In de Tweede Wereldoorlog moesten veel landgenoten hun rijwielen inleveren t.b.v. de Duitse bezetter.

Nagenoeg iedereen vroeg hiervoor vrijstelling, maar wie mocht zijn/haar fiets behouden of moest het rijwiel inleveren?

 

 

0001
Aalders, Jan.
Borger, 02-04-1912.
Dedemsvaart, Markt F 76.
Leider van bijkantoor Dedemsvaart, v/h gew Arbeidsbureau Meppel.
Vrijstelling;
Op grond van de besluiten van de Secretarissen-Generaal van het Dep. van Soc. Zaken en Justitie, betreffende de aanstelling en tewerkstelling van personeel, dd. 14. 03. '42 en betreffende de aanmeldingsplicht van werkloozen, dd. 20.02.'42, bezit ondergeteekende opsporingsbevoegdheid.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0002
Aart van der, Jan Willem.
Goor (Ov), 08-06-1894.
Avereest, Markt F 78.
Gemeente-veldwachter.
Vrijstelling;
Beroepswerkzaamheden. Ter richtige uitoefening van zijn beroep dient hij noodzakelijk regelmatig de beschikking over zijn rijwiel te hebben.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0003
Abbink, Johannes.
21-06-1909 te Avereest.
Dedemsvaart, Kalkwijk F 12.
Kantoorbediende.
Vrijstelling;
Ter uitoefening van mijn beroep ben ik mijn rijwiel dagelijksch benoodigd, van en naar mijn werk leg ik dagelijksch ± 10 KM af. Bovendien ben ik Hoofd van het gezin, ergo Kostwinner.
Merk rijwiel;
Niet vermeld.

 

xxxxxxxxxx

 

0004
Achter, Dirk.
11-08-1895, Sneek.(Fr).
Avereest Langewijk E 57.
Bankwerker bij de N.V. E.D.S.
Vrijstelling;
Ik gebruik mijn fiets voor mijn werk en ben tevens Fabrieksarbeider, tevens ziekenbezoek mijner ouders, woonachtig te Drachten (Fr).
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0005
Akkerman, Jan.
22-09-1877 te Slogteren.
Avereest, de Rollepaal D 34.
Landarbeider.
Vrijstelling; Omdat ik naar mijn werk moet.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0006
Akse, Roelof.
04-03-1903 te Uffelte.
Dedemsvaart, Langewijk E 92.
Los werkman.
Vrijstelling;
Landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxxx

 

0007
Alteveer, Willem.
08-03-1898 te Avereest.
Avereest, E 36.
Landbouwer en Secretaris Afd Dedemsvaart v/d landbouw onderlinge.
Vrijstelling;
Verklaring;
Hiermede verklaren wij, dat de Heer W. Alteveer werkzaam is als secretaris van de plaatselijke Ongevallen-Commisie te Dedemsvaart. De werkzaamheden welke hij verricht maken deel uit van de uitvoering der Landbouw-Ongevallenwet. Het is noodzakelijk, dat hij voor de uitoefening van die werkzaamheden dagelijks gebruik maakt van zijn rijwiel.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0008
Alsema, Jurrien.
18-05-1907 te 't Zandt (Gr).
Avereest Wethouder van Haringenweg D 59.
carrosseriebouwer en wagenmaker.
Vrijstelling;
een rijwiel is onmisbaar voor het uitvoeren van zijn bedrijf.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0009
Arends, Klaas.
28-03-1899 te Zuidwolde.
Avereest B124.
Landbouwer.
Vrijstelling;
onmisbaar voor persoonlijk gebruik.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0010
Assen, Gerhardus-Hermannus.
10-02-1904 te Avereest.
Sluis-Zes B 32.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Tors.

 

xxxxxxxxxx

 

0011
Assen van, Jan.
29-03-1927 te Dedemsvaart.
Dedemsvaart Sluis 6 B151.
Machinebankwerker.
Vrijstelling;
Daar ik dagelijks mijn fiets nodig heb voor 't werk en hem niet missen kan.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0011a
Assen van, Gerrit.
14-03-1897 te Tubbergen.
Dedemsvaart Sluis 6 B151.
Vrijstelling;
Prov Sluiswachter, Onbezoldigd gemeente Veldwachter voor Avereest en Ommen. Luchtbeschermingsdienst en voor Prov. dienst voor de waterstand van de Dedemsvaart.
Merk rijwiel.
Germaan.

 

xxxxxxxxxx

 

0012
Assen van, Harm.
03-05-1925 te Dedemsvaart.
Dedemsvaart Sluis 6 B151.
Automonteur.
Vrijstelling;
Daar ik hem dagelijks gebruiken moet voor Garage werk o.a. reparatie aan de weg staande auto,s, ± 5 km van de Garage verwijderd en hem onmogelijk missen kan.
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0013
Assen van, Gerrit.
Dedemsvaart 24-05-1923.
Avereest Sluis 6 B151.
Waker (Toezichthebber).
Vrijstelling;
Daar ik elke dag ± 45 km moet fietsen naar mijn werk.
Werkzaamheden zijn nieuwe Rijksweg bij Anerveen-Scheere.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0014
Auf der Haar, Herman.
Avereest, 03-12-1876.
Avereest, Rollepaal D29.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Bedrijfsbezigheden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0015
Auf der Haar, Frens.
Avereest 12-04-1912.
landbouwer.
Vrijstelling;
Noodig voor het bedrijf, woont 12 km van het dorp.
Merk rijwiel;
(Nordlicht lantaarn).

 

xxxxxxxxxx

 

0016
Baas, Jan Berend.
Avereest, 09-04-1930.
Avereest, D 24.
Loopjongen turfhandel.
Vrijstelling;
Is de oudste zoon van zijn moeder, (weduwe).
Merk rijwiel;
Speedy.

 

xxxxxxxxxx

 

0017
Baas, Jan Berend.
Avereest,05-09-1872.
Avereest, Sluis 6 D 20.
Vrijstelling;
Zonder beroep.
wegens het overlijden van zijn Zr, Houd hij nu de zaak waar, en gaat geregeld nu naar het veen om turf te halen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0018
Baas, Arend.
Avereest, 23-01-1879.
Avereest F 355.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor mijn werk.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0019
Baas, Willem.
Avereest,10-02-1911.
Avereest, F 347.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Om van en naar het werk te gebruiken.
Merk rijwiel;
Eegle?.

 

xxxxxxxxxx

 

0020
Baas, Hendrik.
Woldendorp, 23-04-1896.
Mulderij, E 27b.
Bezorger.
Vrijstelling;
Dagelijks s'morgens + s'middags + s'avonds hem gebruikende.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0021
Baas, Jan Berend.
Avereest, 05-06-?.
Avereest, F 287.
Brandstoffenhandelaar.
Vrijstelling;
Geregeld turf halen uit het veen en in de kolen.
Merk rijwiel;
Brennabor. Kano (Harm Baas).

 

xxxxxxxxxx

 

0022
Bakker, Harm.
Wanneperveen, 20-01-1896.
Dedemsvaart sluis 6 A 17.
Dorschcontroleur.
Vrijstelling;
Rijwiel is onmisbaar voor uitoefening van zijn beroep.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0023
Bakker, Arent.
Avereest, 17-05-1899.
Avereest, Langewijk E 59.
Chauffeur.
Vrijstelling;
Luchtbescherming.
Merk rijwiel;
Barzoi.

 

xxxxxxxxxx

 

0024
Bakker, Jan.
Avereest, 25-05-1901.
Avereest, Sluis 6 B152.
Bakker.
Vrijstelling;
moet boodschappen mee doen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0025
Bakker, Hendrikus.
Avereest, 12-09-1895.
Avereest, sluis 6 B137.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Daar hij per dag 2 uur van en naar zijn werk moet fietsen.
Merk rijwiel; Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0026
Bakker, Gerrit Lambertus.
Dedemsvaart,16-12-1903.
Avereest, Sluis 6 B146.
Boekhandelaar (slijter).
Vrijstelling;
om klanten te bezoeken, die op afgelegen plaatsen wonen en anders niet te bereiken zijn.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0027
Bakker, Hendrik.
Avereest, 04-08-1925.
Dedemsvaart Sluis 6 A17.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Als leerling der landbouw-winterschool te Hardenberg is voor hem het gebruik van een rijwiel noodzakelijk om het onderwijs, hetwelk dit najaar een aanvang neemt, te kunnen volgen.
Merk rijwiel;
Gazelle,

 

xxxxxxxxxx

 

0028
Bakker, Tjeerd.
Avereest, 13-04-1925.
Avereest, Sluis 6 A18.
Landbouwknecht.
Vrijstelling;
Ondergetekende kan alleen per rijwiel zijn werk bereiken en is er 30 minuten per fiets van verwijderd.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0029
Bakker, Arend.
Ambt-Hardenberg, 07-12-1880.
Avereest, Sluis 6 A18.
Brandstoffenhandelaar.
Vrijstelling;
Het rijwiel kan bij de uitoefening van het beroep niet worden gemist; om de klanten te bezoeken en naar de veenderij om turf te kopen.
Merk rijwiel;
Rachet.

 

xxxxxxxxxx

 

0030
Bakker, Hendrik.
Dedemsvaart, 07-04-1923.
Avereest, Langewijk E 96.
Kappersbediende.
Vrijstelling;
Om naar het werk te fietsen, ik kan slecht lopen.
Merk rijwiel.
Onbekend, merk lantaarn, Temple.

 

xxxxxxxxxx

 

0031
Bakker, Jannes.
Avereest, 15-01-1914.
Dedemsvaart, Langewijk E96.
land en Tuinbouw arbeider.
Vrijstelling;
om per rijwiel naar het werk te gaan.
Merk rijwiel;
(lamp) Philidyne.

 

xxxxxxxxxx

 

0032
Bakker, Gerrit.
Dedemsvaart, 27-08-1886.
Dedemsvaart, E96.
Land en Tuinbouw arbeider.
Vrijstelling;
om er op naar het werk te rijden.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0033
Bakker, Johannes.
Avereest, 11-04-1891.
Avereest, Nieuwewijk F354.
Landarbeider en baggeren.
Vrijstelling;
Omdat, hij werkt overal. Op het ogenblik werkt hij voor de voedselvoorziening te de krim.
Merk rijwiel;
Flora.

 

xxxxxxxxxx

 

0034
Bakker, Barteld.
Avereest, 29-11-1919.
Avereest, Nieuwewijk F 354.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet alle dagen mijn fiets gebruiken naar het werk en lopent kan ik er haast niet komen.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0035
Bakker, Barteld.
Avereest, 06-05-1927.
Avereest, Oostwijk F 362;
Landarbeider.
Vrijstelling;
voor het werk bij de boer.
Merk rijwiel;
ongemerkt.

 

xxxxxxxxxx

 

0036
Bakker, Klaas.
Avereest, 13-08-1888.
Avereest, Oostwijk F 362.
visser en landarbeider.
Vrijstelling;
voor de arbeid en afstand ver is.
Merk rijwiel; Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0037
Bakker, Roelof Sibrand.
Avereest, 14-01-1923.
Avereest, Sluis 6. B101.
Timmerman.
Vrijstelling;
Omdat ik dagelijks naar Zweers in Hardenberg moet, daar ik knecht ben en alzoo mijn rijwiel moet gebruiken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0038
Bakker, Roelof.
Avereest, 09-11-1921.
Avereest, Sluis 6 B101.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet dagelijks naar mijn Oom, Geert Bakker Linderveld en zoodoende moet ik het rijwiel dagelijks gebruiken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0039
Bakker, Willem.
Ambt-Hardenberg, 07-10-1897.
Avereest, Sluis 6 B101.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Ik moet haast dagelijks het rijwiel gebruiken omreden onze baas de landerijen in Lutten en op de Zandbergenwijk hebben liggen en dat wij daar gedurig naar toe moeten.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0040
Balt, Jurk.
Zwolle, 18-05-1888.
Avereest, Kalkwijk F19.
Schilder Decorateur.
Vrijstelling;
Vrijstelling verlangd wegens noodzakelijk gebruik voor beroep en voor les geven aan de Nijverheidsavondschool.
Merk rijwiel;
Veno.

 

xxxxxxxxxx

 

0041
Balt, Albert.
Avereest,12-04-?.
Avereest, F19.
Kantoorbediende distributiedienst.
Vrijstelling;
Afstand te ver om te lopen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0042
Balt, Marten.
Avereest, 06-01-1923.
Avereest, Kalkwijk F19.
Schilder.
Vrijstelling;
Daar ik mijn fiets voor mijn beroep beslist nodig heb.
Merk rijwiel;
Gruno.

 

xxxxxxxxxx

 

0043
Ballast, Asse.
Avereest, 05-02-1917.
Avereest, Stegerens-Allee, D379.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Noodig voor het landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Niet bekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0044
Ballast, Evert.
Landbouwer.
Avereest, 24-03-1905.
Avereest, F379.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden en tevens telling en inventarisatie van de Landbouw Crisis Organisaties wegens lid zijnde van de Advies Commissie.
Merk rijwiel;
Tourist.

 

xxxxxxxxxx

 

0045
Ballast, Albertus.
Ambt-Hardenberg 03-04-1893.
Avereest, C66.
Wegenbouwarbeider (Spoorwegarbeider).
Vrijstelling;
Ondergeteekende werkt in Duitschland, moet iedere week heen en terug fietsen, (Dedemsvaart-Nordhorn v.v.), voorts is daarbij iedere dag een rijwiel benoodigd.
Merk rijwiel;
Eiko.

 

xxxxxxxxxx

 

0046
Ballast, Jan.
Avereest,17-07-1923.
Avereest, C 66.
Bakkersknecht.
Vrijstelling;
Aanvrager is werkzaam bij Jacobs, C172 alhier, waar onlangs (alles) is verbrand. Zoodoende moet hij vaak zijn eigen fiets gebruiken wegens ontbreken van voldoende transportmiddelen.
Verder is hij verzorger van de afd "boerderij" van de heer Jacobs, zoodat hij dus ook werkzaam is in de Landbouw.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0047
Ballast, Albert.
Avereest, 02-05-1921.
Avereest, C66.
Meteropnemer G.E.B.
Vrijstelling;
In verband met werkzaamheden moet iedere dag van een rijwiel gebruik worden gemaakt.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0048
Barneveld, Albert
Avereest, 30-06-1919.
Avereest, Weth Haringenweg D 87.
Broodbakker.
Vrijstelling;
Bakkersbedrijf.
Merk rijwiel;
Tors.

 

xxxxxxxxxx

 

0049
Bastiaan, Arend.
IJsselmuiden, 18-02-1902.
Avereest, Peterswijk F269.
Tuin en Landbouwer.
Vrijstelling;
Agentschap voor Tuin en landbouwzaden, Pootaardappelen, gedurig per fiets naar Groenten veiling te Zwolle.
Merk rijwiel;
Rang.

 

xxxxxxxxxx

 

0050
Batterink, Hendrik.
Balkbrug, 08-08-1909.
Avereest, Sluis 6 A61.
Landbouwer.
Vrijstelling;
omdat ik 15 Het land te Schuinesloot Gem Hardenberg heb liggen en er geregeld naar toe moet fietsen ongeveer 25 K.M. heen en terug en voor zooveel gevallen, dat ik beslist een fiets gebruiken moet.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0051
Batterink, Hendrik. 
Zuidwolde (Dr) 04-04-1873.
Dedemsvaart, C128.
Landbouwer.
Vrijstelling;
De landerijen van ondergeteekende liggen gedeeltelijk van de boerderij 3 à 4 K.M. verwijderd.
Aanteekening: Hier is reeds voor twee rijwielen vrijstelling verleend. Vrijstelling geweigerd.

 

xxxxxxxxxx

 

0052
Batterink, Leefert.
Zuidwolde (Dr) 21-02-1894.
Avereest, Weth v Haeringenweg D90.
Timmerman-Aannemer.
Vrijstelling;
Rijwiel noodig bij uitoefenen van het bedrijf.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0053
Batterink, Gezinus.
Avereest, 17-11-1926.
Avereest, Weth. v. Haeringenweg D 90.
Wagenmakersknecht.
Vrijstelling;
Rijwiel noodig bij het uitoefenen van mijn werk.
Merk rijwiel;
E.A.K.

 

xxxxxxxxxx

 

0054
Batterink, Gerard.
Avereest,17-11-1926.
Avereest, Weth. v HaeringenwegD90.
Tuindersknecht.
Vrijstelling;
Rijwiel nodig bij het uitoefenen van wijn werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0055
Batterink, Lucas.
Zuidwolde (Dr) 02-02-1912.
Dedemsvaart, C128.
Landbouwersknecht.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden ver van de boerderij.
Merk rijwiel;
Yankee.

 

xxxxxxxxxx

 

0056
Batterink, Hendrik.
Avereest, 25-09-1918.
Dedemsvaart, C128.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Landbouwwerkzaamheden ver van huis.
Merk rijwiel;
Mentor.

 

xxxxxxxxxx

 

0057
Batterink, Hendrik.
Zuidwolde (Dr) 24-10-1885.
Avereest, C71.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Werkzaamheden
Merk rijwiel;
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0058
Bennink, Jan.
Zuidwolde (Dr), 28-09-1901.
Avereest, Spekkopswijk B50.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Vanwege het dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0059
Bennink, Jan.
Zuidwolde (Dr), 19-07-1927.
Avereest, Spekkopswijk B50.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0060a
Bennink, Hendrik.
Zuidwolde (Dr), 07-04-1926.
Avereest, Spekkopswijk D50.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Voor dagelijks gebruik naar het werk.
Merk rijwiel;
Phoenix.

 

xxxxxxxxxx

 

0060
Beukema, Lubbertus.
De Wijk,(D) 22-11-1894.
Dedemsvaart, Zwartepad D433.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Minstens 15 K.M. naar en van het werk rijden moet.
Merk rijwiel;
Devata.

 

xxxxxxxxxx

 

0061
Beumer, Hendrik Jan.
Dalfsen, 31-08-1907.
Avereest, Sluis 6 D15.
Tuinder.
Vrijstelling;
Onmisbaar voor het bedrijf.
Merk rijwiel; 
Fongers.

 

xxxxxxxxxx

 

0062
Benning, Jan.
Ruinerwold, 26-01-1904.
Avereest, Hoofdvaart G24.
Landbouwer.
Vrijstelling.
Dat wij een stuk land een half uur fietsen van huis hebben, en dat ik nog wel eens uit werken ga.
Merk rijwiel;
Selecta.

 

xxxxxxxxxx

 

0063
Been, Arnold.
Hilbec (Dld) 14-01-1917.
Dedemsvaart, Langewijk E63.
Los arbeider.
Vrijstelling;
Wegens Kostwinner en Werkzaamheden bij de boer als landarbeider.
Merk rijwiel;
Primarius.

 

xxxxxxxxxx

 

0064
Benjamin, Hermannus.
Zuidwolde (Dr) 19-01-1888.
Avereest, D72.
Manufacturier.
Vrijstelling;
Kostwinner. Moet alle dagen de fiets gebruiken.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0065
Bekman, Hendricus.
Ambt-Hardenberg, 26-07-1912.
Avereest, Sluis 7 A7.
Kapper.
Vrijstelling;
Mijn zaak heb ik te Sluis 7, maar ben te Lutten bij m'n ouders. M'n vader heeft de fiets geleverd, die we samen gebruikten. Overal zitten we hier veraf b.v distributiekantoor, postkantoor enz. Ik heb verschillende oude mensen en ook vaak zieken, om die thuis te behandelen en de afstanden zijn vaak groot.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0066
Begeman, Berend.
Oude Pekela, 08-02-1903.
Avereest, Sluis 7 A23.
Landarbeider.
Vrijstelling;
i/d boerderij gebruiken.
Merk rijwiel;
Fors.

 

xxxxxxxxxx

 

0067
Beesten van, Gerrit Jan.
Ommen, 04-06-1905.
Avereest, Ommerkanaal G 116.
Landarbeider.
Vrijstelling;
dat ik iedere dag de Fiets moet gebruiken.
Merk rijwiel;
Speurder.

 

xxxxxxxxxx

 

0068
Beek, v.d. Willem.
De Krim (Gramsb) 22-04-1905.
Avereest, F221 ?.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Omdat ik per fiets naar het werk ga en omreden dat ik een lichaamsgebrek heb, beter fietsen kan dan loopen daar ik geen vaste werkkring heb.
Merk rijwiel;
Spido.

 

xxxxxxxxxx

 

0069
Beekman, Bernardus Alexander.
Dedemsvaart, 28-03-1912.
Avereest, Achterveld.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Voor 't werk.
Merk rijwiel;
Royal.

 

xxxxxxxxxx

 

0070
Brinkman, Hermannus.
Avereest, 01-11-1906.
Avereest, Weth Molstr 132.
Kruidenier en venter.
Vrijstelling;
voor het bedrijf.
Merk rijwiel;
Bontius.

 

xxxxxxxxxx

 

0071
Beekman, Geert Hendrik.
Avereest, 06-09-1897.
Avereest, Weth Molstr F 135.
Magazijnknecht.
Vrijstelling.
Werkzaam bij Rijwielfabriek gem Nieuwleusen, ik moet 25 K.M. per dag fietsen.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0072
Beekman, Johannes Bernardus.
Dedemsvaart,01-07-1899.
Dedemsvaart Hoofdvaart (Wisseling F288.
Arbeider.
Vrijstelling;
Voor 't werk in Duitsland.
Merk Rijwiel;
Wereld.

 

xxxxxxxxxx

 

0073
Belt, v.d. Douwe Tjerks.
Zuidwolde (Dr) 20-08-1905.
Dedemsvaart Sluis 6 Spekkopswijk.
Tuindersknecht.
Vrijstelling;
Wegens dagelijks gebruik naar het land (werk).
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0074
Belt, v.d. Tijs.
Veeningen (Gem Zuidwolde), 02-02-1900.
Steenbergwijk, F216.
Hulp Arbeider.
Vrijstelling;
Werkt in Duitsland, per fiets naar Nordhorn.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0075
Belt ,v.d. Johannes.
Gramsbergen, 20-04-1921.
Avereest, Kortejacht C97.
Boerenknecht.
Vrijstelling;
Voor 't werk, grasland aan de Oostwijk, Moet verder alles nakomen wegens ziekte v/d boer.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0076
Belt, v.d. Evert.
Zuidwolde (Dr) 03-07-1910.
Avereest, B35.
Melkmeter.
Vrijstelling;
Ondergeteekende is bij de Luchtwacht.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0077
Beld, v.d. Siemen.
Wanneperveen, 18-09-1905.
Avereest, Spekkopswijk B48a.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Omdat mijn werk meestal ver van huis is, en dat ik op zijn minst 14 K.M. per dag per fiets af moet leggen.
Merk rijwiel;
Gazelle.

 

xxxxxxxxxx

 

0078
Beld, v.d. Wiecher.
Ambt Vollenhove, 27-03-1914.
Avereest, Heinbaaswijk B19.
Landarbeider.
Vrijstelling;
Per fiets naar het werk.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0079
Berends, Jan.
Kampen, 19-02-1876.
Dedemsvaart, waladres, M.S. v Gestel, Sluis 6 B39, a/b "Verwisseling"
Schipper.
Vrijstelling;
Voor 't bedrijf.
Merk rijwiel;
Ervo Special.

 

xxxxxxxxxx

 

0080
Berendsen, Jan Hendrik.
Zuidwolde, 14-04-1921.
Avereest, Sluis zes D5.
Handelsreiziger.
Vrijstelling;
Commissionair voor regeringsgranen en het ophalen van orders voor kunstmeststoffen en veevoeder, zaai en pootgoed, etc.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0081
Berendsen, Jan.
Oud Schoonebeek, 29-01-1888.
Dedemsvaart, D5.
Handelsreiziger.
Vrijstelling;
Commissionair om regeringsgraan te bemonsteren en het ophalen van orders voor veevoeder kunstmeststoffen en zaai en pootgoed etc.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

0082
Berkenpies, Hendrik.
Assen, 13-01-1909.
Avereest, Langewijk C22.
Schoenmaker.
Vrijstelling;
Omdat ik al de Reparatie halen en terug moet brengen.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0083
Beek v.d. Gerrit.
Dedemsvaart, 10-10-1911.
Avereest, F921.
Kweekersknecht.
Vrijstelling;
Omdat hij lid is van de luchtbeschermingsdienst en met zijn rijwiel naar zijn werk gaat.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0084
Berner, Jan.
D'vaart, 17-04-1924.
Avereest, D473.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Moet vier keer per dag een half uur fietsen naar de boerderij.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0085
Berner, Frederik.
D'vaart, 03-11-1920.
Avereest, D473.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Moet vier keer per dag een half uur fietsen naar de boerderij.
En naar de landbouwschool te Hardenberg.
Merk rijwiel;
Onbekend, Philedine lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

0086
Berner, Jan.
Gasselte (Dr), 06-05-1881.
Avereest,D374.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Moet vier keer per dag een Half uur fietsen naar de boerderij.
Merk rijwiel;
Zurea.

 

xxxxxxxxxx

 

0087
Bergkamp, Gerrit Hein.
Zwolle,06-12-1919.
Dedemsvaart, Langewijk C150.
Ambtenaar Distr. Dienst.
Vrijstelling;
1e) zijn fiets is door de gemeente veldwachters reeds afgekeurd.
2e) de afstand tussen zijn kosthuis en kantoor is wel wat te ver om deze tussen 1 en 2 uur te lopen.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0088
Berg van den, Wilhelmus Josephus.
Zwollerkerspel' 16-01-1904.
Avereest, B65 Sluis 6.
Landbouwer.
Vrijstelling;
De werkzaamheden en te regelen zaken ook buiten de Gemeente moet plaats hebben.
Merk rijwiel;
Brampton.

 

xxxxxxxxxx

 

0089
Berg v.d., Harm.
Avereest, 18-08-1912.
Avereest,Sluis 6 B147.
Bakker.
Vrijstelling;
Gebruik voor de zaak.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0090
Berg v.d.,Pieter.
Hoogeveen,17-03-1883.
Avereest, Sluis 6, B147.
Bakker.
Vrijstelling;
Gebruik voor de zaak.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0091
Berg v.d., Jacobus Johannes.
Avereest, 09-02-1910.
Avereest, Dedemsvaart-Wisseling F.310.
Ambtenaar ter secretarie.
Vrijstelling;
Behoort tot den luchtbeschermingsdienst; is bij afwezigheid van den burgemeester belast met de melding van luchtbesch. voorvallen e.d. interne controle distributiedienst ook op de uitreikingen, b.v. Balkbrug en Sluis 6.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx

 

0092
Beute, Jan.
Wanneperveen, 17-03-1905.
Avereest, Langewijk E115.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Fiets noodig voor zijn beroep. Temeer daar maar 1 fiets in zijn bedrijf aanwezig is.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

 

0093
Bieringa, Luitje.
Gramsbergen, 10-07-1898.
Avereest, Markt F81.
Winkelier.
Vrijstelling;
Dit rijwiel heeft ondergeteekende noodig voor den luchtbeschermingsdienst ajs plaatsvervangend hoofd.
Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0094
Bieringa, Aljé.
Avereest, 26-09-1925
Avereest, Markt F81.
Studerend.
Vrijstelling;
Dit rijwiel (jongensrijwiel) is bestemd voor bezoeken aan school, en tevens voor het bezorgen van winkelwaren voor de zaak van zijn vader.
Merk rijwiel;
Flyer.

 

xxxxxxxxxx

 

0095
Biewenga, Derk.
Eppenhuizen, gem. Kantens, 27-02-1874.
Dedemsvaart, D 31.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Noodig in het bedrijf en andere functies.
Merk rijwiel;
Veeno.

 

xxxxxxxxxx

 

0096
Blanken van, Jan.
Zuidwolde, 24-06-1891.
Dedemsvaart, Peterswijk F 293.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor de uitoefening van mijn landbouwbedrijf.
Merk rijwiel;
Simplex.

 

xxxxxxxxxx

0097
Blanken van, Hendrik.
Zuidwolde,27-06-1926.
Dedemsvaart, Peterwijk F293.
Landbouwer.
Vrijstelling;
In de landbouwwerkzaamheden en naar het land.
Merk rijwiel;
Batavus.

 

xxxxxxxxxx

 

0098
Blok, Egbert.
Avereest, 27-01-1907.
Avereest, Sluis 6, D8.
Kapper, Dansleeraar.
Vrijstelling;
Voor buiteklanten te behandelen en voor mijn danslessen in de omliggende gemeenten te onderhouden.
Merk rijwiel;
Onbekend, Philitte lantaarn.

 

xxxxxxxxxx

 

0099
Blok, Johannes.
Avereest,02-11-1894.
Avereest, F9.
Kapper (heren, dames, toneel).
Vrijstelling;
Het helpen van zieken en ouden van dagen aan huis. het uitoefenen van tooneelkapperswerkzaamheden.
Merk rijwiel;
Flower

 

xxxxxxxxxx

 

0100
Bloemberg, Harm.
Avereest,30-09-1896.
Avereest, Ommerschans G135.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor het gebruik naar het land en naar de P. Bureauhouder.
Merk rijwiel;
Empo.

 

xxxxxxxxxx

 

0101
Bloemberg, Geert.
Avereest, 05-04-1924.
Avereest, Ommerschans, G135.
Landbouwer.
Vrijstelling;
Voor het gebruik naar het landbouwwerk.
 Merk rijwiel;
Union.

 

xxxxxxxxxx

 

0102
Blijham, Geert.
Sappemeer,21-07-1900.
Avereest, F150.
Assistent directe Belastingen.
Vrijstelling;
Dienstrijwiel.
Merk rijwiel;
Onbekend.

 

xxxxxxxxxx