Stuw hersteld


Problemen met de in de Kalkovenwieke geplaatste stuw waren er de oorzaak van dat er in dit kanaaltje enige weken geen water heeft gestaan. Na herstel van de stuw en de direct aan de stuw grenzende oevers door resp. de fa. Haasnoot en de fa. v.d. Peppel / Schuurman kon er weer water in de Kalkovenwieke worden gepompt.
Inmiddels staat het water weer op het gewenste peil. (21 januari 2006)
De komende weken zal de HVA ook reparaties aan de kade bij het schip laten uitvoeren.

 

Ga terug