Jodenvonder in oude luister? 1986-1

De Historische Vereniging wil het jodenvonder graag in oude luister terug. Het vonder is een overgang over de Reest, ten noorden van Den Oosterhuis, maar al geruime tijd niet meer als zodanig te gebruiken.

Lees meer

 

Herstel van het Jodenvonder. 1986-2

Het gaat er steeds meer naar uitzien, dat het beoogde herstel van het jodenvonder een feit zal worden. De ontwikkelingen wijzen allemaal in die richting.

Lees meer

 

Herstel Jodenvonder. 1998-1

Eens lag er een bescheiden overgang over de Reest in buurtschap Den Oosterhuis. Dat was onder meer in de tijd, dat de wegen wat minder gebaand waren dan vandaag de dag, dat men bijvoorbeeld nog langs de rand van een perceel graan of weiland zo ongeveer de kortste route koos.

Lees meer

 

Jodenvonder. 1991-3

Het materiaal waarmee het oude jodenvonder over de Reest ten noorden van Dedemsvaart in oude luister had moeten worden hersteld, wordt door Het Overijssels Landschap voor andere doeleinden gebruikt.

Lees meer

 

Bezwaar tegen sloop brug. 1997-1

Het bestuur van onze vereniging heeft bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de gemeente Avereest om sloopvergunning te verlenen voor de brug over de Dedemsvaart ter hoogte van het eertijdse waterschapshuis.

Lees meer

 

Brug blijft behouden. Actie om behoud draaibrug heeft succes. 1998-1

De gevraagde sloopvergunning voor de intussen 107 jaar oude ijzeren draaibrug over de Dedemsvaart tegenover de ingang naar de tennisbanen, wordt niet verleend.

Lees meer

 

Oudste brug als monument voorgedragen. 1998-4

Op 21 september 1996 bracht de raad, via Gedeputeerde Staten advies uit aan de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen over de voordracht van een aantal objecten voor rijksbescherming op grond van de Monumentenwet 1998.

Lees meer

 

Bruggen over het Ommerkanaal. 1999-2

Om bij de hoogveenverveningen het veen te ontwateren werden kanalen, turfwijken en greppels aangelegd volgens een bepaald systeem. De turfwijken werden zo aangelegd dat de veenslagen per gebied steeds een vaste afstand hadden en gescheiden waren door die turfwijken.

Lees meer

 

Bruggen over de Reest. 1999-3; 2000-1

Op 12 augustus 1858 stelde de Avereester raad het bestek en de voorwaarden vast voor de aanbesteding voor ”het maken van eene Straatweg tusschen den Straatweg van Meppel naar Hoogeveen door den Stapel en Oud Avereest tot aan brug no. 7 ................

Lees meer

 

De brug bij Humosa; historie. 2000-3

Op vrijdag 9 juni werd de totaal gerenoveerde brug bij "Humosa" geplaatst. Het bordje met jaartal en opschrift ontbrak echter nog. De brug is in 1891 gebouwd bij de fa. Meijer te Musselkanaal.

Lees meer

 

De brug terug; herplaatsing gerenoveerde brug. 2000-3

Begin 1999 werd de oude brug bij ”Humosa” voor restauratie op transport gesteld naar de fa. Duijndam BV in Noorwijkerhout. De toestand was zodanig geworden dat nog langer wachten met de restauratie niet verantwoord was.

Lees meer

 

De eerste brug in Dedemsvaart. 2007-1

Onlangs ontdekte de heer A. Goutbeek uit Dalfsen interessante gegevens in een oud kasboek. Het boek ging hoofdzakelijk over de aankopen van hout.

Lees meer

 

De brug bij de Van Roijenshoofdwijk is geschiedenis (1852-2007). 2007-2

Deze brug werd ook wel de Molbrug genoemd. De brug daar ontleent de naam aan de scheepsbouwer Jan Mol (1830‑1903). Hij had sinds 1860 een scheepswerf aan de zuidzijde van de Moerheimstraat, aan de zgn. Hellingwijk.

Lees meer

 

De tapperij bij de brug "De stenen Pijp". 2008-4

Een aantal van onze lezers heeft wel eens gehoord van de brug over de Reest met de naam "De Stenen pijp", ook wel genoemd "De Stienen piepe".

Lees meer