A. Piel, historicus. 1984-1

schrijver n.n.

 

Johannes van den Bosch; Ommerschans. 1985-2

Als men over de Ommerschans als bedelaarskolonie wil schrijven kan men niet om Johannes van den Bosch heen. Hij was de man, die in januari 1818 een brief schreef aan Koning Willem I, waarin hij deze mede deelde, dat een groot aantal onderdanen de Maatschappij van Weldadigheid wilden oprichten.

Lees meer

 

Jan Blèr; in Dixi / Dedemsvaartse Courant(1937). 1985-2

Henk Brinkman

 

Jacob Drent (1898 - 1985). 1990-3

Freek Pereboom

 

Mr. G.P. Haspels, burgemeester. 1990-4

Peter Makaske

 

Mr Willem Jan baron van Dedem, begrafenis. 1991-5

Redactie

 

Frederik Boterman (1796 - 1879). 1992-4

Frederik Boterman werd op 13 juli 1796 te Dalfsen geboren. Zijn vader, Frederik Gerrits, vestigde zich met zijn gezin omstreeks 1800 vanuit Dalfsen te Nieuwleusen.

Lees meer

 

Adolf Henri Otterbein. 1992-4

Helmuth Rijnhart

 

Egbert Zwiers en consorten. 1993-2

Toen eenmaal, in de loop van de jaren twintig van de vorige eeuw, de aanleg van veenkanalen in de gemeente Avereest in volle gang was en de vervening goed n begon, vestigde zich hier een vrij talrijke veenbevolking. Een groot aantal van hen, waaronder een groep turfschippers, was afkomstig uit de oudere veenkolonie
Hoogeveen.

Lees meer

 

Peter Ruijf, gesprek. 1993-3

Willem Wind

 

Maarten Munnink, verzetsheld. 1995-1

Peter Makaske

 

Johan Hendrik Roos, een goudsmid uit Groningen. 1995-4

HenkJan Krikke

 

Luitsen Gerkes Wouda. 1995-4

Jan Nijensikkens

 

Johan Heinrich Daman; een merkwaardige duitser aan de Vaart. 1996-2/3/4

Mr. drs. Wim Visscher

 

August Aimé; Balkema, boekverkoper en uitgever in Zuid-Afrika. 1996-4

Peter W. van Buuren

 

Eltje Nuis, de Dedemsvaartse kerkenbouwer. 1998-2

HenkJan Krikke

 

Jacob Drent, HVA-bestuur over zijn 100e geboortedag. 1998-3

Peter W. van Buuren

 

Jhr.H. Reuchlin, afscheid. 1998-4

Peter W. van Buuren

 

Wolter ter Haar. 1998-4

Willem Wind

 

Hendrik Visscher Tzn; bij: verdwenen oude zandweg. 1998-4

HenkJan Krikke

 

S.J.H. Breukel, hoofdopzichter der Dedemsvaart. 1999-1

Na jarenlange besprekingen werd in juli 1809 eindelijk begonnen met het graven van een kanaal "van Hasselt naar de Avereester Veenen". Aan Willem Jan Baron van Dedem was het vooral te danken geweest, dat na veel mislukte pogingen in maart 1809 tenslotte de concessie verkregen was.

Lees meer

 

Jac. Hiemstra, muziekleraar. 2000-2

De familie Hiemstra had vroeger een vervoersbedrijf in Wommels, gem. Hennaarderadeel, Friesland. Eind 19e eeuw heeft de familie Hiemstra aldaar tevens een kleine particuliere bierbrouwerij en bierbottelarij in exploitatie gehad.

Lees meer

 

Geert Jager (1811 - 1867). 2000-3

Hieronder wordt een levensbeschrijving gegeven van een historische figuur uit Dedemsvaart die vele hoedanigheden in zich verenigde. Het gaat hier om de veehouder, boterhandelaar, winkelier, caféhouder en timmermansbaas (aannemer) Geert Jager.

Lees meer