Genealogie

In de afgelopen jaren is de belangstelling voor genealogie sterk toegenomen.

Op deze pagina hebben we een aantal sites verzameld, waarop heel veel

informatie is te vinden.

Menigéén gaat op zoek naar namen, maar ook naar de omstandigheden

waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.