Vandaag precies 70 jaar geleden (20 februari 1944) vond er in drie Dedemsvaartse kerken, t.w. de Ned. Herv., de Gereformeerde en de Katholieke kerk een razzia plaats, waarbij zestien jonge mannen door de Duitsers gevangen werden genomen. In een overvalwagen werden ze overgebracht naar kamp Amersfoort.

 

Pas sedert korte tijd is redelijk in beeld (alle informatie komt uit overlevering en waarnemingen van kerkgangers destijds) wie er bij deze razzia betrokken waren.
Ongeveer twee jaar geleden schreef Herman Roering (één van de gearresteerden) een brief naar TV Oost met het verzoek of er eens aandacht kon worden besteed aan de razzia in de Dedemsvaartse kerken.

Tom Meerbeek (verslaggever bij TV Oost) nam contact op met de HVA, keek wat er zoal bekend was en ging ook op onderzoek uit. Zijn bevindingen en de gegevens die al bekend waren bij de HVA resulteerden uiteindelijk in de documentaire "Verloren Maatjes", welke op 4 mei 2013 werd uitgezonden bij TV Oost.

In het afgelopen jaar is getracht nog meer gegevens "boven water te halen". In sommige gevallen lukte dit, in andere juist weer niet.
Van de jonge mannen die destijds zijn opgepakt, zijn er drie (zij bezochten op 20 februari 1944 een kerkdienst in de Geref. Kerk aan de Langewijk te Dedemsvaart), die de ontberingen tijdens hun gevangenschap in Duitse concentratiekampen niet hebben overleefd.

 

Om hen nooit te vergeten is in het Kerkelijk Centrum "De Antenne", na de herdenkingsplechtigheid, bovenstaande herinneringsplaquette geplaatst ter nagedachtenis aan deze drie slachtoffers.

 

Ga terug