Gemeente zoekt rechthebbenden van graven

 

De gemeente Hardenberg is op zoek naar rechthebbenden van graven op de oudste gedeelten van de gemeentelijke begraafplaatsen Oud Avereest in Balkbrug, Mulderij in Dedemsvaart en Achterveld in Dedemsvaart. Het gaat voornamelijk om graven van voor 1955.

 

De ruimte op de gemeentelijke begraafplaatsen is beperkt. Naar verwachting zijn de graven op de begraafplaatsen Mulderij en Oud Avereest binnen vijf jaar uitgegeven. Uitbreiding van de begraafplaatsen is niet altijd mogelijk. Bovendien zou de aanleg van een nieuwe begraafplaats tot een verdubbeling van de kosten voor een graf kunnen leiden. De gemeente Hardenberg vindt dit niet wenselijk en heeft daarom gekozen voor een actief ruimingsbeleid waarbij oude graven, mocht dat nodig zijn, geruimd worden om zo voldoende plek op de gemeentelijke begraafplaatsen te houden. In principe komen de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen of vervallen en algemene graven in aanmerking voor ruiming. Ruiming gebeurt echter niet voordat nabestaanden hebben aangegeven geen belang meer te hechten aan de instandhouding van een graf. Het is dus niet zo dat nabestaanden verplicht afstand moeten doen van een eigen graf, ook niet als een graf al heel oud is. Door middel van verlenging van het grafrecht kunnen nabestaanden een eigen graf in principe altijddurend in stand houden.

 

Om rechthebbenden in de gelegenheid te stellen het graf in stand te houden wil de gemeente in contact komen met rechthebbenden van graven op de begraafplaatsen Oud Avereest, Mulderij en Achterveld die op de oudste gedeelten van de begraafplaatsen liggen. Dit zijn voornamelijk graven die v::r 1955 zijn uitgegeven. Ook nabestaanden of kennissen van overledenen die hier begraven zijn en die informatie hebben over de mogelijke rechthebbenden kunnen zich bij de gemeente melden. Van deze graven is in de meeste gevallen via het bevolkingsregister geen rechthebbende meer te achterhalen. Op www.hardenberg.nl staan plattegronden waarop is aangegeven om welk gedeelte van de begraafplaatsen het gaat. Ook op de begraafplaatsen zelf wordt aangegeven om welke graven het gaat.

 

 

Rechthebbenden, nabestaanden of kennissen van overledenen kunnen op www.hardenberg.nl (onder Projecten) een formulier downloaden waarmee zij zich geheel vrijblijvend kunnen melden bij de gemeente. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de balie van de afdeling burgerzaken. Wilt u het formulier toegezonden krijgen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling burgerzaken via het nummer 0523‑289375.

 

Rechthebbenden kunnen het graf in stand houden door het grafrecht te verlengen of opnieuw te vestigen. Hier zijn, afhankelijk van de situatie en de status van het graf, wel kosten aan verbonden. Als verlenging van het grafrecht door de nabestaanden niet gewenst is, wordt in eerste instantie de grafsteen verwijderd. Daarna bestaat de mogelijkheid dat een graf geruimd wordt als dat nodig is in verband met ruimtegebrek op de begraafplaats. Het beleid is alleen van toepassing op gemeentelijke begraafplaatsen en dus niet op de kerkelijke begraafplaatsen, die vallen onder het eigendom en beheer van een kerkgenootschap. Ga voor de laatste informatie naar www.hardenberg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga terug