Het Van Loo-orgel in de Ned. Hervormde kerk te Dedemsvaart. 1993-4

HenkJan Krikke

 

Chr. muziekvereniging "De Harmonie". 1998-2

Peter Makaske

 

Zangkoor J.V.O. 1998-4

Jan Nijensikkens

 

Muziekleraar Jac.Hiemstra. 2000-2

De familie Hiemstra had vroeger een vervoersbedrijf in Wommels, gem. Hennaarderadeel, Friesland. Eind 19e eeuw heeft de familie Hiemstra aldaar tevens een kleine particuliere bierbrouwerij en bierbottelarij in exploitatie gehad.

Lees meer

 

Historisch orgel in St.Vituskerk. 2000-4

In het jaar 1875 is de nieuwe R.K. St.Vituskerk te Dedemsvaart gereed gekomen en ingewijd. De kerk vertoont sterke gelijkenis met die van Slagharen, die anderhalf jaar eerder werd gebouwd.

Lees meer