In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

0412  
Haan de, Jan.
't Zand (Gr), 22-05-1910.
Avereest, Kalkwijk F 16.
Onderwijzer.
Vrijstelling;
1e Geregeld studietochten naar Meppel.
2e Bezoek aan ouders van leerl. voor het contact met de school.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0413
Haar ter, Lambertus.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 43, 07-08-1925.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 43.
Monsternemer voor de Melkfabriek.
Vrijstelling;
Ik moet elke dag monster-nemen bij de Vee boeren. En daar neem ik monsters van de koe. Ik moet elke dag een uur fietsen.
Merk rijwiel;
Eysink.

 

xxxxxxxxxx

 

0414
Haar ter, Aalt Azn.
Ommen, 14-12-1901.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 43.
Stroohandelaar.
Vrijstelling;
Ik moet elke dag in de Boer zijn, om mijn kost te verdienen. En elke maandag naar het stroocartonfabriek. te Coevorden.
Daar ben ik Commissionair voor.
Merk rijwiel;
Revorm.

 

xxxxxxxxxx

0415
Haar ter, Jan Azn.
Dedemsvaart Sluis 6, 26-06-1924.
Dedemsvaart Sluis 6 B 43.
Beroep niet vermeld.
Vrijstelling;
Ik moet elke dag naar mijn werk toe ½ uur fietsen. Ik werk in Lutten.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

416
Haar ter, Hendrikus.
Dedemsvaart, 16-02-1918.
Avereest, Weth van Haringenweg D 49.
Groente Kweeker.
Vrijstelling;
Wegens mijn Werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0417
Haar ter, G.J.
Avereest, 23-06-1897.
Dedemsvaart-Sluis 6, A 32.
Zaadhandelaar.
Vrijstelling;
Voor het plaatsen van Zaadteeltgewassen, het controleren hiervan. Het controleren en aankoop van Zaaigranen, zaaizaden en Pootgoed.
Voor het contracteren en controleren van Zaadgewassen ten behoeve van N.V.Sluis en Groot's Kon. Zaadteelt en Zaadhandel te Enkhuizen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0418
Haar ter, Hendrik.
Zuidwolde, 11-11-1927.
Avereest, A 32.
Leerling H.B.S. Hoogeveen.
Vrijstelling;
Wegens bezoek H.B.S. te Hoogeveen moet ondergetekende dagelijks zijn rijwiel gebruiken.
Merk rijwiel;
Wentworth.

 

xxxxxxxxxx

 

0419
Haar ter, Jan.
Zuidwolde, 29-01-1923.
Dedemsvaart-Sluis 6, A 32.
Zaadhandelaar.
Bijgevoegde verklaring:
Hierbij verklaren wij dat, J. ter Haar GJzn wonende Sluis 6 A 32, Dedemsvaart van beroep Commissionair geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede de voedselvoorzieningsbelangen gemoeid zijn, in het bijzonder: met de bemonstering van aan de regeering te leveren granen.
Daar bovengenoemde voor de uitoefening zijner werkzaamheden een rijwiel zeer bezwaarlijk kan missen, verzoeken wij U hem vrijstelling van vordering te geven.
De Voedselcommissaris voor de Provincie Overijssel. 
Merk rijwiel; 
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0420
Haar ter, Andries.
Dedemsvaart, 06-01-1894.
Avereest, Sluis 6 B 129a.
Betonarbeider.
Vrijstelling;
Gebruiken voor het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0421
Haar ter, Andries.
Dedemsvaart, 26-11-1928.
Avereest, Sluis 6 B 129a.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Gebruiken voor het werk.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0422
Haar ter, Frederikus.
Avereest, 10-12-1905.
Dedemsvaart, Hoofdvaart D. 436.
Handelaar in Bouwmaterialen.
Vrijstelling;
Daar ik mijn werk, als silo Bouw het maken en plaatsen van putten voor drinkwatervoorziening het lossen van rioolbuizen enz alsmede toezicht op het personeel zoo ver en afgelegen van mijn woonplaats heb kan ik onmogelijk mijn fiets missen. Daar er anders geen mogelijkheid bestaat om er te komen. Ons werk strekt zich uit tot een straal van 25 tot 30 K.M.
Merk rijwiel;
Burgers E.N.R.

 

xxxxxxxxxx

 

0423
Haar ter, Marinus.
Zuidwolde, 14-07-1870.
Avereest, D 434.
Houthandel.
Vrijstelling;
Omdat ik mijn houtklanten ± 300 a 500, 2 keer per jaar moet bezoeken en achterstallige of lakse betalers soms 6 keer per jaar; en dat ikcontroleur ben voor de Onderli Brandassurantie Mij "de Eendracht" waarvoor ik o.a. in 1941 nog 28 volle dagen heb gefietst.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0424
Haar ter, Gerrit.
Avereest, 11-03-1910.
Dedemsvaart, F 240.
Brood en Banketbakker.
Vrijstelling;
1 vanaf heden den 28 Juli 1942 moet ondergekende elke dag van Hoogeveen naar Dedemsvaart en terug fietsen naar zijn werk. (werkzaam bij G J Kwant alhier)
2 Hij heeft een gebrek aan zijn rechtervoet en kan daardoor moeilijk loopen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

xxxxxxxxxx

 

0425
Haakma, Fakke.
Westdongeradeel, 16-12-1922.
Avereest, Weth Molstr F 132.
Handelaar.
Vrijsteling;
dagelijks gebruik voedselvoorziening. V.B.N.A.
Merk rijwiel;
Onbekend.

xxxxxxxxxx

0426
Haakma, Jan.
Westdongeradeel (Fr) 28-12-1920.
Dedemsvaart, Weth Molstr F 132.
Handelaar.
Vrijstelling;
dagelijks gebruik voor voedselvoorziening. V.B.N.A.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0427
Haakma, Sijbe.
Westdongeradeel, 12-02-1898.
Avereest, Weth Molstr F 132.
Handelaar,
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik voor voedselvoorziening V.B.N.A.
Merk rijwiel;
Devata.

 

xxxxxxxxxx

 

0428
Haasjes, Klaas.
Dedemsvaart, 10-02-1887.
Avereest, Sluis 6 B 26.
Arbeider.
Vrijstelling;
Als losse arbeider voor het werk.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0429
Haasjes. Hendrik.
Dedemsvaart, 10-01-1918.
Avereest, Heinbaaswijk B.26.
Bakker.
Vrijstelling;
Moet per dag 4 X 6 K.M. fietsen om zijn werk te kunnen verrichten.
In dienst bij Coöp "Blijft Trouw".
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

0430
Haasjes, Albert.
Dedemsvaart, 18-08-1925.
Avereest, Sluis 6 B 26.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Als kweekersknecht Voor het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0431
Haasjes, Hendrik.
Avereest, 06-05-1905.
Avereest,Sluis 6 B 14.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
omdat ik het rijwiel dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0432
Haasjes, Jan.
Dedemsvaart, 26-02-1916.
Avereest, Sluis 6 C 2.
Manufacturier.
Vrijstelling;
Om klanten te bezoeken niet alleen in deze maar ook in de omliggende gemeenten.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0433
Haarmeijer, Hermannus Bernardus Joz.
Avereest, 24-05-1908.
Avereest, Nieuwewijk F 343.
landarbeider.
Vrijstelling;
ik gebruik mij rijwiel voor het werk.
Merk rijwiel;
Unigro Lamp.

 

xxxxxxxxxx

 

0434
Haarmeijer, Jozephus Bernardus.
Avereest, 14-12-1908.
Avereest, Weth .v.Haeringenweg D 58.
Café en Schildersbedrijf agentschap Amstelbrouwerij.
Vrijstelling;
Politiedienst Sluis 6 v/d Luchtbescherming Voor agentschap brouwerij voor bezorging bier en limonades aan café's voor schilderswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Speedo.

 

xxxxxxxxxx

0435
Haarmeijer, Jozephus Bernardus.
Avereest, 28-09-1971.
Avereest, Weth.v. Haeringenweg D 58.
Commissionnair in aardappelen.
Vrijstelling;
Als commissionair voor de aardappelmeelfabriek "Onder Ons" te de Krim en als handelaar in Friesche kleipootaardappelen, moet ik dagelijks mijn landbouwers Cliëntele in wijden omtrek bezoeken.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

0436
Haeringen van, Pieter.
Dedemsvaart, 27-12-1905.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 117.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat de landbouwerswerkzaamheden voor een groot deel meer dan 7 KM van mijn woning verwijderd zijn.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0437
Haeringen van, Arie.
Dedemsvaart, 15-01-1908.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 117.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat de werkzaamheden mer dan 7KM van de woning verwijdert zijn.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0438
Haeringen van, Hendrik.

Dedemsvaart, 01-10-1909.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 117.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat de landbouwwerkzaamheden voor een groot deel meer dan 7KM van mijn woning verwijderd zijn.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0439
Haeringen van, Willem.
Dedemsvaart, 13-05-1904.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 154.
Melkmonsternemer-Controleur.
Vrijstelling;
Voor zijn beroep is hij zijn fiets nodig.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

0440
Haeringen van, Meine.
Avereest, 26-06-1894.
Dedemsvaart Sluis 6 B 154.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Wegens veel KM afstand af te leggen op zijm boerderij en aan de wegen.
Merk rijwiel;
Courier.

 

xxxxxxxxxx

 

0441
Haeringen van, Klaas.
Avereest, 04-06-1895.
Avereest, Weth. v Haeringenweg D 95a.
Venter Levensmiddelenbedrijf.
Vrijstelling;
Noodzakelijk gebruik voor bovenstaand beroep.
Merk rijwiel;
Batavus.

xxxxxxxxxx

 

0442
Haeringen van, Willem.
Avereest, 22-02-1921.
Avereest, Weth. v Haeringenweg D 95a.
Chauffeur. Voedselvoorziening in dienst (Joh v/d Graaf.) 
Vrijstelling;
Voor bovenstaand beroep evenwel een fiets noodzakelijk voor werk in het pakhuis Theresia den Hulst.
Merk rijwiel;
Pon.

 

xxxxxxxxxx

 

0443
Haeringen van, Gerrit.
Dedemsvaart, 02-07-1919.
Dedemsvaart, Oostwijk F 367.
Landbouwer, inwonende zoon Landb Crissis Ambtenaar.
Vrijstelling;
1 Landbouwer voor bedrijf beslist nodig kan niet gemist worden
2 Luchtbeschermingsdienst 1ste helper Blok X1.
3 Landbouw Crisis Ambtenaar in tijdelijke dienst moet dan zeer grote afstanden afleggen (teller).
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0444
Haeringen van, Jarominus Arnoldus.
Avereest, 12-04-1890.
Dedemsvaart, F 367.
landbouwer.
Vrijstelling;
1 fiets noodig op landbouwbedrijf groot ± 32 HA
2 ,, ,, ,, bestuursvergadering Coöp stoomzuivelfabrieken Coöp Dorschvereen
3 voor bezoek Adviescommissie landbouw (voortzetting).
Merk rijwiel
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0445
Haeringen van, Hendrik Wzn.
Avereest, 19-10-1864.
Avereest, Sluis 6 B 93.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Het land heb ik 6 KM van de woning waar vee geweid wordt en waar dagelijks toezicht op gehouden moet worden, en mijn leeftijd is reeds 78 jaar.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0446
Haeringen van, Arie.
Dedemsvaart, 22-10-1894.
Dedemsvaart Sluis 6 B 99.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Onmisbaar voor 't bedrijf.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0447
Haeringen van, Hendrik.
Avereest, 23-05-1923.
Dedemsvaart, 367.
inw zoon werkzaam landbouwbedrijf zijner ouders (groot a32 HA.)
Vrijstelling;
Fiets noodig mee naar 't land in drukke tijden Fiets noodig heen en terug bij lossen aardappelen in groote schepen, aardappeloogst groot 13,31 HA, kadastrale maat.
Merk rijwiel;
Vrijstelling geweigerd op grond van gezin van Haeringen twee vergunningen te geven.
get: v.d.Aart.

 

xxxxxxxxxx

 

0448
Hagedoorn, Lambertus.
Avereest, 28-08-1928.
Dedemsvaart, Samenwijk D 462.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor dagelijks Landbouw werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0449
Hagedoorn, Johannes Ant. F.
Avereest, 12-12-1879.
Dedemsvaart, Samenw D 462.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor dagelijks Landbouw werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

xxxxxxxxxx

0450
Hagedoorn, Johannes.
Avereest, 16-03-1922.
Avereest, Samenwijk D 462.
Schilder.
Vrijstelling;
Voor dagelijksche werkzaamheden als schildersknecht. Werkzaam onder 3 gemeenten, Avereest, Zuidwolde en Ommen. en kan deze geregelde afstanden dagelijks Onmogelijk zonder rijwiel afleggen.
Merk rijwiel;
Herder.

 

xxxxxxxxxx

0451
Hagedoorn, Gerrit.
Dalen, 11-11-1911.
Avereest,Langewijk C 159.
Arbeider.
Vrijstelling;
Voor 't Werk.
Merk rijwiel;
Nederland.

 

xxxxxxxxxx

 

0452
Hagedoorn, Sandrie.
Ambt-Hardenberg, 22-01-1876.
Avereest, B 74.
Paardenhandelaar.
Vrijstelling;
Werkomstandigheden.
Merk rijwiel;
Thiadens.

 

xxxxxxxxxx

 

0453
Hagedoorn, Arnoldus.
Avereest, 11-06-1928.
Avereest, B 74.
scholier.
Vrijstelling;
Schoolbezoek Coevorden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0454
Hagedoorn, Frederikes.
Avereest, 29-08-1920.
Dedemsvaart. Dorp. F 200c.
Metselaar.
Vrijstelling;
om ver afgelegen werk te kunnen uitvoeren.
Merk rijwiel;
City.

 

xxxxxxxxxx

0455
Haitjema, Tjeerd.
Dedemsvaart, 03-03-1887.
Dedemsvaart, Hoofdvaart, F 103.
IJzer en kachelhandel, Radio Electro-Techniek.
Vrijstelling;
Klantenbezoek en Reparatiewerk in alle deelen der Gemeente en naburige Rand Gemeenten.
Merk rijwiel;
Schell.

 

xxxxxxxxxx

0456
Haitjema, Frans. 
Dedemsvaart, 24-01-1923.
Avereest, Hoofdvaart F 103.
LEERLING-ELECTRICIEN.
Vrijstelling;
Voor Reparatiën Electr Leidingen, Radio Kachels enz. Bezorgen van Goederen.
Merk rijwiel;
Speciaal.

 

xxxxxxxxxx

 

0457
Haitjema, Hendrik. Jan Sr 
Dedemsvaart, 18-07-1882.
Dedemsvaart, Wisseling F 319.
Houtbewerker, Winkelier, touwhandel.
Vrijstelling;
Uitsluitend werkzaam voor de landbouw.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0458
Haitjema, Hendrik Jan. 
Dedemsvaart, 01-04-1915.
Dedemsvaart, Wisseling F 319.
Houtbewerker.
Vrijstelling;
Werkend lid der N.S.B., W.A.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0459
Haitjema, Hendrik. 
Avereest, 01-12-1890.
Avereest, Wisseling F. 318.
uitvoerder van drinkwaterputten.
Vrijstelling;
Daar de werkzaamheden steeds over ver zijn, eigen vrachtaotovervoer slechts zeer beperkt is, rijvergunningen voor personen auto is ingetrokken, is het rijwiel onmisbaar.
Merk rijwiel;
Elegant.

 

xxxxxxxxxx

0460
Haitjema, Marten.
Avereest, 15-03-1919.
Avereest, Wisseling F. 318.
grondboorder.
Vrijstelling;
Daar de werkzaamheden steeds over ver zijn, eigen vrachtautovervoer slechts zeer beperkt is, rijvergunnigen voor personenauto is ingetrokken, is het rijwiel onmisbaar. onderget. is tevens lid van de Gem. Luchtbeschermingsdienst, afd. Gasontsmettings-dienst.
merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0461
Haitjema, Roelof. 
Avereest, 11-01-1901.
Avereest,Wisseling F. 117.
uitvoerder drinkwaterputten.
Vrijstelling;
Daar de werkzaamheden steeds over ver zijn, eigen vrachtaoto vervoer, slechts zeer beperkt is, rijvergunningen voor personenauto is ingetrokken, is het rijwiel onmisbaar.
Merk rijwiel.
Juncker.

 

xxxxxxxxxx

 

0461a
Hakkert, Pieter Willem. 
Avereest, 14-07-1875.
Dedemsvaart F 30.
Architekt.
Vrijstelling;
1 Voor uitoefening v/h beroep.
2 Voor uitoefening van opzicht over diverse werken voor Gemte Avereest.
3 Voor het voortbewegen van een invalidenwagentje, welke echter aan het rijwiel verbonden wordt, om z'n dochter welke in alles geholpen moet worden als een klein kindje, eenige afleiding te bezorgen en om de verpleging enigszins te verlichten.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0462
Hamhuis, Jan Willem. 
Heemse, 13-09-1914.
Avereest, Sluis 7 A 28.
Land-arbeider.
Vrijstelling;
Om de werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Barzoi.

 

xxxxxxxxxx

 

1542
Harten van Jan. 
Nieuwkoop, 11-08-1896.
Avereest G 123.
landbouwer.
Vrijstelling.
dagelijks nodig voor mijn werk 5 kinderen.
Merk rijwiel;
Adek.

 

xxxxxxxxxx

 

0463
Harwig, Johannes. 
Avereest, 20-07-1906.
Dedemsvaart, C 150.
Bakker.
Vrijstelling;
Gezien bovengenoemde deze fiets dagelijs nodig heeft voor 't rondbrengen van brood, dus ten behoeve van de voedslvoorziening.
Merk rijwiel;
Onbekend.

xxxxxxxxxx

0463a
Harwig, Christiaan. 
Avereest, 30-10-1909.
Avereest, C 150.
Bakker.
Vrijstelling:
Gezien bovengenoemde deze fiets dagelijks voor 't gebruik nodig heeft, terzake het bezorgen van brood,dus ten nauwste in verband met de voedselvoorziening.

 

xxxxxxxxxx

 

0464
Hartman, Teele. 
Avereest, 11-02-1906.
Avereest, Hoofdvaart F 172.
Monsternemer van regeeringsgranen.
Vrijstelling;
als boven aangegeven.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0465
Hartman, Geert.
Gem Ambt Hardenberg Rheezerveen 08-10-1905.
Dedemsvaart, Langewijk C. 41.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Omdat ondergeteekende zijn rijwiel dagelijks gebruikt naar zijn werk, waarvan de afstand plm 9 KM bedraagt, dien hij dagelijks afleggen moet.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

0466
Hartman, Coendert. 
Avereest, 07-10-1902.
Dedemsvaart, Weth.v.Haeringenweg.
notarisklerk, secretaris-ontvanger van twee waterschappen.
Vrijstelling;
Als notarisklerk moet ondergeteekende dikwijls met zijn patroon mee om dien in de uitoefening van zijn practijk bij te staan, waarbij soms groote afstanden moeten worden afgelegd naar plaatsen, die niet per bus of tram zijn te bereiken.
Als secretaris-ontvanger van waterschappen moet ondergeteekende vergaderingen bijwonen onder Avereest en Zuidwolde en tevens dikwijls met de voorzitters dier waterschappen spreken, die beide op grooten afstand van zijn huis wonen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

0467
Hartman, Roelof.
Dedemsvaart, 31-12-1901.
Dedemsvaart, B 96.
Electricien.
Vrijstelling;
voor werkzaamheden Gementelijk Electriciteitsbedrijf "Avereest"
Merk rijwiel'
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0468
Hartman, Arend. 
Leilles (België) 06-04-?.
Avereest, Weth van Haeringenweg D 64.
Smid.
Vrijstelling;
Daar ik min 15 KM per dag moet fietsen naar de smederij en hoofdzakelijk werk voor de landbouwbedrijven kan ik niet zonder fiets.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0469
Haverkort, Jozef Everadus. 
Avereest, 10-07-1897.
Avereest, Wisseling F 289.
Keurmeester.
Vrijstelling;
1 Uitoefening der Vleeschkeuringsdienst.
2 Opsporingsambtenaar.
3 Pl.v. Leider Gasdienst b/d luchtbeschermingsdienst.
Merk rijwiel;
A.B.S. (B.S.A.?)

 

xxxxxxxxxx

 

0470
Haverkort, Fransiscus. 
Dedemsvaart, 06-12-1874.
dedemsvaart, C 112.
Arbeider.
Vrijstelling;
omdat ik voor mijn werk de het rijwiel moet gebruiken.
Merk rijwiel;
Fotacton.

 

xxxxxxxxxx

 

0471
Haverkotte, Hendrikus. 
Slagharen, 09-10-1875.
Avereest, Sluis 7 A 12.
Schoenmaker.
Vrijstelling;
ten dienste werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0472
Haverkotte, Gregorius Geertrudus. 
Dedemsvaart, 18-04-1909.
Avereest, Sluis 7 A 12.
Schoenmakers's zoon.
Vrijstelling;
Werkzaam heden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0473
Hazelhorst, Jan. 
Avereest, 06-09-1874.
D'vaart, D 432.
Landbouwer.
Vrijstelling;
landbouwwerkzaamheden en allerlei boodschappen.
Merk rijwiel;
Bontius.

 

xxxxxxxxxx

 

0474
Hazenberg, Pieter Rommert. 
Avereest, 20-03-1906.
Avereest, Langewijk C. 171.
Koopman.
Vrijstelling;
Moet vaak op reis en daarbij gebruik maken van een fiets.
Merk rijwiel;
Juncker.

 

xxxxxxxxxx

 

0475
Hazenberg, Pieter Rommert. 
Avereest, 20-03-1906.
Avereest, Langewijk C.171.
Technisch Bureau.
Vrijstelling;
Het rijwiel wordt gebruikt door personeel ten behoeve van het bedrijf.
Merk rijwiel;
Mustang.

 

xxxxxxxxxx

 

0476
Hazenberg, Klaas Jan. 
Dedemsvaart, 13-07-1908.
Avereest, Hoofdvaart F 140.
fabrikant opklapbedden.
Vrijstelling;
Is slechts in het bezit van een rijwiel wat noodzakelijkis voor de uitoefening van z'n beroep en dus voor het onderhoud van z'n gezin.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0477
Hederik, Andries. 
Delft, 03-04-1913.
Avereest, Judith v.Marlelaan F 53c.
Onderwijzer.
Vrijstelling;
Ondergetekende woont ± 5 KM van de school waar hij werkzaam is.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0478
Heerden van, Hendrik Jacobus. 
Haarlem, 26-01-1910.
Avereest, Hoofdvaart F 115.
predikant.
Vrijstelling;
voor het ambtswerk in de gemeente, (huisbezoek, ziekenbezoek, predikenen en catechismus in de buurtschappen etc) is een rijwiel onontbeerlijk, gezien de groote afstanden.
Merk rijwiel;
Shell.

 

xxxxxxxxxx

 

0479
Heersping, Berend. 
Hoogezand, 11-10-1905.
Avereest, Weth v H weg D 40.
Agent-Incasseerder.
Vrijstelling;
noodig voor het uitoefenen van zijn beroep.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0480
Heerschap, Willem. 
Coevorden, 30-01-1881.
Avereest, Langewyk C 151.
graanbewerker.
Vrijstelling;
Volgens aangehechte verklaring,
Hierbij verklaren wij dat W,Heerschap wonende te Langewijk C 151, Dedemsvaart van beroep Commissionair geregeld werkzaamheden moet verrichten waarmede voedselvoorzieningsbelangen gemoeid zijn, in het bijzonder: met de bemonstering van aan de regering te leveren granen.
Daar bovengenoemde voor de uitoefening zijner werkzaamheden een rijwiel zeer bezwaarlijk kan missen, verzoeken wij U hem vrijstelling van vordering te geven.
De voedselcommissaris voor de Provincie Overijssel.
Merk rijwiel;
Stieamlite.

 

xxxxxxxxxx

 

0481
Heerschap, Willem. 
Avereest, 11-12-1918.
Dedemsvaart, Langewijk C 151.
Tuindersknecht.
Vrijstelling;
Voor het heen en terug naar mijn werk ( uitsluitend voedselvoorziening) (kan onmogelijk gemist worden).
Merk rijwiel;
Rieman,

 

xxxxxxxxxx

 

0482
Heerschap, Jacob. 
Avereest, 28-02-1924.
Dedemsvaart, Langewijk C 151.
Magazijnbediende (fabrieksarbeider).
Vrijstelling;
Voor het heen en terug nar mijn werk (hoofdzakelijk Weermacht).
Merk rijwiel; V.J.

xxxxxxxxxx

0483
Hein, Jan. 
Avereest, 09-08-1901.
Dedemsvaart, Mulderij E 37.
Landbouwer en arbeider.
Vrijstelling;
Naar het werk.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0484
Hein, Jan Dirk. 
Zuidwolde (Dr), 31-10-1919.
Avereest, Kalkwijk F 26.
Kappersbediende.
Vrijstelling;
Voor het bezoeken van ouden van dagen en zieke klanten.
Merk rijwiel;
Martini.

 

xxxxxxxxxx

 

0485
Heinen, Hendrik. 
Dedemsvaart, 28-05-1901.
Avereest, Tuinstraat F 55.
Slager.
Vrijstelling;
Voor bezorging van vleesch in de gemeente Avereest en omgeving.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0486
Heineman, Johannes. 
Avereest, 11-08-1888.
Dedemsvaart, Hoofdvaart F 145.
Slager.
Vrijstelling;
voedselvoorziening.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0487
Heineman, Johannes.
Avereest,11-08-1888.
Avereest, F 145.
slager.
Vrijstelling;
Transportrijwiel beroepswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0488
Heimeriks, Wilhelmus Johannes.
Avereest, 26-04-1898.
Avereest, Sluis 7 A 11.
Veehandelaar.
Vrijstelling;
Verzoekt beleefd vrijstelling daar ik als erkend veehandelaar, de markten moet bezoeken, en tevens de centrale koeien voor de boeren moet leveren.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0489
Heimeriks, Joh. Antonius. 
Dedemsvaart, 13-10-1925.
Avereest, Sluis 7 A 11.
Slagersknecht.
Vrijstelling;
Verzoekt beleefd om vrijstelling daar ik als slagersbed. vlees bij de klanten moet bezorgen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0490
Heimeriks, Gerhardus Wilhelmus. 
Avereest, 27-03-1891.
Dedemsvaart. Sluis 6. B 90.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Record.

 

xxxxxxxxxx

 

0491
Heimeriks, Fransiscus Johannus. 
Dedemsvaart, 06-10-1922.
Dedemsvaart, Sluis 6. B 90.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Bato.

 

xxxxxxxxxx

 

0492
Hemme, Hendr. M. 
Dedemsvaart, 26-11-1895.
Avereest, Ommerkanaal G 117.
(Invalide) Landbouwer.
Vrijstelling;
Hij woont 1½ uur van de bewoonde kom en kan om zijn gezondheid niet buiten een rijwiel.
Merk rijwiel;
JR.

 

xxxxxxxxxx

0493
Hemme, Johannes Bern. Jozef. 
Avereest 20-03-1903.
Avereest Sluis 6. B 2.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Phoehix.

 

xxxxxxxxxx

 

0494
Heitbrink, H & Zonen Fa. 
Grossierderij "DE GEDENKNAALD".
Ambt-Hardenberg, 05-03-1880.
Avereest, Hoofdvaart F110.
Grossierderij in Rookartikelen Suikerwerken
LEVENSMIDDELEN.
Vrijstelling;
Deze fiets moet dagelijks dienst doen voor het bedrijf, en kan onmogelijk gemist worden vanwege de buiten dienst gestelde aotomobielen.
Merk rijwiel;
Transportrijwiel, merk onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0495
Heitbrink, Hendrikus. 
Ambt Hardenberg, 05-03-1880.
Avereest, Hoofdvaart F 110.
Grossier in Rookartikelen Suikerwerken
LEVENSMIDDELEN.
Vrijstelling;
Deze fiets moet dagelijksch dienst doen voor het bedrijf, en kan onmogelijk worden gemist wegens de buiten dienst gestelde automobielen.
Merk rijwiel;
The Famous.

 

xxxxxxxxxx

0496
Heitbrink, Hendrikus Jozephus. 
Avereest, 14-08-1913.
Avereest, Langewijk C 161a.
Grossier in Rookartikelen-Suikerweken Levensmiddelen.
Vrijstelling;
Deze fiets moet dagelijks dienst doen voor het bedrijf, en kan onmogelijk gemist worden, wegens de buiten bedrijf gestelde automobielen.
Merk rijwiel;
J.Goedkoop-Voskuil.

 

xxxxxxxxxx

 

0497
Hell van, Johannes. 
Dedemsvaart, 28-08-1923.
Avereest, Hoofdvaart D 443.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik in het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Mentor.

 

xxxxxxxxxx

0498
Helmich, Gerardes Johannes. 
Gramsbergen, 22-06-1885.
Dedemsvaart, Zwartepad D 400.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Redenen Landbouw en Distributie afhalen en arbeider.
Merk rijwiel;
Duglas.

 

xxxxxxxxxx

0499
Helmich, Bernardes Johannes. 
Dedemsvaart, 24-11-1914.
Dedemsvaart, Zwartepad D 400.
Landbouwer en Melkrijder.
Vrijstelling;
In dienst bij de Luchtbescherming tevens landbouw en Landarbeider.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

0500
Helmich, Carel Hendrik. 
Amt Hardenberg. 22-04-1874.
Avereest, Nw wijk F 350.
tuinman.
Vrijstelling;
werkzaamheden en verzekeren.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0501
Hendriks, Johannus. 
Avereest, 12-05-1912.
Dedemsv Dorp, Mulderij E 35.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Om dagelijks te gebruiken voor en met, de werkzaamheden bij de boer waar ik werk.
Merk rijwiel;
Empo lamp.

 

xxxxxxxxxx

 

0502
Hendriks, Petrus. 
Avereest, 30-07-1880.
Avereest F 208.
Grondwerker.
Vrijstelling;
moet hem gebruiken naar 't werk.
Merk rijwiel;
Baver.

 

xxxxxxxxxx

 

0503
Hendriks, Wolter. 
Avereest, 18-07-1914.
Avereest, Steenbergenswijk F 208.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Moet hem gebruiken voor, naar mijn werk, en Monster nemen voor Hoop op Zegen.
Merk rijwiel; 
Onbekend.

xxxxxxxxxx

0504
Hendriks, Petrus. 
Dedemsvaart, 26-01-1920.
Avereest, F 208.
Broodbakker.
Vrijstelling;
Moet zich op de fiets naar 't werk begeven naar Zuidwolde.
Merk rijwiel;
Swalland.

 

xxxxxxxxxx

 

0505
Hendriks, Hendrik. 
Dedemsvaart, 03-04-1906.
Dedemsvaart, F 193.
arbeider in Duitschland.
Vrijstelling;
Om redenen dat ik naar Duitschland en werken ga. Dat is 4 uur fietsen.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0506
Hendriks, Wolter. 
Avereest, 04-07-1886.
Avereest, Dorgelooswijk F 274.
landarbeider.
Vrijstelling;
om naar het werk te gaan.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0507
Hendriksen, Evert. 
Ambt Hardenberg, 26-08-1891.
Dedemsvaart, Sluis 6, B 64.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Omreden hij het rijwiel voor zijn beroep noodig heeft.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0508
Hendriksen, Harm. 
Avereest, 14-02-1928.
Dedemsvaart Sluis 6, B 64.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Omdat hij het rijwiel voor zijn beroep noodig heeft.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0509
Hersevoort, Gerrit Jan
Ommen, 18-04-1915.
Dedemsvaart Sluis 6, D 1.
Vrijstelling;
Voor dageluksche arbeid van huis.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0510
Hertog ten, Lammert. 
Avereest, 03-08-1885.
Avereest, Langewijk E. 89.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Voor het bezoeken van zijn werk.
Merk rijwiel;
Nordlicht lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

0511
Hertog ten, Gerrit. 
Avereest, 09-08-1919.
Avereest, Langewijk E. 89.
Monsternemer van regeeringsgranen.
Vrijstelling;
als boven aangegeven.
Merk rijwiel;
Solarlamp.

 

xxxxxxxxxx

 

0512
Hertsenberg, Arnoldus. 
Ambt Hardenberg, 18-01-1880.
Avereest, Langewijk C 16.
Schoenmaker.
Vrijstelling;
1e Lid van de plaatselijke brandweer.
2e (Zit in.) Heeft 's Maandag's zitting voor het schoenenruilbureau.
Merk rijwiel;
Nordlicht.

 

xxxxxxxxxx

 

0512a
Hertsenberg, Evert. 
Dedemsvaart, 22-04-1925.
Avereest, Langewijk C 16.
Schoenmaker.
Vrijstelling;
om de gerepareerde schoenen te bezorgen aan de klanten en 3 Cursussen 's avonds te volgen.
Merk rijwiel;
Nordlicht.

 

xxxxxxxxxx

0513
Hiemstra, Jacob. 
Wommels (Fr), 12-04-1896.
Dedemsvaart, Markt F 84.
Muziekleeraar.
Vrijstelling;
1 Invalide.
2 Werkzaamheden hoofdzakelijk buiten de gemeente, tot op 25 K.M.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

0514
Hilberink, Jan. 
Avereest, 10-08-1885.
Avereest, Oostwijk F 362g.
Landarbeider.
Vrijstelling;
om er dagelijks het werk mee te bezoeken bij Willem v/d Graaf 16e wijk.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

0515
Heuvel van den, Cornelis Leendert. 
Vlissingen (Z), 01-07-1915.
Avereest Nieuwe Wijk F 341.
auto-monteur bij de N.V. E.D.S.
Vrijstelling;
Ik gebruik mijn rijwiel van en naar het werk. Ben fabrieksarbeider. En word na de vastgestelde werk tijden dikwijls opgehaald voor plotselinge spoedreparatie's.
Merk rijwiel;
Veeno.