Meer historie

Onder de noemer "meer historie" hebben we voorlopig een drietal
onderwerpen geplaatst, t.w.:

 

1. Rijwielvordering.

    In de Tweede Wereldoorlog moesten onze (voor)ouders t.b.v. de Duitse

    bezetter hun rijwielen inleveren. Indien ze konden aantonen dat ze hun    

    fiets echt niet konden missen, kon vrijstelling van inlevering worden    

    aangevraagd. De originele formulieren zijn in de oudheidkamer te zien.
    Op deze pagina de getypte aanvragen.

 

2. De boeken van J. Drent en A. Piel.
    Op dit moment zijn de boeken van Drent en Piel nog in te zien, zij het in

    een ongecorrigeerde versie. We verzoeken naarstig naar een oplossing,
    om deze boeken op een andere verbeterde versie te kuinnen weergeven. 

 

3. Tenslotte zijn op deze pagina ook de websites van de historische
    verenigingen uit de naaste omgeving weergegeven.