Van vroeger een verhaal. 1985/1-2

Het was in de winter van 1890, dat mijn grootvader met zijn scheepje met turf voor het boerderijtje lag dat mijn grootmoeder met de kinderen dreef.

Lees meer

 

"Gebruik" in Avereest. 1987-2

Avereest heeft vroeger een soort volksgericht gekend, zoals blijkt uit een artikeltje van C. ter Spill, in "Overijssels Recht en Geschiedenis".

Lees meer

 

Bij de begrafenis van Mr. Willem Jan Baron van Dedem. 1991-5

Baron van Dedem overleed op 21 november 1851, 75 jaar oud, als een eenzaam man in zijn huis 'de Rollecate' te Nieuwleusen, zo schreef Jacob Drent in zijn welbekende boek. Als deze bewering al juist is, dan bleek dit zeker niet op de begrafenis van de stichter der Dedemsvaart.

Lees meer

 

Spoken in Dedemsvaart. 1995-2

In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 oktober 1875 trof Wim Visscher onlangs een opvallende beschrijving van een voorval uit Dedemsvaart uit die tijd.

Lees meer

 

Een heksengeschiedenis in Dedemsvaart. 1997-1

Te Dedemsvaart is weer eens gebleken, dat in deze eeuw nog een deel van de plattelandsbevolking gelooft aan heksen en haar macht.

Lees meer

 

Het leven van een dorpsdokter omstreeks 1900. 1997-1

Dokter Dirk Hartmans (1860-1933) is vele jaren (vanaf 1887) huisarts in Dedemsvaart geweest. Hij heeft nimmer een 40-urige werkweek gehad en vervanging voor avond- en weekenddiensten was onbekend.

Lees meer

 

Schiedam. 1998-4

In zijn toespraak bij de uitreiking van het boek "De Dedemsvaart zijn stad, streek en dorpen", in de Nederlands Hervormde Kerk te Oud-Avereest, sprak de burgemeester van Avereest, o.a. over twee vroegere meesters van de nabij gelegen Openbare lagere school.

Lees meer

 

Het zakboekje (1); veldwachter E. Oostindiën. 1999-2

Dat de veldwachters in Avereest aan het begin van de 20e eeuw een drukke en veelzijdige baan hadden, wil ik U graag aan de hand van een oud zakboekje laten zien.

Lees meer

 

Het zakboekje (II); veldwachter A. Piel. 1999-3

Albert Piel, geboren 31 maart 1891 te De Wijk, nam het zakboekje op 1 juli 1918 over van gemeenteveldwachter Oostindiën.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-1

Hermanus van Eldik beschreef, in de jaren negentig, in brieven aan zijn kleinzoon, het wel en wee van een kruideniersbediende in de jaren 1929 - 1936.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-2

Het was in de zomer van 1929. Ik was 13 jaar en al enige maanden in dienst van "Koloniale Waren". 't Was dinsdag, de dag waarop ik als altijd op mijn transportfiets enkele buurtschappen in het noorden moest bevoorraden.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-3

Ja, het was leuk werk, dat getrek met die lange handkar. Als je zag hoe wij daarmee over de brug bolderden… een lust voor het oog.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2000-4

Juffrouw Hendriks was de vrouw van het schoolhoofd van de openbare school in een buitenwijk van de gemeente. Toen ze mij omstreeks mijn zeventiende levensjaar begon deelgenoot te maken van haar opvattingen over vaderlandse en plaatselijke politiek was ze ongeveer veertig jaar.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-1

Ze woonde in een mooi wit huis op een soort schiereiland in één van de buitenwijken. Het visrijke water van de brede gracht omspoelde beschermend zowel de kleine burcht als de daar bijbehorende moes- en rozentuin.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-2

Mevrouw Cadee woonde in een fraaie bungalow in de onmiddellijke nabijheid van het R.O.G. (Rijks Opvoedingsgesticht). Ze was niet de vrouw van de directeur, noch van de onderdirecteur.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-3

Dit is geen opgewekt verhaal, Herman. Een vrouw met veel zorgen. Lees het toch maar. In het najaar van 1932 of 1933 bracht ik op een winderige namiddag de wekelijkse boodschappen naar de weduwe Pannekoek.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2001-4

Het beeld van één bepaalde vrouw laat mij niet los. Ze was ongeveer vijf en vijftig en flink aan de lengte. Haar optreden was altijd kalm en waardig en haar houding fier. Een koninklijke houding dus.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2002-1

Een oud vrouwtje, gebogen en gerimpeld. Dat is vandaag de hoofdpersoon. Bijna niemand wist dat ze bestond. Toch denk ik nog vaak aan haar. Hoe oud zou ze geweest zijn, vijfenzestig, tachtig? Er viel geen peil op te trekken.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2002-2

Toen ik een jaar of zeventien was geworden heb ik vaak tot vervelens toe de eigenaardige ideeën moeten aanhoren van een eigenaardige klant, genaamd Kraggenburg. Hij was fruitteler en kippenhouder.

Lees meer

 

De klanten van de grutter. 2002-3

Ik ben al vroeg met de politie in aanraking gekomen. Dertien jaar was ik. Het gebeurde in de maand januari 1930, op een zaterdagmiddag. ’t Is frappant dat die ontmoeting plaatsvond vlak voor de woning van de rijksveldwachter.

Lees meer

 

De ponyweide. 2006-4

"Nou", zei makelaar Van der Huizen en hij haalde enigszins voorbarig alvast een voorgedrukt formulier "Voorlopige Koopovereenkomst", uit zijn tas. "Wat doe je Willem?

Lees meer

 

De draaiorgelman en de miljoenendans. 2008-1

De derde woensdag in de maand mei, aan het eind van de veertiger jaren van de vorige eeuw, was een zonovergoten voorjaarsdag. De jaarlijkse .............

Lees meer

 

Opoe - Oma - Omi. 2008-2

Een opoe was vroeger gekleed in donkere kleding. Een zwarte jurk en een donkere schort voor, zo herinner ik me mijn opoe in haar dagelijkse kleren.

Lees meer

 

Opoe vertelt verder. 2008-4

"As klein magien van een joar of twaalf gunk al met Menieze (meuje = tante Niesje) de boer op,um te helpen bij ui huusslachten. Darms schoonmaken ......

Lees meer

 

Opoe vertelt verder. 2009-1

"Opoe, toen ie net zo old waren as ikke mus ie toen ook noar de skoele?" vreug ik een keer. "Ja, mien joggien, ik gunge noar de skoele op de Riest.

Lees meer

 

Opoe vertelt verder. 2009-4

Opoe vreug ik, "die ome Derk, die breur van oe, waorumme is die in Lemelerveld gaon wonen?"
Ome Derk was mijn favoriet, zat altijd vol grapjes en kon mooie verhalen vertellen.

Lees meer