Meer historie

Onder de noemer "meer historie" hebben we voorlopig een drietal
onderwerpen geplaatst, t.w.:

 

1. Rijwielvordering.

    In de Tweede Wereldoorlog moesten onze (voor)ouders t.b.v. de Duitse

    bezetter hun rijwielen inleveren. Indien ze konden aantonen dat ze hun    

    fiets echt niet konden missen, kon vrijstelling van inlevering worden    

    aangevraagd. De originele formulieren zijn in de oudheidkamer te zien.
    Op deze pagina de getypte aanvragen.

 

2. Het boek van J. Drent
    Het boek van Jacob Drent "Bijdrage tot de geschiedenies van de gemeente
    Avereest" kan nu op deze website worden ingezien.  
               

 

 3. De boeken van veldwachter A. Piel
     Veldwachter Piel heeft na zijn pensionering heel veel geschreven over de historie van de voormalige gemeente Avereest.

     Zijn boeken zijn nu ook op deze website in te zien.
                 

4.  Links naar ....
    Tenslotte zijn op deze pagina ook de websites van de historische
    verenigingen uit de naaste omgeving weergegeven.