04-07-1924.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 162a.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Voor gebruik naar 't werk.
Merk rijwiel;
Glorie.

 

xxxxxxxxxx

0520
Hoek van der, Jerre.
Ambt-Ommen, 29-05-1900.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 162a.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Voor gebruik naar mijn werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0521
Hoek van der, Hendrik. 
Ambt Ommen, 08-08-1897.
Avereest, C 24.
Graanbewerker.
Vrijstelling;
Volgens bijgaande verklaring:
VERKLARING.
Hierbij verkjaren wij dat H.v.d. Hoek wonende te Langewijk C 24,Dedemsvaart van beroep Commissionnair geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede voedselvooRzieningsbelangen gemoeid zijn, in het bijzonder: met de bemonstering van aan de regeering te leveren granen.
Daar bovengenoemde voor uitoefening zijner werkzaamheden een rijwiel zeer bezwaarlijk kan missen, verzoeken wij U hem vrijstelling van vordering te geven.
De voedselcommissaris voor de Provincie Overijssel.
Merk rijwiel;
Semper.

 

xxxxxxxxxx

 

0522
Hofacker, Laurenz Johann. 
Eilendorf (Duitsld), 28-12-1914.
Avereest, Weth Molstraat F 139.
Beroep niet vermeld.
Vrijstelling;
Als gevolg van de omstandigheden ben ik thans voor het grootste deel als handarbeider bezig bij de N.V. Delana bij de verwerking Van Duitsche loon en weermachtsorders en gestandaardiseerde artikelen voor de Nederlandsche burgerbevolking.
Mijn woning is pl.m. 3½ K.M. van het bedrijf verwijderd, zoodat mijnfiet s onder de huidige omstandigheden(voedingsmogelijkheden enz.) voor mij onmisbaar is.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

0523
Holten van, Roelof. 
Dedemsvaart, 20-03-1907.
Avereest, Sluis 6 D 10.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik kan de afstanden naar mijn werkzaamheden niet loopen.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

0524
Holvast, Geert Boele. 
Dedemsvaart, 10-11-1880.
Avereest, Wisseling F 326.
Huisschilder.
Vrijstelling;
De werkzaamheden geregeld ver van huis.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0525
Honshorst, Antonius Andreas Jozef. 
Dedemsvaart, 01-04-1926.
Marktstraat  Dedemsvaart F 73.
Monsternemer.
Om reden dat werk niet af te lopen is.
Merk rijwiel;
Nordlicht lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

0526
Hoogeveen, Hendrik. 
Zuidwolde, 13-08-1882.
Avereest, markt F 114.
Manufacturier.
Vrijstelling;
Voor bezoek van kan ik geen rijwiel missen. Temeer daar deze ver in de omgeving wonen, en uitgestrekt, zoo als Hasselt, Nieuwleuzen, omgeving Ommen en Hardenberg, en ter plaatse.
Ben niet in bezit van een tweede rijwiel.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0527
Houtman, Harke. 
Wijnjeterp (Opsterland), 10-02-1891.
Avereest, Hoofdvaart F 175.
Aannemer.
Vrijstelling;
Geregeld werk op groote afstanden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0528
Houtman, Geert. 
Wijnjeterp (Fr), 07-01-1890.
Dedemsvaart, Oostwijk F 362.
Timmerman.
Vrijstelling;
Om voor den Arbeid te gebruiken, naar en van het werk.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0529
Houtman , Lammert. 
Dedemsvaart, 04-12-1926.
Dedemsvaart, Hoofdvaart F 175.
Timmerman.
Vrijstelling;
Geregeld werk op grote afstanden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0530
Horst ter, Roelof. 
Ambt Ommen, 03-09-1914.
Avereest, Maatschappijwijk G 126.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Wegens werk van huis.
Merk rijwiel;
Stokvis.

 

xxxxxxxxxx

 

0531
Horst ter, Egbert. 
Hellendoorn O, 12-12-1877.
Avereest, E 87.
Koopman.
Vrijstelling;
voor mijn dagelijks brood.
Merk rijwiel;
Devata.

 

xxxxxxxxxx

0532
Houvast, Berend. 

Avereest, 23-06-1886.
Dedemsvaart, G 48.
Scheepstimmerman.
Vrijstelling;
wegens de werkzaamheden op mijn bedrijf kan ik onmogeliujk zonder fiets.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0533
Houvast, Frederik. 
Avereest, 02-03-1891.
Dedemsvaart, E 118.
Arbeider.
Vrijstelling;
Daar ik de fiets dagelijks moet gebruiken naar en van het werk.
Merk rijwiel; 
Spido.

xxxxxxxxxx

 

0534
Houvast, Jan. 
Avereest, 02-10-1924.
Dedemsvaart, E 118.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet dagelijks naar het westerhuizingerveld om te werken in het landbouwbedrijf bij F. Zijlstra.
Merk rijwiel;
Unigro.

 

xxxxxxxxxx

 

0535
Houvast, Hendrik. 
Dedemsvaart, 03-02-1925.
Avereest, De Pol E 118.
Bakker.
Vrijstelling;
Moet per dag 4x 3½ km fietsen om zijn werk te kunnen verrichten. In dienst bij Coöp "Blijft Trouw".
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0536
Hoving, Jacob Sr.

Gieten, 07-09-1879.
Dedemsvaart Sluis 6 B 1.
Loondorscher Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor het beroep rijwiel noodig.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0537
Hovimg, Geert. 
Gieten, 12-09-1906.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 1.
Bedrijfsleider Van Dorschbedrijf.
Vrijstelling;
Voor het beroep rijwiel noodig. Tevens lid v.d. blokploeg voor luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Eysink.

 

xxxxxxxxxx

 

0538
Hoving, Jan. 
Gieten, 12-02-1905.
Avereest, Sluis 6 A 31.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Ik heb een fiets nodig voor het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0539
Huisman, Albert. 
Avereest, 02-08-1917.
Dedemsvaart, Sluis 6 NR A54.
Aannemer.
Vrijstelling;
uitvoeren van verschillende waterwerken, z.a. bruggen en sluizen bouw om deze te bezoeken.
Momenteel werkzaam te De Krim en Zwolle voor rijks en provinciale waterstaat.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0540
Huisman, Jan. 
Avereest, 01-07-1914.
Dedemsvaart, Sluis 6 A 29.
Aannemer.
Vrijstelling;
Om de verschillende werken te bezoeken en uit te voeren O.A. te De Krim (O) en te Zwolle, Katerveer en daarvoor de fiets noodig heeft. Waarnemend Blokhoofd Luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Germaan.

 

xxxxxxxxxx

 

0541
Huisman, Jacob. 
Avereest, 30-08-1923.
Avereest, Sluis VI A 29.
Studerend.
Vrijstelling;
Voor het bezoeken van R.H.B.S. te Coeverden, waar hij buiten zijn schoollessen om,nog privaatlessen neemt en hierdoor van openbare vervoermiddelen geen gebruik kan maken.
Merk rijwiel;
HOLFA Veeno No. 59285.

xxxxxxxxxx

0542
Huisman , Arie. 
Zuidbergerland, (Z.H.), 10-04-1925.
Avereest, Kalkwijk F 33.
Leerling automonteur bij de N.V. E.D.S.
Vrijstelling;
Ik gebruik mijn rijwiel van en naar het werk. Daar ik steeds werkzaam in de werkplaats der E.D.S. ben, rangschik ik me onder de Fabrieksarbeiders.
Merk rijwiel;
Eijsink.

 

xxxxxxxxxx

0543
Huisman, Andries. 
Nijehaske, 21-07-1891.
Avereest, Hoofdvaart F 149a.
Werkmeester.
Vrijstelling;
Voor het tijdig waarschuwen van personeel, na de werktijden, bij het stagneren van autobussen en vrachtauto diensten of bij een deraiement van de stoomtram diensten, wat in het belang van het verkeer steeds sooedig moet geschieden.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

0544
Huisman, Jacob.
Ambt Hardenberg, 07-09-1879.
Avereest, Sluis 7 A 7.
Winkelier.
Vrijstelling;
Werkzaam op de boerderij van A.F. BrinkLutten en moet mijn rijwiel er dagelijks voor gebruiken.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0545
Huisman, Annerie. 
Avereest, 06-11-1922.
Avereest, Sluis 7 A 7.
Winkelbediende (Venter).
Vrijstelling;
Ik moet mijn rijwiel dagelijks gebruiken voor het bezorgen van levensmiddelen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0546
Huisman, Hermannus. 
Ambt Hardenberg, 20-01-1918.
Avereest, Sluis 7 A7.
Werkman.
Vrijstelling;
Daar ik mijn rijwiel dagelijks maar mijn werk moet gebruiken, voor bruggenbouw en betonwerk bij Fa. K. Huisman  Sluis 6, het werk gelegen in de Krim.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0547
Huizinga, Jan. 
Zuidhorn, 26-05-1889.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 76.
Assuradeur.
Vrijstelling;
Voor zijn werkzaamheden als assuradeur en als wethouder der gemeente heeft ondergeteekende zijn rijwiel dringend noodig.
Merk rijwiel;
Devata.

 

xxxxxxxxxx

0548
Huizinga, Gerrit Jan. 
Meppel, 18-10-1921.
Avereest, D No 76.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
Beroepswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
D.B.O.

 

xxxxxxxxxx

0549
Huisjes, Jan.
Zuidwolde, 18-09-1906.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 105.
Landbouwer veehouder.
Vrijstelling;
Ik bezit maar één rijwiel en is voor mij onmisbaar, ten eerste melken enz en ik zit één uur gaans van de bureauhouder af en daar ik kleine kinderen heb kan ik die fietsen ook niet gebruiken want die hebben ze nog niet.
Merk rijwiel;
Crowen.

 

xxxxxxxxxx

0550
Huiting, Hendrik. 
Bronnemeijer, Borger Dr, 21-01-1879.
Dedemsvaart, D 361.
Landbouwer.
Vrijstelling;
benoodigd in 't bedrijf omreden ondergeteekende zeer slecht kan loopen tevens plv boerenleider.
Merk rijwiel;
Magneet.

 

xxxxxxxxxx

 

0551
Huiting, Harm.
Borger, 23-08-1916.
Dedemsvaart, D 361.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Benoodigd voor Landbouwwerkzaamheden alsmede heeft ondergeteekende een functie als prov. Boerenjeugdleider in Overijssel van de Ned. Landstand.
Merk rijwiel;

Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0552
Hulleman, Jan. 
Avereest, 18-07-1921.
Avereest, Weth. van Haeringenweg D 98.
Monteur.
Vrijstelling;
om naar het werk te fietsen voor Service doeleinden aan aotomobielen, motoren tractoren en landbouwmachines.
Merk rijwiel;
Noblita.

 

xxxxxxxxxx

0553
Hulleman, Albert. 
Olst, 27-06-1893.
Avereest, Weth: van Haeringenweg D 98.
Bakker.
Vrijstelling;
Brood Venter.
Merk rijwiel;
Clijee Tlara.

 

xxxxxxxxxx

0554
Hulleman, Jan. 
Zwollerkerspel, 26-04-1880.
Dedemsvaart, Langewijk E 101.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Melken en andere Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Cosmos.

 

xxxxxxxxxx

0555
Hulleman, Antoon. 
Zwollekerspel, 14-09-1920.
Dedemsvaart, Langewijk E 101.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Melken en aardappelrooien en andere Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0556
Huls, Roelof. 
Staphorst, 03-01-1924.
Avereest, Achterveld C 131.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor Landbouwaangelegenheden.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0557
Huls, Jacob. 
Staphorst, 19-11-1899.
Avereest, Achterveld C 131.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor Landbouwaangelegenheden.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0558
Hulzebosch, Barteld. 
Ambt Hardenberg, 05-11-1920.
Dedemsvaart, Langewijk E 71a.
Fabrieksarbeider.
Vrijstelling;
Voor het bereiken van mijn werk.
Merk rijwiel;
Stokvis.

 

xxxxxxxxxx

 

0559
Hulst v.d. R. 
Avereest, 02-03-1919.
Avereest, Oostwijk F 362f.
landarbeider.
Vrijstelling;
Reden niet gegeven.
Merk rijwiel; 
Onbekend.

xxxxxxxxxx

 

0560
Hulst v/d, Jacobus. 
Geb. plaats niet vermeld, 27-09-1916.
Avereest, Oostwijk F 358.
landarbeider.
Vrijstelling;
weegens de werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend, Nordlicht Lamp.

 

xxxxxxxxxx

 

0561
Hulst v.d, Roelof. 
Avereest, 19-09-1915.
Avereest, Oostwijk F 358.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Tuinderswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Germaan.

 

xxxxxxxxxx

 

0562
Hulst van der, Klaas. 
Geb. plaats niet vermeld, 27-05-1888.
Avereest, Oostwijk F 358.
Metselaar.
Vrijstelling;
Werkzaam in Bouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Schol.

 

xxxxxxxxxx

0563
Hulst van der, Jacob. 
Geb.plaats niet vermeld, 20-02-1922.
Avereest, Oostwijk F 358.
Tuindersknecht.
Vrijstelling;
tuinderswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0564
Hurdelbrink, Folkert. 
Slochteren, 11-08-1876.
Dedemsvaart, ? 444.
Machinist.
Vrijstelling;
Wegens ziekte.
Merk rijwiel;
Unigro.

 

xxxxxxxxxx

 

0565
Hut, Hendrik. 
Slogteren, 09-08-1898.
Dedemsvaart, ? 116.
Grontwerkker.
Vrijstelling;
naar Duisland te werkken.
Merk rijwiel; 
Empo.

xxxxxxxxxx

 

0566
Huzen, Hendrikus. 
Dalfsen, 24-10-1902.
Avereest, Balkbrug F 193.
Veekoopman.
Vrijstelling;
kostwinner.
Merk Rijwiel;
Gruno.

 

xxxxxxxxxx

 

0567
Jabben, Willem. 
Vlachtwedde, 21-03-1884.
Avereest, Langejacht B 85.
landarbieder.
Vrijstelling;
wegen vere werkzaamheeden.
Merk rijwiel;
Tors.

 

xxxxxxxxxx

 

0568
Jabben, Jan. 
Avereest, 27-08-1917.
Avereest, Langejacht B 85.
Landarbeider.
Vrijstelling;
weegens vere afstand van het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0569
Jabben, Geert. 
Vlagtwedde (Gr), 26-02-1890.
Avereest, Weth Molstr. F 128.
Tuinbouwer en veehouder.
Vrijstelling;
Moet het gebruiken voor het bedrijf.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0570
Jager, Haijo. 
Oosterhesselen, 13-08-1908.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 68.
Hulpbesteller Stationhouder P.T.T.
Vrijstelling;
Omdat bij de uitvoering van de dienst een rijwiel niet kan worden gemist.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0571
Jager, Wiebe. 
Lutten gem Ambt Hardenberg, 20-09-1917.
Avereest, Langewijk C 90.
Kruidenier.
Vrijstelling;
Moet rijwiel alle dagen gebruiken voor het hooren en brengen van levensmiddelen en dergelijke werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0572
Jager, Frederik. 
Veendam, 23-09-1917.
Avereest, Nieuweweg D 58.
Ass. v/d. Rijkslandbouwconsulent.
Vrijstelling;
Omdat ik mijn werkzaamheden slechts kan uitoefenen, indien ik in het bezit ben van een rijwiel. Het geven van voorlichting aan Landbouwers. Het uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van de Bodemproductiviteit.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0573
Jalink, Gerardus Henricus. 
Avereest, 04-05-1879.
Avereest, Weth. Haeringenweg D 103.
reiziger in sigaren.
Vrijstelling;
Moet dagelijks op de fiets diverse clientele bezoeken met een afstand van 70 KM middellijn.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0574
Jansen, Gradus Johannes. 
Diepenveen (O), 09-02-1873.
Avereest, Hoofdvaart F 242.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Slecht loopen met 't hart.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0575
Jansen, Gerahardus Johannes Jozephus. 
Zwolle, 12-03-?
Dedemsvaart, Markt F 80.
Schilder en behanger.
Vrijstelling;
Voor beroep en vervoer van materialen.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

0576
Jansen, Roelof. 
Gramsbergen, 01-03-1891.
Avereest, Samenwijk D 455.
Landarbeider.
Vrijstelling;
om op de fiets naar het werk te gaan.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0577
Jansen, Gerrit. 
Ommen, 15-02-1907.
Avereest, Zandbergwijk F 232.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Alle dagen fietsen naar het werk.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0578
Jonker, Nicolaas Johannes. 
Avereest, 18-01-1887.
Avereest, Gaffelwijk D 420.
landarbeider.
Vrijstelling; het werk altijd ver van huis zoodat loopen niet te doen is.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0579
Jonker, Wiggert Cornelis. 
Avereest, 13-12-1912.
Avereest, Hoofdvaart F 108.
Banketbakker.
Vrijstelling;
vraagt vrijstelling voor vordering vaneen fiets voor zakelijke doeleinden uit hoofde van zijn beroep.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0580
Jonker, Lucas. 
Alkmaar, 03-06-1873.
Avereest, F 108.
banketbakker.
Vrijstelling;
vraagt vrijstelling voor vordering van een fiets voor het rondbrengen van bestellingen.
Merk rijwiel;
The Oceaan Cycle.

xxxxxxxxxx

0581
Jonker, Hendrik.
Avereest, 21-10-1923.
Avereest, Nieuwewijk F 332a.
Automonteur.
Vrijstelling;
Reparatiewerk aan auto's voor de voedselvoorziening, die aan de weg blijven staan en om deze te bereiken rekende ik mijn fiets niet te kunnen missen.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0582
Jonker, Barend. 
Avereest, 11-07-1890.
Avereest Nieuwewijk F 332a
Besteller P.T.T.
Vrijstelling;
Daar Hij de Fiets allen dagen gebruikt voor de dienst.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0583
Jonker, Johannes. 
Geb. plaats niet vermeld, 27-12-1895.
Avereest, Langejacht B 84.
Arbeider.
Vrijstelling;
Daar hij wegens de groote afstanden naar zijn werk, zonder rijwiel dit niet kan bereiken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0584
Jonker, Antoon. 
Avereest, 16-10-1909.
Avereest, A 8.
o.a. Rijwielhandel en hersteller.
Vrijstelling;
Voor verhuur van 1 rijwiel, hetwelk een bron van broodwinning is.
Merk rijwiel;
Holfa.

 

xxxxxxxxxx

 

0585
Jonker, Antoon. 
Avereest, 16-10-1909.
Avereest, A 8.
Instalateur-Rijwiel en radiohandel en reparateur.
Vrijstelling;
Voor zijn Beroeps Werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Eigen merk.

 

xxxxxxxxxx

0586
Jonkers, Jan. 
Avereest, 30-06-1906.
Avereest, Sluis 6 B 128.
Monteur tricotagefabriek.
Vrijstelling;
Voor werkzaamheden omschreven in de brief van 21 Juli 1942.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0587
Jonkers, Klaas. 
Nieuwleusen, 05-03-1884.
Avereest, Hoofdvaart G 41 west.
Bankwerker Draaier stooker E.D.S.
Vrijstelling;
Voor gebruik van en Naar het werk.
Merk rijwiel;
Populair.

 

xxxxxxxxxx

 

0588
Jonkers, Gerrit Jan. 
Avereest, 22-02-1883.
Avereest, sluis 6 B 5.
Besteller P.T.T.
Vrijstelling;
dat hij het rijwiel voor zijn beroep noodig is en per dag plm 6 uur moet fietsen met gewoonlijk een vracht van ongeveer 25 á 30 K.G.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0589
Jonge, Tiede
Dedemsvaart,12-08-1888.
Avereest, Hoofdvaart F 160.
Rijwielhersteller.
Vrijstelling;
geen bruikbaar Rijwiel voorradig.
Merk rijwiel;
Onbekend. Heeft een rijwiel geleverd. ( van der Aart.)

 

xxxxxxxxxx

0590
Jonge de, Gerrit. 
Avereest, 16-04-1924.
Avereest, F No 79.
groenten venter.
Vrijstelling;
Beroepswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Arista.

 

xxxxxxxxxx

0591
Jonge de, Marinus. 
Dedemsvaart, 18-06-1920.
Avereest, Markt F 79.
Schilder.
Vrijstelling;
Voor mijn werkzaamheden te Balkbrug.
Merk rijwiel;
Spido. 
Gezin de Jong heeft reeds een rijwiel geleverd. ( Disselborg).

 

xxxxxxxxxx

 

0592
Jonge de, Frederik. 
Dedemsvaart, 18-05-1920.
Avereest, Markt F 79.
Fruit en Groentenhandelaar.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik voor Groente en Fruit te bezorgen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0593
Jonge de, Harm. 
Meppel, 29-02-1912.
Avereest, Markt F 79.
Fruit Groente en Aardappelhandel.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik voor het koopen van groeten en fruit en pluimvee.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0594
Jonge de, Gerrit. 
Geb. plaats niet vermeld, 20-02-1884.
Avereest, Markt F 79.
Fruit Groente en Pluimvee Handel.
Vrijstelling;
Dagelijks noodig voor het bezorgen van Fruit ev Groente.
Merk rijwiel;
Standaard.

xxxxxxxxxx

 

0595
Jonge de, Mannes. 
Meppel, 02-04-1913.
Avereest, Markt F 79.
Timmerman.
Vrijstelling;
Voor mijn werkzaamheden als timmerman elders en tevens voor Luchtbescherming Opruimingsploeg.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

0596
Jonge de, Jan. 
Ambt Hardenberg, 28-11-1894.
Avereest, Peterswijk F 309.
Koster Ned. Herv. Kerk, Congerge Chr. School Tuinstraat.
Vrijstelling;
Noodig voor jaarlijksche inning van plaatshuur, Kerkelijke belasting en Contributie.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0597
Jonge de, Tjakko. 
Oude Pekela, 24-06-1890.
Avereest, Sluis 7 A 4.
Landbouwer.
Vrijstelling;
omdat ik mijn fiets alle dagen moet gebruiken; naar 't land en allerlei landbouw benoodigdheden in één woord onmisbaar.
Merk rijwiel;
Brillant.

 

xxxxxxxxxx

 

0598
Jonge de, Willem
Oude Pekela, 21-05-1919.
Avereest, Sluis 7 A.4.
landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat de fiets zoo onmisbaar is in 't landbouwbedrijf en zooveel daarmede in verband staande, 't land ver van huis.
Merk rijwiel;
Stokvis.

 

xxxxxxxxxx

 

0599
Jonge de, Jan Eppo. 
Oude Pekela, 20-11-1921.
Avereest, Sluis 7 A 4.
landbouwer.
Vrijstelling.
moet mijn fiets zoo veelvuldig gebruiken in het bedrijf en voor zovele andere dingen onmisbaar, land ver van huis.
Merk rijwiel;
Verzoek geweigerd. Daar er reeds twee rijwielen op het bedrijf aanwezig zijn, waarvoor vergunning is verleend.

 

xxxxxxxxxx

 

0600
Jonge de, Jan. 
Smallingerland, 01-11-1894.
Dedemsvaart, Wethoudermolstraat 133.
Godsdienstonderwijzer.
Vrijstelling;
voor uitoefening van mijn beroep.
Merk rijwiel;
Fongers.

xxxxxxxxxx

0601
Jonge de, Hendrik. 
Zuidwolde, 04-01-1895.
Avereest, G 130 (post Balkbrug).
Landbouwer.
Vrijstelling;
Wegens ik ver van het dorp woon.
Merk rijwiel;
Ledden Cycle.

 

xxxxxxxxxx

0602
Jonge de, Hendrik Jan. 
Avereest, 07-05-1923.
Avereest, Balkbrug G 130.
Leerling Smid Bankwerker.
Vrijstelling;
Ik ben 7 KM van het werk verwijderd.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0603
Jonkman, Ruurd. 
Anjum, Oostdongeradeel, 09-11-1920.
Avereest, Sluis 6 B.14.
Bakker.
Vrijstelling;
Omdat ik als bakkerbediende brood bezorging heb te verrichten en verdere werkzaamheden betreffende de bakkerij.
Merk rijwiel;
Ongemerkt.

 

xxxxxxxxxx

 

0604
Joustra, Anne Watze. 
Dedemsvaart, 15-09-1902.
Avereest, Sluis 7, A10.
Typograaf.
Vrijstelling;
Daar ondergeteekende elke dag, 5 K.M. heen en  K.M. terug naar zijn werk moet fietsen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx