Publicaties

Sinds haar bestaan brengt de Historische Vereniging Avereest regelmatig publicaties uit.

Zo krijgen onze leden automatisch elk kwartaal het verenigingsblad d'Avereester Kroniek toegestuurd.

 

In de afgelopen periode zijn ook een aantal boeken door de vereniging uitgegeven, U leest er meer over op deze website.

In 2011 heeft het bestuur van de HVA besloten jaarlijks een boek uit te geven met één thema. In deze reeks is in 2012 een eerste boekje verschenen over Station Dedemsvaart.

De komende jaren zullen boeken volgen over o.a. de (verdwenen) molens in Avereest en de nog in werking zijnde  molen "De Star", de scheepvaart, de PTT, het kerkelijk leven, enz. De vereniging hoop hiermede de geschiedenis van de voormalige gemeente Avereest in beeld te brengen en te houden.

 

Onder "Oude jaargangen" vindt u een overzicht van al datgene wat in de afgelopen jaren zoal is gepubliceerd in het vereniginsblad. Sommige artikelen zijn volledig op deze site te lezen.