Ledenvergadering


Maandag 7 april 2003 vond in de turfschuur de algemene ledenvergadering plaats. Voorzitter Barend Rooseboom kon ruim vijftig leden welkom heten. In het kort liet de voorzitter de gebeurtenissen van het 
afgelopen jaar nog eens de revue passeren. 
De notulen van de vorige jaarvergadering en de jaarslagen waren geen punten van enige discussie.
Afscheid moest worden genomen van Jan Schrotenboer en Henny Krol-Brugman. Voor hen werden twee nieuwe bestuursleden gekozen, t.w. Diny Oosterveen-Kleis en Willibrord Smit.

Na een korte pauze verzorgde Bert Looper, directeur HCO, een korte lezing over het werk en de al het materiaal (archieven) dat bij dit centrum is in te zien.

 

Ga terug