DEDEMSVAART IN VOGELVLUCHT (1)

Inleiding
Tijdens het bijwerken van mijn archief stuitte ik op een exemplaar van het Christelijk Historisch Dagblad voor Nederland "De Nederlander" van vrijdag 31 juli 1936, met op de frontpagina de kop "Dedemsvaart in Vogelvlucht". Het leek mij, uit historisch oogpunt gezien, een goed idee om enkele advertenties van reeds lang verdwenen zaken in Dedemsvaart en berichtjes uit die krant van ruim 70 jaar geleden over te nemen en eventueel aan te vullen, c.q. van enig commentaar te voorzien.

Het artikel van de burgemeester
Op de frontpagina, de belangrijkste pagina van een krant, werd het uitstekend geschreven artikel van de toenmalige burgemeester, Mr. Willem Adriaan Johan Visser, ambtsperiode 7 november 1932 tot 26 juli 1937, weergegeven. In bloemrijke bewoordingen zette de Avereester burgervader "zijn" gemeente op de kaart. Mr. Visser stond in zijn artikel stil bij de stichter der Dedemsvaart Willem Jan Baron van Dedem. Vervolgens roemde hij de veerkracht en de vasthoudendheid van de Dedemsvaartse zakenlieden, die, ondanks de moeilijke crisisjaren het hoofd boven water trachten te houden.

 

Het kerkelijk leven
Van kerkelijke zijde werd in gemelde krant een artikel opgenomen van de hand van Ds. Pieter van der Sluys, Nederlands Hervormd predikant in Dedemsvaart, die in vogelvlucht het kerkelijk leven in Dedemsvaart beschreef. Ds. Van der SItiys heeft de Nederlands Hervormde Gemeente van Dedemsvaart bijna 30 jaar gediend, namelijk van 1923 tot 1952. Hij heeft in zijn uitzonderlijk lange ambtsperiode kinderen gedoopt, waarvan hij de moeder destijds ook doopte. Ds. Van der Sluys besteedde in zijn artikel ook de nodige aandacht aan de andere kerken in Dedemsvaart, waaronder de Roomsch-Katholieke Kerk en de Gereformeerde Kerk. De pastorie van ds. Van der Sluys was gevestigd in Huize "Marquette" aan de Moerheimstraat nummer 98 te Dedemsvaart.

Het politieke leven
De Christelijk Historische Unie (C.H.U.) bracht door middel van haar voorzitter, de heer Jan de Jong, haar politieke ideeën ter kennis van de lezers. In de dertiger jaren van de vorige eeuw had de C.H.U. bij elke verkiezing

 

Ga terug