In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

0103
Boerties, Jan.
Avereest, 15-10-1888.
Dedemsvaart, Zwarte Pad D372
Landbouwer.
Vrijstelling;
Moet hem gebruiken naar het aardappelland.
Merk rijwiel;
Brennabor.

 

xxxxxxxxxx

 

0104
Boerties, Volker.
Avereest, 05-09-1918.
Dedemsvaart, Zwarte Pad, D372.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Omdat ik de fiets alle dagen moet gebruiken naar het land. En ik moet hem ook gebruiken voor de luchtbescherming dienst.
Merk rijwiel;
Pionier.

 

xxxxxxxxxx

 

0105
Boertjes, Hendrik Jan.
Avereest, 16-04-1922.
Dedemsvaart Zwartepad D373.
Landbouwer.
Vrijstelling;
10 a 11 K.M.van het bedrijf verwijderd.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0106
Boertjes, Volkert.
Avereest, 13-01-1880.
Dedemsvaart, Zwartepad D373.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Ik verlang voor mij zelf en voor mijn jongens vrijstelling daar wij het Grootste deel van ons land 10,a,11 km van Huis hebben.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

107
Boertjes, Jan.
Avereest, 22-05-1916.
Dvaart, Zw Pad D373.
Reiziger in zaaizaden (zaadhandelaar)
Vrijstelling;
Wegens uitoefening van mijn beroep, ben ik mijn rijwiel nodig, daarik het anders niet in staat ben.
Mek rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0108
Boertjes, Meeuwes.
Avereest, 12-01-1926.
Dedemsvaart, Zwartepad D373.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Een deel van het bedrijf 6Ha 10 a 11 km van het bedrijf hier verwijderd.
Merk rijwiel;
Unigro.

 

xxxxxxxxxx

 

0109
Boertjes, Klaas.
Avereest, 20-09-1919.
Dedemsvaart, Zwartepad D373.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Een deel van ons bedrijf ligt ± 11 KM van de Boerderij.
Merk rijwiel;
Vrijstelling geweigerd. Hier zijn reeds vier vrijstellingen verleend,

 

xxxxxxxxxx

 

0110
Boertjes, Bart.
Avereest, 11-12-1910.
Avereest, Langewijk C74.
Tuinder Zaadhandelaar.
Vrijstelling;
Heb het rijwiel nodig voor bediening van klanten en bezorging van zaden.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0111
Boelens, Hendrik.
Diever, 05-10-1919.
Avereest, D442.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0112
Bokking, Oeds.
Avereest, 11-11-1919.
Avereest, F61.
Ditributie-ambtenaar.
Vrijstelling;
Maandelijks worden er bonkaarten uitgerijkt te Balkbrug en Sluis 6, Hierbij is een rijwiel onontbeerlijk.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0113
Bokking, Geert.
Avereest, 17-05-1916.
Dedemsvaart, Kalkwijk F61.
Contrôleur bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering voor de verbruikscoöperaties.
Vrijstelling;
Den Heer Burgemeester der Gemeente Dedemsvaart.
EdelAchtbare Heer,
Wij delen U mede dat onze contrôleur de Heer G. Bokking te Dedemsvaart, Kalkwijk F61, in het bezit is van een ambtsrijwiel, dat het eigendom is van onze Bedrijfsvereniging. Dit rijwiel is benodigd voor de contrôle op de bij ons aangegeven ziektegevallen en is derhalve vrijgesteld van de rijwiel-vordering. Beleefd verzoeken wij U boven bedoelden contrôleur in het bezit te stellen van een schriftelijk bewijs, dat hij van de rijwiel-vordering wordt vrijgesteld en eventueel het reeds gevorderde rijwiel terug te doen geven.

Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking.

ten behoeve van de uitvoering der ziektewet.

Inmiddels,
Hoogachtend, Namens het Bestuur:
Secretaris.

Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0114
Boschman, Hermannus.
Ruinerwold, 08-01-1916.
Avereest, Maatschappijwijk G108.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik ben in de landbouw werkzaam. Tevens heb ik een aanstellingsbewijs voor de Luchtbescherming betreffende Blok Z1.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0115
Boschman, Jan.
De Wijk, 22-04-1883.
Avereest, G 108.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor mijn bedrijf.
Merk rijwiel; Union.

xxxxxxxxxx

 

0116
Bouwman, Marinus.
Zuidwolde, 22-07-1922.
Avereest, Ommerkanaal, G 115b.
Boerenknecht.
Vrijstelling;
Landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Wereld.

 

xxxxxxxxxx

 

0117
Bouwman, Hendrik.
Aduard, Groningen, 10-11-1900.
Avereest, Ommerkanaal, F 391.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Aanvrager is werkzaam als landbouwer op eigen bedrijf en kan vooral in deze tijd met de vele distributie en crises zaken onmogelijk zonder rijwiel.
Merk rijwiel;
Duglas.

 

xxxxxxxxxx

 

0118
Boomsma, Wicher.
Avereest, 20-05-1906.
Dedemsvaart, Hoofdvaart F 196.
Wagenmaker + Grondbewerker.
Vrijstelling;
Wegens dagelijks gebruik naar de werkzaamheden, ongeveer 2 uur per dag fietsen.
Merk rijwiel;
Devata.

 

xxxxxxxxxx

 

0119
Boer, Hendrik.
Smilde, 31-12-1879.
Dedemsvaart, F 144.
Directeur Kunstmesthandel.
Vrijstelling;
Ondergeteekende gebruikt elke dag zijn Rijwiel voor het bezoeken der landbouwers met het oog op de distributie van kunstmeststoffen.
Merk rijwiel;
Stokvis.

 

xxxxxxxxxx

 

0120
Boer de, Albert.
Wonseradeel, 05-07-1879.
Avereest Tuinstraat F 159.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Moet deze fiets voor zijn werk gebruiken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0121
Boer de, Harm.
Nieuwe-Pekela, 25-11-1882.
Dedemsvaart, Sluis 6 A 22.
Zonder beroep.
Vrijstelling;
bronchitic asthmatica chronica, waardoor loopen niet goed mogelijk is en gebruik van rijwiel noodzakelijk is.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0122
Boer de, Jan.
Avereest, 12-08-1915.
Avereest, Ommerkanaal F 389.
arbeider in malerij, kunstmesthandel, brandstoffenhandel etc.
Vrijstelling.
Voor het lossen van schepen kunstmest rechtstreeks bij de boeren, die veelal ver van elkaar wonen, heeft ondergeteekende absoluut een rijwiel noodig.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0123
Boer de, Dirk.
Avereest, 09-12-1882.
Avereest, F 382.
Landbouwer.
Vrijstelling;
ik heb hem noodig voor het bedrijf, ik woon van de weg en breng er alle dagen de melk mee aan de weg en terug en straks boonen naar de markt.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0124
Boer de, Hendrik.
Duitsland, 25-09-1904.
Avereest, Oostwijk F 375.
Arbeider.
Vrijstelling;
s'Morgens per fiets achter naar het Ommerkanaal om een mel(k)boot te varen naar Balkbrug verder heeft onder geteekende land liggen te Ommerschans zoodat vaak de fiets gebruikt wordt.
Merk rijwiel;
Avenka.

 

xxxxxxxxxx

 

0125
Boer de, Roelof.
Zuidwolde, 18-10-1878.
Avereest, Weth v Haringenweg D 52.
Los arbeider.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

0126
Boer de, Roelof.
Dedemsvaart, 03-05-1922.
Avereest, F 385.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik ben de fiets nodig voor werk ik moet alle dagen een 1½ uur fietsen. Naar Gemmeente Ommen.
Merk rijwiel;
Standaard.

 

xxxxxxxxxx

 

0127
Bos, Johannes.
Dedemsvaart, 02-03-1879.
Avereest, Steenbergenswijk F 210.
Metaalbewerker.
Vrijstelling;
Omnaar het werk te gaan.
Merk rijwiel;
Burgers,

 

xxxxxxxxxx

 

0128
Bos, Willem.
Avereest, 16-11-1903.
Avereest, D 27.
kwekersknecht.
Vrijstelling;
pl.m een half uur van mijn werk verwijdert en tevens ingedeeld bij "Orde dienst" der plaatselijke Luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0129
Bos, Hendrikus Gerhardus.
Avereest, 06-11-1906.
Avereest, Weth v Haeringenweg D 71.
Magazijnchef.
Vrijstelling;
Als hoofd van 't gezin gebruiken naar het werk en moet tevens na sluitingstijd als er goederen aankomen in ontvangst nemen.
Merk rijwiel;
Splendid.

 

xxxxxxxxxx

 

0130
Bos, Jacobus.
Dedemsvaart, 26-09-1887.
Avereest, Weth.v Haeringenweg D 84.
Kleinhandel in manufacturen Verkoop bij particulieren aan huis
Vrijstelling;
(Heb vergunning voor venten)
Merk rijwiel;
Nord licht {lantaarn?).

 

xxxxxxxxxx

 

0131
Bosch, Aalt.
Zwolle, 30-06-1872.
Avereest, D 85
Zonder.
Vrijstelling;
Niet opgegeven.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0132
Bos, Harm.
Muntendam,27-09-1879.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 477.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Het oude rijwiel is ingeleverd, evenwel met beleefd verzoek mij deze terug te zenden, daar de afstanden te groot zijn om te lopen.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0133
Bos, Roelf Harm.
Avereest, 30-12-1912.
Dedemsvaart, Sluis 6 D 477.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daar de fiets te behoeve voor het bedrijf en groote afstand is
{En volgens Rijwielvordering F en G}.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0134
Booij, Willem.
Avereest, 01-10-1913.
Avereest, Hoofdvaart G 29.
Koopman in Orgel Piano enz.
Vrijstelling;
Wij moeten uren fietsen om ons brood teverdienen Hoogeveen Meppel Zwolle Koevorden Almelo enz.
Merk rijwiel;
HÄckel.

 

xxxxxxxxxx

 

0135 
Bouwknegt, Johan Adam.
Avereest, 08-06-1925.
Avereest, Hoofdvaart F 253.
Fabrieksarbeider.
Vrijstelling;
automonteur bij de N.V. E.D.S.
Merk rijwiel;
Populair.

 

xxxxxxxxxx0136 
Bouwknegt, Thijs.
Avereest, 12-01-1898.
Avereest, Hoofdvaart F 253.
Ketelmaker.
Vrijstelling;
Aangezien o g. zijn rijwiel moet gebruiken voo werkzaamheden in Hoogeveen, wegens gebrek aan bus of tram.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0137 
Bontjer, Benedictus Bernardus.
Nieuwe Pekela (po Goningen) 20-04-1878.
Avereest, B 81.
Landbouwer en Tuinder.
Vrijstelling;
Ik woon 4 km van de Tuinderij af.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0138 
Bontjer, Johannes Franciscus.
Emmen, (Dr) 14-01-1915.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 81.
Kwekersknecht.
Vrijstelling;
Ik woon 5 K.M. van m'n werk af.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0139 
Boneschansker, Folkert Berend.
Genemuiden, 29-01-1899.
Avereest, Wisseling F 322.
Kapper.
Vrijstelling;
Voor het dagelijks verrichten van kapperswerkzaamheden buitenshuis, waaronder steeds patiënten zijn.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0140 
Boesenkool, Hendrik.
Zuidwolde, 31-10-1893.
Avereest, E 29.
Landbouwer.
Vrijstelling;
ingedeeld bij de luchtbescherming en landbouwer.
Merk rijwiel;
Häckel.

 

xxxxxxxxxx

0141
Boessenkool, Jacob.
Staphorst, 31-01-1872.
Avereest, G 26.
Gepensioneerd.
Vrijstelling;
Slecht kunnende loopen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0142 
Boessenkool, Albert.
Ruinen, 23-06-1918.
Dedemsvaart D 408.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Ik heb mijn fiets dringend nodig voor landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0143 
Boessenkool, Willem.
Ruinerwold, 04-06-1864.
Avereest D104a.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor landbouwwerkzaamheden en kan zeer slecht loopen.
(ouderdom kerkbezoek).
Merk rijwiel;
The St-George.

 

xxxxxxxxxx

 

0144 
Boessenkool, Hendrik.
Dedemsvaart, 26-02-1918.
Avereest Zwarte Pad D 407.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Onmisbaar voor het uitoefenen van mijn beroep.
Merk rijwiel;
Maunoco.?

 

xxxxxxxxxx

 

0145 
Boessenkool, Lucas.
Ruinerwold, 20-09-1915.
Avereest, Zwarte Pad D 407.
Landbouwer.
Vrijstelling;
ten zeerste nodig voor zijn landbouwwerkzaamheden. Gaat binnen 2 weken naar de N.O. polder.
Merk rijwiel;
Atlas.

 

xxxxxxxxxx

0146 
Boessenkool, Albert.
Ruinerwold, 11-11-1871.
Avereest, Zwarte Pad D 407.
Landbouwer.
Vrijstelling;
veraf gelegen woonplaats en hard nodig voor de landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0147 
Bouwhuis, Lodewijk Bernardus.
Ambt Hardenberg, 04-4-1900.
Avereest, Langewijk E 54.
Betonwerker.
Vrijstelling;
om te gebruiken naar de Werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0148 
Boersma, Pieter.
De Krim, 07-04-1924.
Avereest, D 469.
Landbouwer.
Vrijstelling;
noodzakelijk voor voor uitvoering v/h bedrijf.
Merk rijwiel;
Empo lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

0149 
Boersma, Wigte Pieters.
Marum, (Fr) 11-08-1896.
Avereest, D 469.
Landbouwer.
Vrijstelling;
noodzakelijk noodig voor het bedrijf.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0150 
Boensma, Johan.
Avereest, Dedemsvaart Dorp, 16-10-1920.
Dedemsvaart Dorp Weth Molstr F 131.
Fabrirksarbeider.
Vrijstelling;
Omdat ik daags een uur fietsen moet.
Merk rijwiel;
Gelria.

 

xxxxxxxxxx

 

0151 
Boensma, L.B.
Gem Aambt Hardenberg, 23-11-1897.
Avereest, Zandbergswijk F 238.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Werk ver van huis.
Merk rijwiel; Onbekend.

xxxxxxxxxx

 

0152 
Boetes, Pieter.
Oosterwolde, Gem Westellingwerf.11-08-1919.
Dedemsvaart, Langewijk C 156.
Reiziger.
Vrijstelling;
Daar ik iedere dag mijn rijwiel nodig heb, om de mensen te kunnen bezoeken en deze in de meeste gevallen niet per bus tram of trein kan bereiken.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0153 
Boelens, Mans.
Diever Dr, 02-05-1885.
Avereest, D 442.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

 

0154 
Boelens, Frederik.
Diever, 19-03-1912.
Dedemsvaart, D 442.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Olympia.

 

xxxxxxxxxx

 

0155 
Bokxem, Tieme.
Ommen, 19-09-1878.
Avereest, D 370.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet wijn fiets dagelijks gebruiken om mij naar het werk te begeven.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0156 
Bokxem, Jacob.
Dedemsvaart, 12-01-1912.
Avereest, Zwartepad D 370.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet mijn fiets dagelijks gebruiken om naar mijn werkgever te begeven.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

0157 
Boksem, Jan.
Dedemsvaart, 05-09-1907.
Dedemsvaart, F 257.
Venter levensmiddelenbedrijf.
Vrijstelling;
Moet mijn fiets dagelijk gebruiken.
Merk rijwiel;
Mustang.

 

xxxxxxxxxx

 

0158 
Braaksma, Jan.
Ferwerd, 19-03-1872.
Avereest, B 126.
Koopman.
Vrijstelling;
Het bezoeken van de klanten.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0159 
Brands Jr, Jan.
Avereest, 21-06-1910.
Dedemsvaart, Ommerkanaal G 102.
Landbouwer.
Vrijstelling;
te gebruiken voor landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Crown.

 

xxxxxxxxxx

 

0160 
Brands Sr, Jan.
Vlagtwedde, 06-11-1874.
Dedemsvaart, Ommerkanaal G 102.
Landbouwer.
Vrijstelling;
te gebruiken voor landbouwwerkzaamheden en naar Balkbrug.(P.B.H.)
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0161 
Brand, Eltje.
Avereest, 27-01-1922.
Avereest, 't Zwarte C 140 D'vaart.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Om mij per fiets naar het werk te begeven en mij daarmede te verplaatsen.
Merk rijwiel;
Onleesbaar.

 

xxxxxxxxxx

 

0162 
Brand, Johannes.
Gramsbergen, 24-11-1884.
Avereest F 129.
Arbeider in steenkolen.
Vrijstelling;
Voor werkzaamheden.
Merk rijwiel; Royal.

xxxxxxxxxx

 

0163 
Brand, Gerrit Jan.
Gramsbergen, 15-08-1879.
Avereest, 't Zwarte C 140.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden.
Merk rijwiel;
E.G.

 

xxxxxxxxxx

 

0164 
Bremmer, Hendrik.
Avereest, 05-09-1907.
Dedemsvaart, Nieuwewijk F 356.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Wegens verre afstand naar het werk. Afstand ongeveer 10 à12 K.M. wodt elke dag afgelegd.
Merk rijwiel;
Pon.

 

xxxxxxxxxx

 

0165 
Bree van, Anton.
Dedemsvaart, 15-07-1903.
Dedemsvaart sluis 6 B127.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Dagelijks gebruik naar 't werk. (Moerheim Tottenham)
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0166 
Bree van, Antoon.
Avereest, 17-03-1887.
Avereest, A 33.
kantoorbediende.
Vrijstelling;
Moet virmaal per dag een groote afstand afleggen van zyn woning naar het kantoor der N.V. "Moerheim" waar hij werkzaamis. In verband met zyn leeftyd, de tegenwoordige moeilykheid om nieuw en degelyk schoeisel te krygen, benevens de weersomstandigheden 's winters is het practisch ondoenlyk te voet af te leggen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0167 
Brinke ten, G.J.
Raalte, 06-05-1913.
Avereest, Kalkwijk e 21.
Winkelchef levensmiddelenbedrijf.
Vrijstelling;
De fiets word gebruikt voor het halen en bezorgen van levensmiddelen en aanvrager is tevens lid van de luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

0168 
Brink, Jan Harm.
Ambt-Hardenberg, 18-01-1905.
Avereest, F 284a.
Fabrikant.
Vrijstelling;
Vertegenwoordigt de fabriek in Overijssel en Drenthe per fiets. Blokleider b/d Luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Stokvis.

 

xxxxxxxxxx

 

0169 
Brink van den, Martinus.
Amersfoort, 09-04-1876.
Dedemsvaart, Tuinstraat F 43.
Zonder beroep.
Vrijstelling;
Alleen per fiets zich voortbewegen kan op Dr veklaring.
(M.v.d. Brink kan zich alleen per fiets voortbewegen)
w.g. A. Pieron Arts.
Merk rijwiel;
Visscher.

 

xxxxxxxxxx

 

0169 
Brinkhuis, Meine.
Avereest, 04-07-1907.
Dedemsvaart, Weth Molstr F 131.
Landarbeider.
Vrijstelling;
OM dat ik daags een uur fietsen moet en lid van de luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0171
Brinkhuis, Gerrit Jan.
Avereest, 27-01-1905.
Avereest, Weth Molstr, F 131.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Daar ik alle dagen een uur fietsen moet endaar ik tevens lid ben van de Blokploeg Luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Burgers.

 

xxxxxxxxxx

 

0172
Brinkhuis, Hendrikus Gerhardus.
Dedemsvaart, 24-04-1909.
Avereest, Hoofdvaart F 205.
landarbeider.
Vrijstelling;
Om dat iker dagelijks mee naar het werk moet. en daar 't ver van huis is.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

0173
Brinkhuis, Gerrit Jan.
Avereest, 16-10-1880.
Avereest, Langejacht C 91.
scheepjager.
Vrijstelling;
voor het dagelijks gebruik voor het aannemen van scheepen.
Mrk rijwiel;
Brillant.

 

xxxxxxxxxx

 

0174
Brinkhuis, Hendrikus.
Avereest, 09-08-1891.
Avereest, C 35.
timmerman.
Vrijstelling;
Cliëntele zijn van de Theresiafabriek te den Hulst tot Kappers Veenbedrijf in de nieuwe Krim, afstanden die ik zonder rijwiel voor de uitvoering van mijn werk niet kan bereiken.
Tevens aan gewezen als lid van blokploeg No V11 der Luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0175
Brinkman, Jan.
Havelte, 23-08-1893.
Avereest, Stegeren Allee D 370.
Timmerman Aannemer.
Vrijstelling;
voor de uitoefening van mijn beroep en luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Bila.

 

xxxxxxxxxx

 

0176
Brinkman, Andries.
Havelte, 26-01-1882.
Avereest, D 381.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Dat in het Landbouwbedrijf tegen woordig veel van het Rijwiel gebruik moet worden gemaakt.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0177
Brinkman, Albert.
Avereest, 18-04-1917.
Avereest, Hoofdvaart Z.Z. F 305.
werk in Duitsland.
Vrijstelling;
naar zijn werk te gaan.
Vrijstelling;
Geweigerd, Had reeds een formulier ingeleverd.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

0178
Brinkman, Harm Beitse.
Dedemsvaart Dorp, 30-09-1925.
Avereest, Hoek Ommerkanaal G 81.
Broodbakker en venter.
Vrijstelling;
Voor het bezorgen van brood e.d.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0179
Brouwer, Hendrik.
Avereest Ov, 19-10-1926.
Dedemsvaart, Sluis 7 A 37.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
ik heb werk bij coöp "Blijft Trouw" en kan daar niet anders komen dan per fiets en 's avonds kan ik ook anders niet terug.
Merk rijwiel;
Stokvis.

 

xxxxxxxxxx

 

0180
Brouwer. Henricus Wilhelmus Johannes.
Hilversum, 31-01-1915.
Dedemsvaart, Langewijk C 181.
R.K. Priester Kapelaan.
Vrijstelling;
Huisbezoek ziekenbezoek.
Mek rijwiel;
Arko.

 

xxxxxxxxxx

 

0181
Brouwer, Pieter.
Lutten Ambt Hardenberg, 21-05-1897.
Avereest, Sluis 6 B 136.
Los arbeider.
Vrijstelling;
Daar hij straks meer moet dorschen en veel voor de voedsel voorziening werkzaam is, en zijn werk meestal ver van huis heeft, waarom hij onmogelijk zonder rijwiel kan.
Merk rijwiel;
Tors.

 

xxxxxxxxxx

 

182

Broenink, Wolter.
Avereest, 22-04-1924.
Avereest Zuidwolderstr E 11a
inpakker op "Delana".
Vrijstelling;
Verzoeker moet dagelijks heen en terug naar "Delana" en wanneer hij zijn rijwiel mist kan hij niet meer thuis komen om te eten.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0183
Bruinenberg, Jan.
Ambt hardenberg, 25-01-1917.
Dedemsvaart D481.
Arbeider.
Vrijstelling.
Wegens dagelijks gebruik Bij werkzaamheden.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

 

0184
Bruinenberg, Hendrik.
Zuidwolde (D) 10-01-1895.
Avereest, F 169.
Machinist Loon Dorsch Bedrijf Hoving-Zijlstra.
Vrijstelling;
Moet steeds voor het Bedrijf ver van Huis te Dorschen en alles per fiets doen en steeds vroeg en laat.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0185
Bruins, Harm.
Avereest, 25-08-1915.
Avereest Sluis 6 B 45.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daar ik hem dagelijks gebruik om naar het land te gaan. Dus voor de voedselvoorziening werkzaam.
Merk rijwiel;
Vrijstelling geweigerd omdat er reeds twee vrijstellingen zijn verleend.
Merk rijwiel; niet vermeld..

 

xxxxxxxxxx

 

0186
Bruins, Hendrik.
De Wijk, 13-11-1894.
Avereest, Weth Molstraat F 134.
Grondboorder.
Vrijstelling;
Door mijn werkzaamheden ben ik genoodzaakt mijn fiets dagelijks te gebruiken daar ik dan overal moet zijn.
Merk rijwiel;
F.G.S.

 

xxxxxxxxxx

 

0187
Bruins, Evert.
Zuidwolde Dr, 01-01-1902.
Avereest, F 203.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat ik bij de ontvangst van suikerbieten als bietenveger en tarreerder werkzaam ben en voor de uitoefening noodzakelijk mijn rijwiel moet gebruiken.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0188
Bruins, Pouwel.
Dedemsvaart, 17-01-1910.
Dedemsvaart, Sluis 6 B 73.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik naar en van 't werk. Werkzaamheden ver van huis.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0189
Bruins, Jacob.
Ambt Hardenberg, 30-06-1875.
Avereest, Sluis 6 B 45.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Om naar het land te gaan. Naar het distributie kantoor en de Plaatselijke Bureauhouder.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0190
Bruins Slot, Albert.
Avereest, 03-10-1892.
Avereest, F 348.
Arbeider.
Vrijstelling;
Het rijwiel noodig voor mij werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0191
Bruins, Gezinus.
Avereest, 29-10-1917.
Avereest, Sluis 6 B 45.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Omdat ik hem nodig heb om naar het werk op het land te gaan dus voor de voedselvoorziening werkzaam.
Merk rijwiel;
Holfa.

 

xxxxxxxxxx

 

0192
Bruins, Johannes.
niet vermeld 13-11-1929.
Dedemsvaart, O kanaal F 377.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
Hij heeft zijn rijwiel dagelijks nodig voor de werkzaamheden te Zwolle in dienst van het RB V.V.O. (Voedselvoorziening).
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0193
Bruins, Antoon Christiaan.
Ommerkanaal, 27-01-1922.
Dedemsvaart, Ommerkanaal F 377.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Daar wij het land ver van huis hebben moet ik de Fiets alle dagen gebruiken.
Mek rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0194
Bruins, Arend Jan.
Avereest, 15-06-1915.
Avereest, Ommerkanaal, F 377.
Landbouwer en Veeverloskundige.
Vrijstelling;
Landarbeider Veeverloskundige en huisslachten.
Merk rijwiel;
Onleesbaar.

 

xxxxxxxxxx

 

0195
Bruin de, Cornelis Jacobus.
Avereest, 11-06-1910.
Avereest, Ommerkanaal F 192.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Werkzaam in Duitschland als grensarbeider.
Merk rijwiel;
Horco.

 

xxxxxxxxxx

 

0196
Bruin de, Dorus.
Avereest, 06-12-1921.
Avereest, F 66.
Lant Arbeider.
Vrijstelling;
Daar ik geregelt mijn arbeid moet verrigten op het lant en het bouw en aardappels en zoo voort daar ik anderhalf uur moet lopen.

Merk rijwiel;

Burgers

 

0197


Bruin, Hendrik.
Avereest, 14-06-1917.
Avereest, Hoofdvaart G 66.
scheepsjager.
Vrijstelling;
Daar ikgeregeld naar het veen moet om schepen aan te nemen en dat is ongeveer een uur of vijf te lopen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0198
Bruin, Jan.
Avereest, 31-10-1912.
Avereest, Hoofdvaart G 66.
scheepslager en graanarbeider.
Vrijstelling;
daar ik geregeld per rijwiel naar den Hulst moet granen lossen en laden en verwerken in pakhuis "Theresia" den Hulst (Rollecate).
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0199
Burema, Jan Egbert.
Onstwedde Gr, 15-04-1901.
Avereest, Ommerkanaal,G 110.
Landbouwer.
Vrijstelling;
De fiets heb ik dagelijks noodig voor het bedrijf.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0200
Burema, Douwe Egbert.
Onstwedde Gr, 18-10-1899.
Avereest, G 110.
Landbouwer.
Vrijstelling;
De fiets heb ik dagelijks noodig voor mijn bedrijf.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0201
Burgers, Hugo Albert Johan.
Lisse, 01-01-1911.
Avereest, Tuinstraat, 58.
Bloemist Tuinder.
Vrijstelling;
Het rijwiel wordt gebruikt voor het bedrijf, practisch iedere dag ± 30-40 Km afgelegd. Verder wordt het gebruikt door mij als functionaris der Landstand en N.S.B.
Merk rijwiel;
Tors.

 

xxxxxxxxxx

 

0202
Burgers, Albert Jan.
Brummen, 25-07-1879.
Avereest, Tuinstraat F 56.
Bloemist Zaadhandelaar.
Vrijstelling;
Het rijwiel wordt steeds voor het bedrijf gebruikt en is daardoor onmisbaar.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0203
Buit, Jan.
Ommen, 28-08-1926.
Avereest, Sluis 6 A 47.
Boerenknecht.
Vrijstelling;
Omdat een gedeelte der boerderij aan het Ommerkanaal ligt moet ik daarheen geregeld mijn fiets gebruiken.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

0204
Buisman, Geert.
Avereest, 17-07-1897.
Avereest, Hoofdvaart F 189.
Meteropnemer G.E.B.
Vrijstelling;
Daar de Gemeente Avereest zeer uitgestrekt is en de werkzaamheden in een maand gereed moeten zijn, ben ik op een rijwiel aangewezen.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

0205
Buren Van, Willem.
Niet vermeld, 26-07-1916.
Avereest, Sluis 6 B42.
Expedit arbeider.
Vrijstelling;
Wegen afstan van 15 a 20 Km per dag en ongeregeldheden van beginnen en het meest rijden voor de voedselvoorziening.
Werkzaam aan Balkbrug.
Merk rijwiel;
Gruno.

 

xxxxxxxxxx

 

0206
Bijvank, Gerhardus Marinus.
Dedemsvaart, 11-07-1920.
Avereest, Boekweitenwijk F 262.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
Lid van de luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0207
Bijvank, Gerhardus Hendrikus.
Dalfsen, 04-11-1882.
Avereest, Boekweitenwijk F262.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor het heen en terug fietsen naar het werk hetgeen ik niet lopend kan doen daar dit ± 25 km is.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0208
Bijvank, Antonius Hermannus.
Dedemsvaart, 03-09-1922.
Avereest, Boekweitenwijk F 262.
Magazijnbediende (fabrieksarb.
Vrijstelling;
Voor heen en terug fietsen naar werk hetgeen ± 15 km is. (80% Weermacht en Loonorders Kubler).
Merk rijwiel;
Forto.

 

xxxxxxxxxx

 

0209
Bijker, Hendrik.
Avereest, 13-10-1915.
Dedemsvaart, Weth van Haringenweg.
Agent Incasseerder.
Vrijstelling;
1e Als agent van; De Goudsche Ziekenhuiskosten en ongevallen verz;
2e Bode algemeen Ziekenfonds.
3e Agent Algem. Friesche Levensverz; en De Groot Noord Hollandsche vereeniging van Levensverz; en lijfrente voor het incasseren van premiën van bovengenoemde instellingen.
Merk rijwiel;
Couriër.

 

xxxxxxxxxx