Kiekjesdagen, gezellig! (december 2004)


De kiekjes die in de Turfschuur uitgestald lagen, gaan weer in de kast. Op veel foto's werden diverse personen herkend en de namen vermeld. Deze foto's worden opgenomen in de collectie "Groepsmappen". De foto's waarop nog maar weinig personen werden herkend worden nogmaals geëxposeerd bij volgende kiekjesdagen.

Tijdens beide dagen (28 en 29 december) werden diverse nieuwe foto's aangeboden. Sommige met namenlijsten, andere zonder. Deze nieuw ingebrachte foto's zullen ook bij een volgende gelegenheid worden geëxposeerd.

Hoewel het aantal bezoekers beneden het niveau van 2003 bleef, kan het bestuur van de HVA tevreden zijn.
Zowel in de turfschuur, als in de oudheidkamer was het doorlopend gezellig druk.

 

Ga terug