Sluizenproject 

   
Zaterdag 20 juni werd het het Sluizenproject officieel geopend.
Het idee voor dit project is afkomstig van Henri Schuurman uit Vinkenbuurt. Het leek hem een mooi plan om, in het kader van 200 jaar De Dedemsvaart, bij de plaatsen waar vroeger de sluizen waren, borden te plaatsen met enige informatie over die vroegere tijden.
De HVA pakte dit plan op en in samenwerking met provincie, de waterschappen en de hv's van Hasselt en Nieuwleusen lukte het dit plan te realiseren.
Op de plaatsen waar vroeger in het kanaal De Dedemsvaart een sluis lag, staat nu een prachtig bord met een aantal foto's en enige informatie over de directe omgeving van die sluis.
Teneinde de verbondenheid van kanaal, sluizen en de inwoners van de aangeleden plaatsen uit te beelden werd een estafette-fietstocht ondernomen door leden van de historische verenigingen.
Hasselt zou het traject sluis 1 - sluis 2 voor haar rekening nemen, leden van de hist. ver. Nieuwleusen fietsten van sluis 2 naar sluis 4 en daar namen de mensen van de HVA het weer over om naar Sluis 6 te fietsen. Enkele deelnemers uit Nieuwleusen fietsten zelfs mee naar Sluis 6.
Met het "dopen" (met echt kanaalwater) van het bord bij Sluis 6 werd dit project als officieel geopend beschouwd.

 

 

 

 

Ga terug